Personalechefen 3 - 2009

Tema: Hr gennem tiderne

Det er jo hundrede år siden …


Nej! Ikke helt, men et jubilæum er på vej!

Vores historie tager sin begyndelse tilbage i 1992, hvor fire mænd omkring et bord fik en god ide en sen nattetime. Ideen var, at der skulle oprettes en forening for personaleansvarlige. Når natten ender, og dagen gryr, skal man jo altid se, om nattens ideer holder, men denne idé holdt, og PID-Personalechefer I Danmark blev etableret.

Tanken med foreningen var, at der skulle være et sted, hvor personaleansvarlige kunne hente viden, inspiration og få et godt fagligt netværk. Det var ideen dengang, og det er også ideen i dag.

Et af de første tiltag, som man tog i den nyetablerede forening, var, at der produceres et tidsskrift. Tidsskriftet fik navnet ”Personalechefen”, og er i dag et navn, de fleste HR-ansvarlige kender.

Tilbage i efteråret 1992 så det første nummer dagens lys, og det nummer, du netop nu sidder med i hænderne, er magasin nummer 100. En præstation vi selv er stolte af, for ikke alene er det mange numre at sende ud af et tidsskrift, der kun udkommer seks gange om året, det er også et blad, der for alvor er blevet voksent, og som nu er en væsentlig spiller på HR-banen og i diskussionerne om HR.

Det er imidlertid ikke kun magasinet, der er blevet voksent, HR er også trådt ind i de voksnes rækker. I Personalechefen denne gang vil vi tage jer med på en tur tilbage i tiden, vi vil beskrive nutiden, og vi vil selvfølgelig også forsøge at give et bud på, hvad HR skal bidrage med i fremtiden.

Vi håber, at I har lyst til at tage med på rejsen gennem tiden og se, hvornår og hvordan vi gik fra personale til HR, fra udøvende til understøttende funktion og fra stabsfunktion til strategisk medspiller.

Til slut ønskes et godt jubilæum til alle vores læsere – der er faktisk nogle af vores læsere, der har modtaget alle 100 numre – og derudover vil vi sige, at vi glæder os til at lave de næste 100 numre også.

God læsning og på gensyn i fremtiden.


Helle Lund, CBAF

Work life balance

Der er et stort forretningsmæssigt potentiale for virksomheder i at arbejde forretningsorienteret med work life balance. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

HR er ikke længere en boble

Hanne Grønborg var et af de første medlemmer i PID-Personalechefer I Danmark, derfor var hun også på forsiden af det første nummer af Personalechefen tilbage i 1992. Dengang var hun personalechef hos Tulip International … og det er hun stadig. I dag er titlen godt nok HR-chef, og opgaverne har ændret sig lidt hen ad vejen. PID har mødt Hanne Grønborg til en samtale om hendes rolle som HR-chef dengang og nu.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID-Personalechefer I Danmark

HR og forretning smelter sammen - fremtidens HR

Fra udøvende til understøttende – transformationen videre herfra for HR går i retning af HR-partnering, hvor HR og forretning smelter sammen. Skal dette ske, kræver det en ændring i organisationen – men endnu mere væsentligt er det, at der sker en ændring i mindsettet.

Af Jens Chemnitz Povelsen, journalist

HR skal tilbage til de basale discipliner

HR – det er forkortelsen for Håndfaste Resultater. I hvert fald når man spørger Steen Hjorth-Larsen, der har beskæftiget sig med personaleforhold lige siden 1995 – og været medlem i PID lige så længe. De sidste otte år har han arbejdet som personaleansvarlig i Falck Danmark A/S, og han ser gerne, at HR fremover finder tilbage til de basale discipliner.

Morten Grønborg

Fire scenarier for din HR-fremtid

”Det eneste fornuftige bud på fremtiden er i flertal,” slår Carsten Beck fast, forskningschef på Instituttet for Fremtidsforskning. Han tegner derfor fire scenarier som bud på HRs fremtid.

CEO Kim Staack Nielsen,PID-Personalechefer I Danmark

Sikke en rejse…………..

De danske HR-afdelinger kan generelt være stolte af deres indsats. HR fra Danmark er i verdensklasse, og vi bliver beundret og ”bestræbt” fra mange andre lande. Selv med en god indsats skal man dog ikke hvile på laurbærrene, og HR får en endnu større betydning i en fremtidig verden, hvor det for de vestlige landes vedkommende er nødvendigt at overleve på viden og knowhow. HR skal derfor være endnu mere professionel og fremtidsorienteret (læs strategisk), hvis de skal være med til at sikre overlevelse for danske virksomheder i en konkurrenceminded global verden.

PID

Personalechefens jubilæum: udgivelse nr. 100

Tilbage i 1992 så det første nummer af Personalechefen dagens lys. I dag sidder du med magasin nummer 100 i hånden. ”Personalet er vores vigtigste ressource,” skrev industri- og energiminister Anne Birgitte Lundholt i en indledende artikel i den allerførste udgave af Personalechefen. Meget i magasinet er ændret siden da – både hvad angår indhold og udseende. Men ministerens udsagn holder stadig – medarbejderne er i dag mere end nogensinde virksomhedernes vigtigste ressource. Tag med os på en tur gennem de temaer, der har været på dagsordenen i Personalechefen gennem de sidste 99 magasiner – det giver et anderledes blik over, hvordan udviklingen inden for hele Human Resources-feltet har taget fart: fra personaleafdeling til Human Resources, fra løn og administration til kompetence- og strategiudvikling og fra edb til Employer branding

professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

HRM – mellem fortid og fremtid

HRM anno 2009 Hvad er det, der gør, at et begreb, hvis eksistens man stort set ikke kendte til for 25 år siden, i løbet af så forholdsvis få år kan komme på alles læber og blive en etableret ledelsespraksis? Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder ikke mener at kun¬ne overleve uden HRM, mens andre tilsyneladende klarer det fint – hvis de overhovedet ved, hvad HRM er? Hvad er det, der gør, at HRM på samme tid kaldes et kvantespring i forståel¬sen af arbejdslivet (især de mennesker, der befinder sig her), mens andre mener, at det er gammel vin på nye flasker? Hvad er det, der gør, at der siden år 2000 er udkommet op imod 2000 bøger om HRM svarende til en vækst på 500 % i denne periode? Det skyldes, at HRM-begrebet er vokset frem af – og tænkt som middel til at tack¬le – overgangen fra industri- til vidensam-fund. Den traditionelle industrivirksomhed, hvor maskinerne er i centrum, erstattes af viden-, service- og administrative virk-somheder både i den private og offentlige sektor. ”Produktet” er immaterielt og består af menneskelig ad¬færd. Indlevelsesevne hos en hjemmehjælper, kompetence hos en ingeniør, troværdighed hos en bankrådgiver og omsorg fra en sygeplejerske er alt sammen eksempler på ”produktion” – da¬gens gerning, så at sige, og måske endda dagens gode gerning. Dette er en efter-spurgt, men også sårbar form for produktion. Produktion og forbrug sker nemlig samtidig, og ”produktet” kan ikke trækkes tilbage på samme måde som brødristere eller biler, der kan gå ild i, og som derfor hjemkaldes eller repareres. Menne¬skelig adfærd kan ikke returneres, men kun – somme tider – afhjælpes, hvilket dog er både svært og dyrt, f.eks. hvis der er tale om fejlbehandling på et sygehus, eller advokaten har givet et forkert råd. Dermed er mennesker blevet den centrale produktionsfaktor i moderne virksomheder. Dette er ikke et ideologisk budskab, men en nøgtern konsekvens af den sårbarhed, omkostningstyngde og afhængighed, der kendetegner immateriel produktion.

Annabeth Aagaard - Strategisk udviklingschef, PID-Personalechefer I Danmark

Fra lønadministration til strategisk HR

HR som funktion har udviklet sig radikalt det sidste årti. Hvor HR tidligere blev refereret til som personaleadministration og personaleafdeling, er fokus i dag skiftet til human ressource management og HR-afdelingens fokus på effektiv håndtering, udvikling og optimering af de menneskelige ressourcer til understøttelse af virksomhedens forretning, mål og ydelser.

Isa Lindbæk

Innovativ HR - Meditation har mindsket stressniveauet

På Nordisk Ministerråd har de valgt en progressiv personalepolitik, der inkluderer både meditation og mindfulness. I starten var nogle af medarbejderne tøvende over for tilbuddet, men de fleste er efterhånden blevet overbevist af begejstrede kollegaer, som oplever øget effektivitet og mindre stress.

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Sæt tal på HR

HR har mange steder taget sin begyndelse i de bløde områder, men med øget fokus på de forretningsmæssige resultater er/bliver HR i højere grad mødt med et krav om også at sætte fokus på de mere hårde områder. I den forbindelse er der og vil der i stigende grad være behov for også at kunne kapitalisere indsatsen. Med tal som virksomhedens universelle sprogkode vil dokumentation af HR-indsatsen uden tvivl skærpe toplederes interesse for de såkaldte ’bløde områder’, ligesom det vil kunne hjælpe HR-funktioner til at fokusere deres indsats.

Lonni Hall, udviklingskonsulent og Christian Wittrock, konsulent KMP

Filosofien åbner for nye muligheder

Stemningen er afslappet, men koncentreret. Der er filosofisk sommerskole i Holland. Emnet er strategi i organisationer, og vi sidder i dyb samtale. Værterne er Jos Kessels og Pieter Mosters fra The New Trivium, Holland, som i de sidste godt 20 år har arbejdet med praktisk filosofi. Kunderne tæller Unilever, Phillips, Økonomiministeriet i Holland og Rabobank, samt en del af landets store hospitaler. Dette er den tredje sommerskole for ledere og konsulenter med filosofisk praksis som omdrejningspunkt, temaet er ”Hvordan bidrager filosofi til tænkning og handling i din organisation?”

Lars Juul Nielsen, LARS INC

The HR Blind Spot?

Med denne korte artikel er det min hensigt at drøfte og måske starte en diskussion, om vi i HR-kredse har et ”HR blinds pot”, når vi f.eks. drøfter ”Den værdiskabende HR-organisation”, ”Den forretningsorienterede HR-organisation” eller andre overskrifter for en HR-organisation, der er forankret og fokuseret i ”forretningen”.

Ti Spørgsmål til personalechefen

Personalestafetten - Jesper Allentoft

PID

STAFETTEN. Fra personalechef til personalechef

Jesper Allentoft

Ulla Schade, kommunikationsrådgiver og kognitiv coach

HR-forskning – fundament for innovation og forandring

Forskning, udvikling og netværk stod øverst på dagsordenen ved Danmarks første HR-forskerdag, der fandt sted i maj.

PID

Nyt om Navne

Britta Borch Egevang

South China Morning Post

Employees come first 'in good or bad times'