Personalechefen 3 - 2008

Tema: Netværk/videndeling

Ansæt medarbejdere med gode netværk.

Værdien af gode netværk har altid været stor. Folk får job, lejlighed – ja måske sågar ny kæreste via deres netværk.

Også i arbejdsmæssige sammenhænge kan vi bruge vores netværk. Hvem har ikke lukket handler, fået kontakt til potentielle kunder eller fået anbefalet en god medarbejder eller leverandør gennem sit netværk?

Når det nu er, at vi altid har kendt til værdien af netværk, hvorfor er det så, at emnet pludselig er blevet helt vildt ”hot”? Der er mange bud, men et af dem er vel, at verden er blevet ”mindre”, og med øget fokus på globalisering så skal vi yde endnu bedre, end vi før har gjort. For hvis det ikke er tilfældet, så bliver vi overhalet indenom af andre.

Og hvad er det så, netværket kan? Jo, i netværket møder vi mange forskellige mennesker. Mennesker som igen kan lede os videre til andre kompetente personer og løsninger. Netværket kan også gøre, at vi i fællesskab kan løse en opgave – og en opgave, løst i et godt netværk, er ofte løst endnu bedre i forhold til hvad vi hver især adskilt kunne have leveret.

Når vi nu anerkender værdien af det gode netværk, hvorfor så ikke sætte mere fokus på det og stille det som et krav til vores medarbejdere? Derfor – ansæt medarbejdere med gode netværk, lær, træn og giv tid til at udvikle netværk i virksomheden, lad medarbejdere indgå i faglige eksterne netværk, og endelig, lad medarbejderne gøre brug af deres øvrige eksterne netværk. Er du i tvivl om, hvor mange potentielle kunder, ansøgere og så videre, jeres netværk kan blive til, så tag et stykke papir og se, hvor mange grene du har ud til forskellige steder og gang det så med antallet af medarbejder?

En del af det af have et netværk er også, at vi udvider vores horisont, og vi dermed deler viden. Videndeling er væsentligt for os alle, og det er hele tiden med til at udvikle os alle og flytte opgavens løsning højere op.

Inden ferien er over os alle, sætter vi i juninummeret af Personalechefen fokus på netværk og videndeling. Måske to forskellige ting, men ofte to sider af samme sag. Vi byder på artikler om, hvordan man strategisk arbejder med netværk, hvordan man kan styrke de interne netværk i virksomheder, og hvordan det gode møde sikrer videndeling. Derudover er der en række cases, der giver bud på, hvordan forskellige virksomheder og ledere har arbejdet med området i praksis.

God læsning – og god sommer.


Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Det rigtige team er mangfoldigt

Netværksarbejde og teamarbejde handler langt hen ad vejen om det samme: At sætte det rigtige hold, der både kan skabe resultater og sikre din egen og netværkets eller teamets udvikling. Ulrik Wilbek er p.t. landstræner for herrelandsholdet, og han har som leder af både kvinde- og herrelandsholdet skabt store resultater. For ham handler det om mangfoldighed og om at sætte netværkets eller teamets forskellige kompetencer i spil.

Tore Wanscher og Andreas Rønne Nielsen, wogn

Netværksledelse – værdiskabelse i vidensamfundet

Netværk er en organisationsform, der skaber udvikling for både organisation, medarbejdere og forretning. For at kunne anvende, organisere og lede netværk med succes, skal lederne besidde et nyt sæt kompetencer.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Tid til refleksion og kompetenceudvikling

Når man er i et lederjob, kan det være svært at skabe sig et frirum til kompetenceudvikling og refleksion. Her kan et målrettet netværksarbejde være en hjælp. Det mener Hans Erik Nielsen, vicedirektør med ansvar for HR i Post Danmark. Han deltager selv i to netværksgrupper, hvor han bl.a. får mulighed for at diskutere ledelse med filosoffer og præster. Lisette Jespersen, der er arbejdspsykolog, sammenligner ledelse i dag med at sidde på en øde ø, hvor netværksarbejdet er at tage robåden og ro ud for at finde de andre. Hun har derfor udarbejdet et værktøjshæfte til godt netværksarbejde.

Charlotte Junge, HD(U) og indehaver af JUNGE

Interne netværk -vejen til øget videndeling og bedre udnyttelse af kompetencer

Netværk er vigtige at have og være med i – og det at kunne netværke er for os mennesker blevet en ganske væsentlig kompetence på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder har fået øjnene op for at netværkstankegangen også kan bruges internt.

Julie Lindegaard, Lindegaards

Når rammerne afgør resultaterne

-Om ”det gode møde” Et møde er mere end bare et møde, og for at få en værdi og et resultat ud af møderne, så er det vigtigt at være bevist om de dybere lag. Det mener psykolog Gitte Nothlev, der ud over at have arbejdet med de gode møder også har udviklet møbler, der skaber rum til de udviklende møder, hvor kreativiteten blomstrer.

Ulrik Jørgensen, managementkonsulent, PA Consulting Group

Videndeling anno 2008

“To be a learning organization you must be a teaching organization,” sagde Peter Senge i sin berømte bog fra 1990, The Fifth Discipline. Efter snart 20 år med ’den lærende organisation’ er hans pointe stadig lige relevant: kilden til effektiv videndeling er ikke blot at lære; det er i lige så høj grad at lære fra sig.

Af professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Det grå guld eller det grå grums?


Lilly Hoffmann, Udenrigsministeriet, og Jan Hyttel, Human House A/S

Stress i globalt perspektiv –Vi eksporterer også stress og holdninger til stress

Vi outsourcer vores produktion og samarbejder i stigende grad med udlandet. Samtidig med at danske ledere bliver ansvarlige for et stigende antal udenlandske medarbejdere – både i Danmark og globalt – sker der også en kulturudveksling. Stress et stort og aktuelt emne i Danmark og vores nabolande, men hvordan ser det ud, når man vil eksportere såvel debat som personalepolitik til udlandet?

Marianne Bach Lauridsen, cand. psych. PID-Personalechefer I Danmark

Psykologi aktuelt: Test din test!


Internationale sider: Hindsight introduction

The great and the good of the HR profession reminisce about their personnel lives of the 1980s.

Michael Juhl, cand.psych., erhvervspsykolog og chefkonsulent på Teknologisk Institut

Nonnerne og de døde psykologer –Hvad har de med den positive psykologi at gøre?

”Positiv psykologi” er et forholdsvis nyt begreb inden for den anvendte psykologi og psykologiske forskning. Det er en ny udvikling, der er fostret i USA i slutningen af halvfemserne, og som i disse år for alvor spirer frem i Danmark. I denne artikel ser vi nærmere på, om ”positiv psykologi” kan være til gavn for både jobglæden og bundlinje.

Marianne Bach Lauridsen, PID – Personalechefer i Danmark

EAPM-nyt: Psykopater på arbejdspladsen

I tråd med sidste tema i Personalechefen om mobning handler denne artikel om et kildent emne: nemlig psykopater i virksomheden. Ikke kriminelle, men mennesker med psykopatiske træk, der uden empati og omtanke kan ødelægge livet for de mennesker, der kommer i vejen for deres agenda. Psykopater stryger i dag gennem jobinterviews og personlighedstests, da vi mangler viden om, hvordan man kan afsløre de destruktive træk, før det er for sent. Til gengæld er det i rekrutteringssituationen nemt at blive forblændet af psykopatens ”gode” sider: omskiftelighed, højt selvværd, stor risikovillighed samt en evne til tilsyneladende aldrig at blive stresset. Men pas på bagsiden: psykopater er ligeledes kendetegnede ved manipulerende adfærd, hvor målet er at styre andre ud fra egne behov, manglende empati og skyldfølelse, hævngerrighed og en konsekvent fralæggelse af ansvar. De går ikke i dialog og tror altid, de har ret.

Partner, Stina Trojlsgaard, LivingValue

Bare det snart var mandag

Microsoft, Middelfart Sparekasse, Cisco Systems, AstraZeneca og ATP har alle vundet priser for deres medarbejderindsatser. En ny undersøgelse har netop afdækket, hvad disse virksomheder har gjort for at nå sådanne placeringer. Konklusionen viser, at virksomhederne vægter worklife-balance højt, og det kan ses på bundlinjen!

Strategisk HR Manager Hanne Kling-Petersen, Solar Group

Leadership-udfordringer i det 21. århundrede

PID-Personalechefer I Danmark og Business Institute udskrev i foråret 2008 en konkurrence med temaet ”Leder- og medarbejderudvikling”. Præmien var en MBA-uddannelse, og vinderen blev kåret på baggrund af en indsendt rapport. Læs her bidraget fra vinderen af konkurrencen Hanne Kling-Petersen: Solar Group har sat fokus på leder- og medarbejderudvikling. I figuren ses de mange områder, vi arbejder med, og som direkte kobler op mod leder- og medarbejderudvikling. Som symbol har vi benyttet et menneske bestående af hoved (hjerne), hjerte og ben. Hjernen er der, hvor vi indsamler data, så vi ikke handler ud fra følelse, fornemmelser og fordomme. Her har vi p.t. gennemført en medarbejderundersøgelse samt påbegyndt struktureret kompetenceafklaring. Ud fra de fakta, vi har indsamlet, er vi i stand til at handle, hvilket er symboliseret ved benene. Her arbejder vi struktureret med lederudvikling og udvikling af medarbejderne. Endvidere er vi startet med etablering af Solar Akademi, hvor der allerede ligger aktiviteter, der gælder for samtlige medarbejdere i virksomheden. Dette være sig Lean, Global English og træning i afholdelse af MUS. Endelig og måske væsentligst er at have hjertet med i det, vi gør. Uden hjerte ingen værdi. Vi har således påbegyndt arbejdet med værdier, som har været en ”bottom up” proces, hvor det er medarbejderne, der har været med til at definere de tre værdier ”Glød, SmartFun og Mod”. Værdierne er i skrivende stund ved at blive rullet ud i organisationen. Manden symboliserer således de leder- og medarbejderudviklingsaktiviteter, som vi p.t. arbejder med i Solar Group. Nogle er gennemført, og andre skal gennemføres inden 2010. I det nedenstående er nogle af de igangværende aktiviteter nærmere beskrevet.

Læge Jeanette Haar Larsen

Job & sundhed


Skat og HR aktuelt: Danske virksomheders indeholdelsespligt ved udenlandske medarbejderes træningsophold i Danmark

Globaliseringen har krævet og kræver fortsat forandring i mange danske virksomheder. Danske virksomheder udvider deres markeder på globalt plan og beskæftiger i stadig større grad personer i lande, hvor lønniveauet er lavere end i Danmark. Virksomhederne oplever derfor et stigende behov for videndeling på tværs af landegrænser og kulturer. PricewaterhouseCoopers oplever en stigende interesse for uddannelse af virksomhedens udenlandske medarbejdere i Danmark med det formål at styrke virksomhedens position på de lokale markeder, f.eks. Kina og Indien. Men hvordan skal danske virksomheder forholde sig til reglerne om indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, når udenlandske medarbejdere, der ikke er direkte ansatte i den danske virksomhed, har kortere træningsophold i Danmark?