Personalechefen 4 - 2005

Tema: HR i utraditionelle rammer

HR i H.C. Andersens fodspor

Af Kim Staack Nielsen, HD


Kender du det, at man er til fest? Ved siden af dig sidder der én, du ikke kender i forvejen. Man falder i snak, og som det ofte sker, kommer man også til at tale om det, der fylder meget i hverdagen for de fleste: nemlig jobbet.

Mens du selv fortæller om dit måske relativt almindelige job, kan bordherren eller borddamen berette om, at vedkommende er forfatter, ansat i søværnet, cirkusartist eller måske borgmester i Varde. Pludselig øjner vi et spændende indblik i utraditionelle job eller virksomheder. Vi spørger og håber, at vedkommende vil dele ud af de gode historier.

Sådan en række gode historier har vi sat fokus på i dette nummer. Vi har valgt at fortælle nogle utraditionelle HR-historier. Historier hvor virksomhederne enten udfører HR på en anden måde end de fleste eller historier fra utraditionelle virksomheder, hvor HR-arbejdet får tilført et ekstra aspekt.

Du kan tage med en tur i Folketinget og høre hvordan det politiske spil influerer på HR, eller hvad med virksomheden der kompetenceudvikler ved at give de ansatte orlov til at udføre humanitært arbejde.

Du kan også læse, hvordan det er at have sin daglige gang blandt kunstværker og kunstnere, eller hvordan et nordisk samarbejde giver en ekstra dimension i personalearbejdet.

Nu er det jo sådan med gode historier, at de er gode simpelthen, fordi de er anderledes og spændende. Men af og til sker der jo også det, at vi pludselig får øjnene op for en anden måde at gøre tingene på eller nye veje, der måske kan give os selv lidt inspiration til eget liv / arbejde.

Vi håber i hvert fald, at du vil nyde de gode historier. Falder der inspiration af til dit eget HR-arbejde ved at se gennem nye briller, ja så har de gode historier jo bare fået en ekstra betydning.

Rigtig god læsning.


Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Handling med holdning

Når visionen er ”En verden i fred, hvor samarbejde mellem mennesker fremmer global retfærdighed og sikrer bedre vilkår for fattige og marginaliserede”, bliver HR-indsatsen meningsfuld på en anden måde. I Mellemfolkeligt Samvirke er HR et vigtigt element i fattigdomsbekæmpelsen i Afrika, Mellemamerika og Nepal.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Udvikling gennem frivilligt arbejde

Med flere højtuddannede og med mere videnbaserede job på det danske arbejdsmarked stilles der større krav til arbejdsgiverne. Mest tydeligt er det, at medarbejderne vil ønske løbende udfordringer og udvikling også på et personligt plan. Derfor er det helt i tråd med tidens ånd, når en medarbejder ønsker orlov for at opfylde egne ønsker og mål.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Med Norden som platform

Som sekretariat for et nordisk politisk fællesskab oplever Nordisk Ministerråd en række særlige forhold, som også får betydning for HR-afdelingen og for den enkelte medarbejder. For eksempel har man ingen overenskomst, og medarbejderne kan kun være ansat i maksimum otte år.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Med kunst på væggene

Mange HR-opgaver er ens, hvad enten man er i en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller en offentlig institution, men der er job, hvori der er et særligt aspekt, som måske lige giver arbejdet et ekstra krydderi. Som HR-medarbejder på et kunstmuseum kan man dagligt lade sig inspirere af kunsten, og de følelser kunsten vækker i os.

Personal og Ledelse, nr. 3/2005

Dette vil de ha´!

Som i Danmark laver man også i Norge undersøgelser, som viser, hvad det er, der tiltrækker de unge nyuddannede. Og resultatet er ikke meget anderledes end tilsvarende undersøgelser i Danmark. De nyuddannede vil først og fremmest have interessante arbejdsopgaver, høj grad af kompetenceudvikling og et inspirerende arbejdsmiljø.

Personal og Ledelse. 01-2005.

Ledere er kulturarkitekter

En leders symbolske funktion er meget reel - i forhold til hvorledes kulturen udvikles og leves på arbejdspladsen. Det noget romantiserede og lidet realistiske billede af ledere og deres evne til at påvirke resultater er ofte stærkt overdrevet.

Af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria

Scenarier for fremtidens kompetencer

Maden er i hvert fald varm, siger tjeneren stolt, da han serverer til vores lille sluttede og måbende selskab. Her har man efterhånden vænnet sig til, at end ikke et måltid på en standardrestaurant kan indtages, uden at en indlevende tjener beretter om, hvor kalven har sprunget, svampene er dyrket og hvad kokken har tænkt og følt. Til tiden dukker der ligefrem en kok op i fuld ornat og gør oplevelsen endnu mere autentisk. Og så står der pludselig en tjener her med ”i hvert fald varm mad” som eneste præludium til måltidet.

Af international manager Helle Bonde, PID-Personalechefer I Danmark

Hvordan kan arbejdspladsen håndtere følgevirkninger af en medarbejders traumatiske oplevelser?

2 engelske psykologer har på baggrund af terrorbomberne i London i juli måned oplistet 10 gode råd og handlingsanvisninger til ledere, kolleger - og de berørte selv - i forbindelse med, at medarbejdere har været tæt på de voldsomme begivenheder. De 10 gode råd er ifølge forfatterne almengyldige og relevante, når følgevirkningerne af traumatiske oplevelser skal bearbejdes på arbejdspladsen.

Copyright (c) 2005 Reed Business Information - UK

Transform HR the US way

Do these expert quotes sound familiar? "You know you have arrived as an HR director when your chief executive routinely takes you along to see City analysts. But few HR directors are up to this task."

Af cand. merc. Mette Munk Boesgaard, OFiR Danmark A/S

Elektronisk rekruttering af medarbejdere?


Af Niels Mølby, Partner i Rüger People & Performance, dimittend Human Ressource Development – erhvervsdiplomuddannelsen 2003.

Rekrutteringseventyret - jobsøgning set med en jobansøgers øjne


Af fuldmægtig Christina Lykke Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus

HD- med fokus på HD i Organisation & Ledelse

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse bedre kendt som HD er meget anerkendt i erhvervslivet. Handelshøjskolen i Århus har udbudt HD-uddannelsen i mere end 60 år og udbyder i dag syv forskellige linier: afsætningsøkonomi, finansiering, finansiel rådgivning, organisation & ledelse, regnskab & økonomistyring og logistik.

Erhvervspsykolog og coach Kirsten Ørbæk (Autoriseret cand.psych.)

At være en passende forstyrrelse.

Når HR-afdelingen eller personalechefen møder behovet for mere dybdegående rådgivning, vejledning eller sparring hos sine brugere, end afdelingen er gearet til, hvad gør man så? En måde at yde en fortsat god service på over for den afdeling eller leder, der har en problemstilling at forholde sig til, kunne være at skabe forbindelsen mellem lederen og en ekstern coach. Coachingen er for nogle virksomheder stadig et nyt begreb i hverdagen, men det er kun, til den første leder har benyttet sig af tilbuddet.

Af Lone C. Drejet

Dannede medarbejdere er mere kreative

Danske virksomheder har mere end nogensinde brug for kreativ kapital og innovationsevne. Vi skal overleve på evnen til nytænkning og udvikling. Kort sagt: Der er brug for gode idéer, og derfor er der al mulig grund til at beskæftige sig med, hvordan man bedst muligt støtter udvikling af kreativitet blandt medarbejderne.

Af chefrådgiver Jan Wittrup

Ledelseskvaliteten – kan den måles


Af: cand. psych. Heidi K. Schiøtz

Fra brokkekultur til overskudskultur (fra minus til plus)


Af journalist og direktør Kenneth Mikkelsen, controverse I leadership storytelling

Personligt lederskab er et hit

Danskerne vender i stigende grad blikket indad, når de søger efteruddannelse. Fokus er rettet mod at bringe personligheden i spil og synliggøre egne værdier både som menneske og leder. Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af kursus- og konsulentvirksomheden DIEU. Tendens 2005 er den største undersøgelse i Danmark om tendenser på arbejdsmarkedet inden for ledelse og efteruddannelse. Undersøgelsen bygger på svar fra 2.600 personer i både private og offentlige virksomheder – heraf er 1133 af deltagerne ledere.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Med Europa som hjemmebane

Globalisering, effektivitet og konkurrencemæssige forhold er de vigtigste årsager til, at der bliver brug for flere ledere med et overordnet fælleseuropæisk ansvar.

Af senior Tax Consultant Monica Malm, KPMG

Nye muligheder for investering af pensionsmidler

Med virkning fra den 1. oktober 2005 kan rate- og kapitalpensionsmidler i et pengeinstitut placeres i unoterede aktier og anparter. Foreløbigt er det ikke muligt at investere i kommanditselskaber, men Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som åbner for investering også i kommanditselskaber.