Personalechefen 4 - 2006

Tema: HR & Ledelse

Led lederne på rette vej

”God ledelse fastholder medarbejderne”, ”Dårlig ledelse er skyld i højt sygefravær”, og ”Gode ledere skaber innovation”. Aviserne bugner med overskrifter som disse, og der er mere end nogensinde før fokus på ledelse.

I takt med den øgede fokusering er kravene til ledere også steget og til stadighed stigende. Der er snart ikke det område, hvor man ikke kan konkludere, at det er god / dårlig ledelse, der afgør succesen eller det modsatte. Dette har i mange år været kendsgerningen, når vi taler om den forretningsmæssige succes. Her kender vi alle utallige eksempler på, at den succesfulde ledelse forgyldes, mens den mindre succesfulde ledelse blot får et gyldent håndtryk.

Imidlertid har god ledelse i dag ikke kun betydning for den faglige del af forretningen. Med medarbejderne i centrum som garanter for de forretningsmæssige succeser er det blevet en af ledernes vigtigste opgaver at kunne skabe og tilbyde gode rammer for medarbejderne. Lederne i dag er altså også i høj grad ansvarlig for medarbejdernes motivation, lyst til at blive i virksomheden, innovation, tiltrækning af ny kandidater og så videre.

Da HR som bekendt er ansvarlig for at sikre gode medarbejdere til virksomheden, er det helt afgørende, at HR har et godt samarbejde med linjelederne. Dels fordi de som før omtalt får afgørende betydning for arbejdsklimaet, men også fordi mange linjeledere i høj grad er dem, der fører HR ud i livet. Det gælder i form af MU-samtaler, rekruttering, udviklingsplaner, sygesamtaler og så videre.

Endelig bør HR også være sig bevidst om de stigende krav, der stilles til lederne. HR skal være leverandør af værktøjer til lederne, så de kan honorere de kommende udfordringer, herunder tænkes både på konkrete værktøjer, men også på faglig og personlig udvikling af lederne selv. HR skal huske på, at ledere i dag er mere pressede end nogensinde før, og da ledernes resultater i høj grad bliver afgørende for, om HR leverer et passende resultat til virksomheden og dermed også til bundlinjen, bør HR løbende arbejde på at hjælpe lederne på vej.

Vi har i dette nummer valgt at sætte fokus på det gode samarbejde mellem HR og linjelederne. Emnet er nemlig super relevant, og som jeg skriver i min artikel inde i bladet ”God ledelse er et gratis frynsegode”, er god ledelse det bedste og mest attraktive frynsegode, man kan tilbyde medarbejderne. Et afgørende våben i kampen om de bedste hoveder.

God læsning


Af coach, konsulent & projektudvikler Martabolette M. Stecher, moldeQ train

Fremtidens HR-folk: Strategiske coaches

Lederne i dansk erhvervsliv har brug for, at HR-afdelingen i fremtiden understøtter deres arbejde med faglige spidskompetencer og rådgivning. Det viser en undersøgelse foretaget for konsulentfirmaet Lunn+. Fremover kommer HR til at spille en ny rolle samtidig med, at ledernes rolle ændrer sig. Lederne skal nemlig til selv at tage hånd om nogle af de opgaver, HR-afdelingen tidligere har varetaget, og de skal gøre det med en bevidsthed om, at de skaber motivation og trivsel hos medarbejderne. HR-afdelingen bliver derfor mindre – men bør have en mere strategisk fundering i virksomheden, konkluderer undersøgelsen.

Af Marianne Sommer

Afdelingslederne er HR’s forlængede arm

På Bispebjerg Hospital gør HR-afdelingen en stor indsats for, at deres respektive ledere fungerer som HR’s forlængede arm. Både i den daglige drift og når der skal implementeres nye personalepolitikker.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

HR i hele forretningen

Luk salgsafdelingen, økonomiafdeling og HR og indfør i stedet afdelinger for blandt andet ry og relationer eller vækst, innovation og foretagsomhed (enterprise).

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Rig og berømt

En HR-afdeling bør for at opnå gode resultater være rig og berømt. Der tænkes dog ikke på rigdom i form af penge og berømthed som en filmstjernes. HR skal imidlertid være kendt i organisation, og afdelingen skal være rig på gode ideer, der kan hjælpe linjelederne med at opnå gode driftsmæssige resultater.

Af Kim Staack Nielsen, HD, Chairman, PID

God Ledelse er et gratis frynsegode

Hvor lang tid går der, inden en nyansat søger væk igen, hvis vedkommende ikke bliver indført tilfredsstillende i det nye job? For et par år siden viste analyser, at det tog kun ca. tre måneder, før vedkommende igen overvejede at skifte job, og det har sikkert ikke ændret sig siden, måske nærmere til en endnu kortere periode.

Af Marianne Sommer

Tre firmaer – én ledelsesstil

Da Telia mobil, Telia fastnet og Orange blev ét og samme firma, stod HR-afdelingen over for en stor udfordring. Nemlig at skabe rammerne for en ensartet ledelsesstil.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Kvinder skaber forandringer

Når man skal skifte fra noget kendt til noget nyt, skal der være gode argumenter. Tænk bare på det at skifte bank. På samme måde er kvinder i bestyrelser nyt, så derfor er der en tendens til, at det kræver endnu bedre argumenter for at ansætte en kvinde end en mand.

Af Steen Hildebrandt, Professor, fagredaktør Børsen, & formand for Hildebrandt & Brandi A/S

En søndag morgen med angst og ledelse

Hvad hører man, når man lytter til byen? Det er en ung dreng, der spørger. Det er søndag formiddag i mit hjem, og jeg er kommet til side 74 i Peter Høeg’s nye roman ”Den stille pige”. Spørgsmålet stilles til romanens hovedperson, Kasper Krone. Liv og glade dage, svarer Kasper. Og bag det? spørger drengen videre. Spørgsmålet kom langt nede fra. Når mennesker spørger fra et dybt sted, skal man svare, siger Peter Høeg. Så Kasper svarede: Angst – Samme angst som hos hvert enkelt menneske. Men ganget med halvanden million. Og bag angsten? spørger drengen videre. Hvem siger, der er noget bagved? Måske er angsten det sidste, svarer Kasper. Det er en smuk og viis bog fyldt med sproglige perler, og hvis jeg véd, hvad verdensklasse er, så er ”Den stille pige” i denne klasse.

Af Jørgen Thorsell, Direktør DIEU A/S - The Danish Leadership Institute

Hvad nytter det?

På vore besøg i de store europæiske koncerner er det ikke sjældent, vi får stof til eftertanke.

Personal og Ledelse nr. 3/2006

Dobbeltliv på arbejdspladsen

Vi har hørt om dem. Læger som ikke kan operere uden at have indtaget forskellige rusmidler for at kunne føre skalpellen roligt. Piloter som drikker en karton vin, inden de sætter sig bag styrepinden på en jumbo over Atlanten, eller sygeplejersker som har adgang til medicinskabet og benytter indholdet til sig selv. Det er nærmest at skulle vælge mellem kolera eller pest. Tør du lægge dig under kniven – og sætter du dig med roligt hjerte i passagersædet næste gang, du skal ud at flyve?

Af Journalist Kenneth Mikkelsen

HR-chefer kæmper med kommunikationen

Det er en udfordring for HR-cheferne at indgå i dialog med topledelsen og kommunikere på tværs i virksomheden. Udfordringen er markant højere end for andre ledertyper, viser en lederundersøgelse fra DIEU.

By Kathryn Cestnick,, Canadian HR Reporter

HR must play a critical role

Enlightened organizations know that fostering a quality and healthy workplace environment helps to retain the brightest and the best employees, creates a culture that ensures success and helps improve productivity and employee health. In such an environment, employees actually like coming to work.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

I fuld Triumf

Implementering af HR-strategi fylder meget i mange virksomheder. Der er stor fokus på emnet, da HR-strategien og virksomhedens øvrige forretningsmæssige strategi bør hænge tæt sammen, så der sikres gode resultater på begge fronter og dermed samlet for virksomheden. Dette aktuelle tema var derfor også sat i fokus, da PID i samarbejde med Dagbladet Børsen inviterede cirka 40 personalefolk til en tur til Paris. I et altid smukt og ved denne lejlighed sommerskønt Paris blev de mange personalefolk indlogeret og brugte de næste to dage på at diskutere implementering af HR-strategi.

Annette Viborg Lund, Administrationsleder, PID

Farefulde verden

Vi lever i en usikker verden. Terrorisme, fugleinfluenza og naturkatastrofer er blot nogle af de forhold, som vi i vores dagligdag jævnligt konfronteres med. Forhold, som pludselig kommer uhyggelig tæt på, når det rammer i vores egen ”baghave” – eller når virksomheder begynder at forbyde fjerkræ i kantinen i frygt for fugleinfluenza. Man kan spørge sig selv, om ens virksomhed er rustet godt nok til at kunne håndtere en situation, hvor tingene bliver vendt op og ned – og kan man overhovedet forberede sig?