Personalechefen 4 - 2008

Tema: Employer branding

Hånd i hånd med marketing

Hvem har ikke leget med tanken om, hvor spændende det kunne være at være ansat hos Vestas, Lego, Mærsk, Grundfos eller B&O? Alle virksomheder som på hver sin måde skiller sig ud fra mængden, dog med det fællestræk, at de har et stærkt brand. Ikke kun på grund af deres produkt, men også fordi de sender nogle stærke signaler om, hvad de står for som arbejdsplads.

At arbejde bevidst med at forbedre eller formidle ens image som arbejdsplads er det, vi i dag kender som Employer branding. Selv om det ikke er nyt at interessere sig for, hvordan ens image er, så er det relativt nyt at arbejde systematisk og strategisk med begrebet Employer branding.

Hvis en virksomhed vil arbejde med Employer branding, kan det være en fordel for HR-afdelingen at slå sig sammen med marketingsafdelingen. Først og fremmest er det en fordel, hvis der sendes de samme signaler om virksomhedens produkter som om virksomheden som arbejdsplads. Dermed skabes der sammenhæng, og samtidig opnås mere end dobbelteffekt.

Endelig er der også en anden lille finte ved at slå sig sammen med marketingsafdelingen. Denne afdeling har nemlig typisk mange flere markedsføringskroner til rådighed end HR-afdelingen. Ved at koble sig op på marketingsaktiviteterne, får HR altså mere for færre penge.

Mange virksomheder har forsøgt at forbedre deres ry, og lige så mange har konstateret, at image kun ændres, hvis der er sammenhæng mellem det, virksomheden siger, og det, den gør. Hvor fristende det end er, kan det derfor ikke anbefales at oversælge virksomheden på forhold, der ikke har hold i virkeligheden.

Det med at skabe sammenhæng får også betydning i forhold til den form for Employer branding, som en virksomhed ikke kan styre, nemlig det billede som alle virksomhedens interessenter tegner uden for virksomhedens rammer. Tænk bare på det, medarbejderne fortæller til en familiefest, eller det billede leverandørerne leverer videre til andre. Og man skal altid huske, at hvis der ikke er sammenhæng mellem, hvad der sker, og hvad der bliver sagt, så vil det altid være det uformelle brand, der får overtaget.

En af de virksomheder, som i dag har et stærkt brand som arbejdsplads, er Ikea. Læs i dette nummer med tema om Employer branding Ikeas historie. Du kan også læse om, hvordan marketing og HR bør arbejde sammen, og hvordan dette gøres, og derudover kan du se, hvordan vi kan bruge medarbejdernes netværk som et sted til at markedsføre virksomheden.

God læsning


Heidi Juul Sørensen, organisationspsykolog & systemisk proceskonsulent, Assessio

Employer branding – findes de ultimative magnetfelter? Lang version

Ønsker man som virksomhed succes med Employer branding, er der tale om en kompleks proces, hvor mange forskellige kanaler på en og samme tid skal finjusteres for at opnå den ønskede effekt. I vinteren 2007/2008 gennemførte Assessio en kvalitativ undersøgelse af 40 af Danmarks største virksomheder – private som offentlige i samarbejde med PID-Personalechefer I Danmark. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge, hvilke udfordringer virksomhederne oplever, der knytter sig til temaet ’tiltrækning & fastholdelse af medarbejdere – Employer branding’. Herunder ligeledes at kortlægge succeskriterier for Employer branding. Virksomhederne har delagtiggjort intervieweren åbent og ærligt omkring alle nuancer af de udfordringer og succeser, som de oplever i relation til emnet. Virksomhederne har ønsket at medvirke anonymt.

Marie Skov, Office Manager & Future Strategist, Kairos Future Denmark

Generation Ambition – et tveægget sværd

Et hungrende arbejdsmarked og en generation af medarbejdere, der i stigende grad presses af egne høje ambitioner, er en udfordring, som kræver indsigt og aktiv hanndling.

cand.jur. Mette Nørlem. PID-Personalechefer I Danmark

EAMP: Med finner, estere og andre godtfolk til bords

I Helsinki og Tallinn bød et par lune forårsdage på masser af HR med tysk, engelsk, baltisk og skandinavisk islæt.

Ulrik Jørgensen, managementkonsulent, PA Consulting Group

Employer branding the American way

215.000 mennesker i kø til ét enkelt job. Kunder der står i kø for at blive fotograferet sammen med ekspedienten. En direktør der optræder i en jobannonce som Elvis – fordi han er i behandling for at gå i dametøj.

Jeanett Kiy og Anne-Mette Michaelsen, Human-Relations.dk

HR - på det blå ocean

Manglen på kvalificeret arbejdskraft gør efterhånden ondt i stort set alle brancher. For at tiltrække og fastholde medarbejdere er det i stigende grad nødvendigt at skabe sig en unik position som attraktiv arbejdsplads. Det kræver en målrettet Employer branding-strategi. Den arbejder hotel- og spakæden Comwell på – for at kunne sejle ud på det blå ocean og væk fra den blodrøde konkurrence.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

HR fra scratch

Det er de færreste små og mellemstore virksomheder, der har en HR-afdeling fyldt med specialister inden for f.eks. personalejura, rekruttering, afskedigelse eller implementering af efteruddannelse. De heldige har én HR-medarbejder. Hvordan klarer de små og mellemstore virksomheder HR-opgaverne, når de ikke bare kan sende opgaverne videre til en specialist i HR-afdelingen? Carsten Jensen er HR-afdelingen i Lesjöfors, Danmark, en virksomhed med 130 medarbejdere, og han har skullet etablere HR-funktionen fra scratch. Personalechefen tager temaet ’HR i små og store virksomheder’ op i det kommende år, men læs allerede her et mindre interview med Carsten Jensen og få en forsmag på temaet.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Der skal være handling bag ordene

”Du kan lære folk at sælge en sofa, men du kan ikke lære dem, hvordan man behandler mennesker,” siger Lene Groth, personalechef i Ikea. Derfor rekrutterer Ikea kun nye medarbejdere, der har de samme værdier, som virksomheden selv. Men hvordan får virksomheden kommunikeret deres værdier ud, så det er de rigtige nye medarbejdere (dem med de samme værdier), der bliver tiltrukket af arbejdspladsen? Læs i det følgende om Ikeas Employer branding-strategi i et interview med Lene Groth.

Søren Hansen, direktør PROMACON

Tiltræk de rigtige medarbejdere – og fasthold dem

Historisk har mange virksomheder positioneret sig hos både eksisterende og potentielle medarbejdere via deres produkter og services. I de senere år har man også erkendt vigtigheden af at fortælle virksomhedens historie via storytelling. Målet har naturligvis været at skabe synlighed og positiv interesse for virksomheden.

Annette Duch Gronemann, grundlægger af kandidatportalen talentagent.dk

Word of Mouth… dine medarbejdere skaber dit Employer brand

Medarbejdernes netværk er en potentiel rekrutteringskapital for virksomhederne.

Louise Martine Lindbo, StepStone Solutions

Employer branding og rekruttering i det offentlige

Den offentlige sektor har ofte store udfordringer med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det skyldes for det første den lave arbejdsløshed med de små årgange, for det andet at den private sektor af mange anses som mere attraktiv. Employer branding-tankegangen kan være værd at tænke over, når man arbejder med rekruttering i de mindre ”sexede” områder af jobmarkedet. Et par af landets offentlige virksomheder, Trafikstyrelsen og Gribskov Kommune har haft held med at fokusere på Employer branding i deres rekruttering.

administrerende direktør Henrik Engelund, core:workers

Løs rekrutteringsproblemet med strategi og handling – ikke med ord og tomme trusler

Employer branding kan ikke fremme et babyboom eller trylle flere ingeniører frem, men kan være med til at samle, styre og styrke din virksomheds job- og medarbejderkommunikation.

Steen Hildebrandt, Professor, ph.d., Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, partner i Hildebrandt & Brandi A/S og fagredaktør på Dagladet Børsen

Værdsættende forandringsledelse


Marianne Bach Lauridsen, cand.psych. PID-Personalechefer I Danmark

Lean under luppen


Deeksha Singh Sunder Ramachandran

Frequently heard employee complaints and some corrective measures

The human resources (HR) team has a critical role to play in every organisation. It is most often responsible for hiring, compensation, training, performance management and a host of other employee-related issues. There are, however, several areas of concern that employees have with the HR teams in their companies. Here are some of the common complaints employees voice against their HR teams and our recommendations to HR stakeholders to overcome these complaints:

Camilla Svenstrup, kommunikationskonsulent Dansk Firmaidrætsforbund. Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Sund sparekasse

Sparekassen Farsøs mission er at give tilværelsen mere værdi. Det handler naturligvis om at sikre kunderne en sund økonomi. Men det handler lige så meget om at være en sund sparekasse, der øger livskvaliteten hos medarbejderne.

Per Krogager, Vice President Human Resources, Tvilum-Scanbirk

Jeg gider ikke flere HR-projekter

Tidligere tog jeg gerne og med fuld musik kampen med forretningsorganisationen, når det handlede om at gennemføre HR-aktiviteter, der efter min mening var af vital betydning for forretningen. Det gør jeg ikke længere. I dag peger jeg med afsæt i den forretningsmæssige situation på behov for ændringer af de organisatoriske, ledelses- og samarbejdsmæssige forhold, og i den udstrækning, der kan opnås enighed om det, lader jeg forretningen trække projekterne igennem. Med behørig assistance fra HR eller en ekstern samarbejdspartner.

læge Jeanette Haar Larsen

Job og sundhed