Personalechefen 4 - 2009

Tema: CSR - Etik og bæredygtighed

Aflad, anstændighed eller anerkendelse?

Når danske virksomheder sponserer det lokale fodboldhold, planter træer i regnskoven, indsamler penge til nødlidende børn, lader deres medarbejdere udføre frivilligt arbejde eller går over til miljørigtige produktionsløsninger, er det så et udtryk for dårlig samvittighed, social ansvarlighed eller simpelthen cool business?

Uanset hvad så benævnes begrebet i hvert fald bredt Corporate Social Responsibility, og det er blevet en faktor, som er kommet på dagsordenen i de danske virksomheder. Holdningerne og motiverne bag CSR kan være mange og forskelligartede, men fælles for langt de fleste virksomheder er det, at det er et emne, der tages op på direktionsgangen, og hvor man ikke kun diskuterer omfanget af CSR, men også om og i givet fald, hvordan man skal bruge CSR udadtil.

For det er helt klart, at selv om nogle undlader at fortælle, hvilke sociale tiltag de tager, mens andre gerne åbenhjertet fortæller, så er der markedsføringsværdi i det. Kunderne, medarbejderne og aktionærerne vil nemlig gerne kunne føle sig stolte af den virksomhed, man relaterer sig til, og det er god forretning at skilte med en social bevidsthed.

Det er også her, hvor HR kommer ind. For HR kan i høj grad bruge det positive image til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejdere der i dag i langt højere grad er bevidste om den politiske korrekthed, der ligger bag deres valg af job.

I dette nummer sætter vi CSR på dagsordenen, og vi vil give gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med området, og hvad man får ud af det.

Til slut er det væsentligt at sige, at Corporate Social Responsibilty også er kommet på den politiske dagsorden. Vi har derfor netop set det første lovsæt, der beskriver dette. De cirka 1100 største danske virksomheder er nemlig fra år 2009 blevet pålagt, at de i årsregnskabets ledelsesberetning skal redegøre for samfundsansvar (CSR).

God læsning.


Af Charlotte Støvring, Støvring+Woodward Kommunikation

CSR som kerneforretning

Hos Grundfos er regnestykket enkelt. Bæredygtig udvikling er lig med bæredygtig forretning. Grundfos er en af de danske virksomheder, der er længst fremme med CSR-arbejdet i Danmark. Aktiviteterne rækker lige fra den overordnede strategiske forretningsudvikling til projekter i udviklingslande og socialt ansvar på den enkelte arbejdsplads. Alt dette skal vi se nærmere på i denne artikel.

Af Christina Busk, indehaver, Etikos

CSR – hjerte eller profit?

Social ansvarlighed er på alles læber. Ofte tillægges et CSR-tiltag en etisk ringere værdi, hvis man samtidig tjener penge på det eller bruger det strategisk. Handler det om hjertets godhed eller bundlinjens klare tale? Og er det intentionerne forud for en handling, der afgør, om strategien er etisk?

Af Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Hvorfor egentlig lade være?

Økologi, bæredygtighed, etik og socialt engagement – det er ikke en fastlagt strategi hos Hotel Guldsmeden, det er derimod personligt! Sådan siger Kim Aagesen, bartender og receptionist. Grundlægger Sandra P. Weinert giver ham ret et godt stykke hen ad vejen, men vedkender sig dog, at CSR nok langsomt er ved at blive en fasttømret strategi i hotelkæden.

Af Per Krull, Ph.D.-studerende, Strategy-Lab, Aarhus School of Business og Kaospiloterne

Den nye kunstart

CSR-drevne små- og mellemstore virksomheder (SMV’er), der kombinerer CSR med strategi og innovation – har set dagens lys. Disse virksomhedstyper behersker ”den nye kunstart” at balancere et to-strenget formål: et socialt og et kommercielt. De præsenterer nye forretningsmodeller og -koncepter, der muliggør skalering, og flere af dem baserer sig på en åben netværkstankegang og -praksis, der bringer dem i tæt samspil med deres stakeholders. Således tegner der sig nye billeder af, hvordan arbejdet med social ansvarlighed kan accelereres, kvalificeres og skaleres.

Af Kristin Parello-Plesner (PFA) og Marianne Kjeldgaard Knudsen (PA Consulting Group)

HR – DRIVER AF VIRKSOMHEDENS SAMFUNDSANSVAR

Finanskrisen betyder, at der mange steder er fokus på det kortsigtede: Det er nødvendigt at skabe resultater her-og-nu, og derfor bliver de mere langsigtede tiltag, som ikke kan ses umiddelbart på resultatopgørelsen, skubbet i baggrunden. Mange diskussioner om CSR tager således udgangspunkt i, at CSR var noget, der tilhørte bedre tider, og derfor ikke aktuelt længere. Dog har virksomheders samfundsansvar vundet ind som ledelsesdisciplin hos mange virksomheder.

PID Anette

Vi gentager fejlene fra sidste konjunkturnedgang

Vi har åbenbart ikke lært af fejlene fra sidste konjunkturnedgang. Det viser en undersøgelse fra Boston Consulting Group (BCG) og European Association for People Management (EAPM), som blev lanceret 11. juni 2009.

Af Steen Hildebrand Professor, Ph.D. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Partner, Hildebrandt & Brandi A/S

Menneske før system

Vi beskriver og leder fortsat virksomheder, som om det var maskiner. Vi skalter og valter med systemer og strukturer, som om det var maskiner, vi skruer og reparerer på – og ikke levende væsener.

Af Annabeth Aagaard, strategisk udviklingschef, PID-Personalechefer I Danmark

Strategisk og forretningsorienteret HR der skaber positive resultater

Behovet for strategisk HR er vokset. Det skyldes bl.a., at videnressourcer og kompetencer spiller en essentiel rolle i udviklingen af konkurrencedygtige og innovative virksomheder, som kan begå sig globalt. HR bør antage et strategisk og forretningsorienteret sigte for sine langsigtede aktiviteter for at bidrage aktivt og målrettet til virksomhedens vækst og udvikling. Det stiller nye krav til HR-funktionen, dens roller og ansvar samt de medarbejdere, den indeholder. Hvor mange HR-afdelinger tidligere har været ’brandslukkere’ og et operationelt og taktisk serviceorgan for personalehåndtering, kræver HR i den globale konkurrence en mere forretningsorienteret og langsigtet tilgang til HR-udvikling.

Af Abelone Glahn, Amedia.dk

Hold kontakten med dem, der er rejst - Gen-rekruttering via effektive og velplejede alumninetværk skaber store besparelser.

At holde kontakten til tidligere studiekammerater i såkaldte alumninetværk mange, mange år efter, at man har forladt en læreanstalt, kan være noget af det mest afgørende for karrieren, især for amerikanere. I USA benytter universiteterne særligt kontakten til de tidligere studerende til at skaffe sponsorater, ligesom de tidligere studerende nemmere finder ind til tillidsfulde forretningskontakter ude i det pulserende erhvervsliv, fordi de har en fælles referenceramme. Alumne er betegnelsen for en forhenværende elev ved et bestemt gymnasium, universitet eller anden skole. Ordet kommer af flertal for alumnus, det latinske begreb for tidligere elev. Alumninetværkenes betydning er meget afgørende i USA, men endnu er alumninetværk ikke trængt rigtigt igennem i Danmark. Først i starten af 2000’erne begyndte danske universiteter og læreanstalter selv systematisk at tilbyde en organiseret platform til at vedligeholde kontakten med hinanden efter studietiden.

Af Steen Bosebjerg, Way to Work

Employer branding – abstrakt sund fornuft?

Employer branding var for blot et år siden et af de helt store buzzord. Manglen på kvalificeret arbejdskraft havde fået adskillige virksomheder til at tage konsekvensen af, at de befandt sig i en konkurrencesituation om at kunne tiltrække og fastholde branchens bedste medarbejdere. Denne virkelighed er ændret på ganske få måneder. Employer branding, budgetterne har fået saven. Arbejdsløsheden er stigende, og så bliver idealerne afløst af et andet og mere lavpraktisk perspektiv. Og det er meget naturligt, at det er her, der bliver skåret, for når man ikke måler på sit employer brand, så er det meget svært at forsvare sit budget.

Af Janie Nørgaard, partner ActVal.com

Den forretningsorienterede HR-afdeling gør en forskel

Hvis der blev luget ud i stabsfunktioners selvopfundne opgaver og stillet mere skarpt på at støtte op om forretningens mål og strategier, ville mange HR-afdelinger være langt mere effektive og værdiskabende.

Carswell Publishing 2009

HR divided on need for licensing

HR professionals are nearly evenly split on whether or not the profession should be licensed, according to a poll. The Pulse Survey by Canadian HR Reporter and the Toronto-based Human Resources Professionals Association found 48 per cent of 1,054 respondents are in favour of some form of licensing while 43.7 per cent are against it.

People Management 2009

Hvordan bliver du en effektiv facilitator?

Facilitatering er ikke træning, rådgivning eller mødeledelse. Det er en proces, der hjælper grupper eller individer til at løse problemer, samle konsensus, konfliktmægle og genere nye ideer. Som leder er facilitatering en vigtig evne, som mange ledere desværre ikke formår at udføre optimalt.

Af Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Dansk HR-indflydelse

Kim Staack Nielsen, CEO og chairman for PID-Personalechefer I Danmark, er d. 1. juli tiltrådt som vicepræsident i den europæiske Human Ressource-organisation EAPM. Med det internationale topjob til den danske HR-frontløber, får den danske HR-model nu større indflydelse på den generelle udvikling i EU.

Bearbejdet af Lise Buchardt på baggrund af HR Norges Rekrutteringsundersøgelse 2009

Rekruttering som strategisk virkemiddel – potentiale for forbedringer

Vi er gået fra en situation med mangel på arbejdskraft til en situation med større arbejdsløshed og en usikker fremtid. De vigtige spørgsmål fremover bliver, om virksomhederne formår at fastholde de gode medarbejdere samt fastholde konkurrenceevnen ved at træne, udvikle og engagere sine ledere og medarbejdere. Undersøgelsen, som blev foretaget i slutningen af december 2008, har 164 respondenter fra virksomheder af varierende størrelse og sektor.

PID

Ti spørgsmål til personalechefen:

Personalestafetten - Lars Mørch

PID

HR-spots om CSR


Af Mette Marie Karlberg – PID-Personalechefer I Danmark

Bryd stereotyperne – og giv talenterne en chance

Til efteråret sætter 30 EU-lande spot på kønsstereotyper og talent. I Danmark kan du deltage på workshops, hvor personalechefer, forskere, medarbejdere og virksomhedsledere gratis kan få ny viden, dialog og konkrete værktøjer til at arbejde med at få flere kvinder ind i mandefag eller vice versa. PID er projektledere på workshoppene.