Personalechefen 3 - 2012

Tema: Jagten på evig vækst

Som ”spiller” i et markedsøkonomisk system kan man ikke sætte sig tilbage og være tilfreds med middelmådige resultater. Prisen for at kunne blive på de eksisterende markeder er, at man evigt er i stand til at skabe vækst.
Imidlertid giver dette mål paradoksale situationer, som når virksomheder afskediger på trods af sorte tal på bundlinjen eller igangsætter besparelser i opgangstider. Så er det, at kravet om vækst pludselig for medarbejderne og omverdenen kommer til at virke ”usympatisk” og uforståeligt.
Skabelse af vækst er selvfølgelig et mål for hele forretningen, men det kræver også god HR, for HR er overordnet ansvarlig for at kunne levere rette medarbejdere til rette tid og sted – og der ligger mange opgaver inden for målet, såsom kompetenceudvikling, kommunikation, motivation, organisation, forandringer og så videre.
Vi vil i dette nummer af Personalechefen sætte fokus på emnet, og den særlige udfordring, det er, at skabe vækst og samtidig kunne overbevise medarbejderne om, at det løbende er nødvendigt med det fokus.
Med fokus på vækst kommer også en anden vinkel ind, nemlig at der i fremtiden vil være et krav til, at vi kan levere vækst, der ikke belaster miljøet – med andre ord: bæredygtig vækst.
Dette krav kan fremtidens virksomheder forvente at blive mødt med af kunder, lovgivning, mulige medarbejdere og andre. Vi har derfor også valgt at tage denne vinkel under kærlig behandling og forholde os til, hvordan der kan skabes bæredygtig vækst, og hvad det specifikt vil betyde for HR.
Til slut ønsker vi alle hos PID jer en god sommer og en dejlig ferie. Vi siger på gensyn til efteråret – og husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. og 4. oktober til dette års Træfpunkt HR 2012.


Hann Luke

Kundefokus og høj medarbejdertilfredshed

Kunder, medarbejdere og finansielle resultater – det er mantraet i TDC. Det er de hjørnestene, som strategi, organisation, ledelse, mål og udvikling bygges på. Telebranchen er i rivende udvikling og konkurrencen er høj. TDC skal derfor konstant tilpasse organisationen og rationalisere samtidig med, at virksomheden skal vokse og udvikle sig.

Lektor Henrik B. Sørensen, Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus Universitet

Jagten på vækst: Hvordan med HR?


Anne Kristensen, Fredericia Former Fremtiden (FFF,) og Kirsten Engholm, MidtLab

Mesterlære i innovation – en prototype

Hvis vi i fremtiden ønsker at udvikle os, skal vi kunne skabe mere og bedre for færre midler. Det kræver, at vi ikke bare præsterer mere og mere af det samme, men at vi nytænker og finder nye måder at løse opgaverne på. Der er brug for at omsætte de gode ideer til bedre praksis, det vil sige, der er brug for innovation. Og det kan læres.

Anne Chabert, Chabert & Partnere

Evig vækst råber på sejrsvilje i organisationen

De, der er bedst til at styre deres ressourcer, overlever og vokser. De, der opelsker sejrsviljen, skaber evig vækst. Medarbejdernes vilje til at lykkes er virksomhedens livsnerve. Optimal ressourcestyring er lig med optimering af medarbejdernes præstationer.

HR-chef Randi Faldt, HR-sektoren, Lolland Kommune

Status que er ikke en option


Christian Kubstrup, ekspert i HR og ledelse, PA Consulting Group

HR – fra forretningsstøttende til forretningsskabende

I løbet af de senere år har HR-funktionen formået at udvikle sig fra at være en stabsfunktion til at være en integreret – og vigtig – del af den strategiske ledelse. Og i dag står HR så over for endnu et markant paradigmeskift: Usikre økonomiske tider stiller ufravigelige krav til HR om proaktivt at bidrage til virksomhedens vækst, og det skal ske gennem øget kommercielt-/kundefokus og et skarpere fokus på employer branding.

Direktør, ph.d., adjunkt Annabeth Aagaard

Bæredygtig vækst – hvorfor, hvordan og hvad er HR’s rolle heri?

Bæredygtig vækst handler grundlæggende om at skabe vækst uden negative konsekvenser for omgivelserne. Denne forklaring ligner FN’s definition på bæredygtig udvikling fra rapporten: ”Our Common Future”, som blev præsenteret i 1987: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Med denne tilgang til vækst og udvikling kan hverken individer eller organisationer se deres adfærd og færden i isolation. Måden, hvorpå virksomheder tjener penge og skaber profit, har nemlig konsekvenser for omgivelserne, og bæredygtig vækst kræver derfor hensyn til virksomhedens interessenter og omverden.

Rikke Præstmark, HR chef, Rockwool Scandinavia

Jagten på evig vækst

Jagten på evig vækst er et grundvilkår for enhver produktionsvirksomhed i Danmark. Umiddelbart tænker man på kroner og øre, men er vækst ikke også andet og mere end kolde kontanter? Vækst er jo mange ting – flere ordrer, bedre dækningsbidrag, et godt image, men også at lære nyt, ændre holdning og adfærd og derigennem skabe en bedre arbejdsplads.

Lars-Bo Kristensen, LMO

Menneskekender med forretningsforståelse

Med en baggrund i det bløde og det hårde sidder Lars-Bo Kristensen for bordenden af HR-afdelingen hos LMO. En afdeling der repræsenter de samme sider, og som vil være en del af forretning og aldrig må blive et selvfedt appendiks samtidigt med at man skal være advokat for de menneskelige ressourcer uden at blive en grædekone-funktion.

Referat fra landsmøde

De offentlige HR-chefer skal finde sig selv!

I høj sol og med røde kinder mødtes personalecheferne fra kommunerne og regionerne den 21.-22. maj 2012 til det årlige landsmøde i OHRC (Offentlige HR-chefer) under overskriften ”Nye tider – nye opgaver – ny forening”.

EAPM - NYT

Fra ledergruppe til vinderteam

Følgende spørgsmål er et af de vigtigste, du bør stille dig selv som leder: Hvordan får jeg den største effekt af ledergruppen?

Adam Rewucha. Adam er cand.jur, Senior Consultant hos PwC.

Nye socialforsikringsregler for medarbejdere, der arbejder i flere lande

Der er ændringer på vej fra EU om social sikring for medarbejdere, der arbejder i flere lande. Reglerne vedrører medarbejdere, som arbejder i flere lande for flere arbejdsgivere. Ændringsforslaget forventes at træde i kraft juni 2012.

Helle Søndergaard, direktør PartnerHR

Svær globalisering kræver bedre distanceledelse i SMV’er

Globalisering er godt – men dårlig distanceledelse koster dyrt for især SMV’er, der gerne vil globaliseres. De mangler værktøjer til distanceledelse. SMV’er kan til gengæld lære af de værktøjer, som de store koncerner bruger: Kommunikation, kulturforståelse, nærvær, mål og kontrol.

Helene Klinkby, PID-Personalechefer I Danmark

Vi har det godt (her i Danmark)

En ny publikation fra Eurofound viser de nyeste tendenser inden for arbejdsmarkedet i Europa, herunder også hvordan Danmark placerer sig i forhold til gennemsnittet af disse lande inden for en række forskellige aspekter. I alt er næsten 44.000 medarbejdere blevet interviewet, og det skaber dermed et troværdigt billede af, hvordan arbejdsmarkedet i Europa ser ud. I publikationen er der fokus på forskellige aspekter af arbejdslivet, og i denne artikel vil der være et uddrag af disse.

partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Maria Helbo Holck

EN MEDARBEJDER KUNNE IKKE OPSIGE SIN STILLING DELVIST VED AT FRALÆGGE SIG VISSE ARBEJDSOPGAVER