Personalechefen 3 - 2007

Tema: Rekrutteringsværktøjer

Test, reference eller fingerspitzgefühl

Spørger man rundt i de danske HR-afdelinger, hvad de lige nu har allermest travlt med, er svaret meget enslydende – fastholdelse og / eller rekruttering. Kampen om medarbejderne mærkes nu for alvor alle steder. I det private erhvervsliv er der mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse områder, men endnu mere hårdt ramt er den offentlig sektor, hvor der er en katastrofal mangel på blandt andet sygeplejersker, plejehjemsassistenter og dagplejemødre.

En rekruttering har altid, uanset mangel på arbejdskraft eller ej, været en bekostelig affære, men i disse tider bruger virksomhederne endnu flere ressourcer på rekruttering. Dels fordi det måske er svært at få nok kvalificerede kandidater, dels fordi der er kamp om medarbejderne, så de måske smutter til et nyt tilbud, hvis man ikke hurtigt får dem i hus, og endeligt fordi potentielle medarbejdere i dag kan tillade sig at se meget kritisk på rekrutteringsproceduren som et symbol på virksomhedens professionalisme.

Fordelene ved at være professionel i sin rekruttering i forhold til ansøgerne burde være kendt af de fleste. Ansøgerne husker nemlig den behandling, de fik, uanset om de fik jobbet eller ej, og da de bagefter også agerer som kunder, leverandører, meningsdannere og så videre, er der en god fidus i at tænke på, hvordan man rekrutterer.

Formålet med den professionelle rekruttering skal dog imidlertid først og fremmest være i forhold til virksomheden selv. Rekrutteringen skal jo gerne afstedkomme, at man finder den rette person til den rette plads. Der er derfor god mening i, at man seriøst overvejer, hvordan man bedst finder de rette til jobbet. Et eksempel er test. Mange virksomheder bruger blindt test, men er test virkelig det rette værktøj til at rekruttere netop den slags medarbejdere, som virksomheden har brug for? Måske – og måske er der andre veje!

Inden sommerferien står for døren for de fleste af os, sender vi Personalechefen på gaden med et tema om rekrutteringsværktøjer. I bladet bringer vi cases om test og gruppeudvælgelse, og vi sætter også ansættelsessamtalen og kompetenceafklaring ved rekruttering under lup. Endelig tager vi de mere overordnede briller på og kigger på rekrutteringskilderne og hvordan man kan arbejde mere strategisk med rekruttering.

God sommer / ferie til alle & god læsning


Journalist Anette Kjærgaard

Test af timelønnede ved rekruttering

HTH Køkkener tester alle, der søger job i produktionen som timelønnet medarbejder. Det sker for at få medarbejdere med den rette profil til de teams, som mangler en kollega.

Ulrik Schultz Brix, ErhvervsPhD-stipendiat

Strategisk rekruttering – sovs eller sauce


Peter Hørlüch, Odense Boldklub

Kampen om at blive trainee

Krævende opgaver under tidspres, ophold i fremmed kultur og en weekend med instruktør fra frømandskorpset – det er hvad 12 unge fra Fyn og Sydøstjylland har været igennem i deres kamp for en traineestilling hos Dan-Bunkering i Middelfart. Rekrutteringsprogrammet har været en stor succes hos både deltagere og virksomheden selv. Virksomheden, som er en af verdens førende inden for salg af drivmidler til skibe overalt i verden, har med sit nye rekrutteringsprogram ikke bare sikret sig et stort antal ansøgere, men har også på tæt hold kunnet vurdere og udvælge sine kommende trainees.

Marianne Sommer

Udlov dusør og find en kandidat til jobbet

Midt i et presset jobmarkedet tilbyder den nye jobportal Most Wanted Recruiting, at firmaer kan slå et ledigt job op og udlove dusør. Så vil besøgende på portalen anbefale kandidater i deres netværk.

Heidi Persson og Christian Theill Raben

Talentudvikling på tværs

Talentudvikling har længe været på dagsordenen blandt HR- og personaleansvarlige, men kun få of-fentlige organisationer arbejder systematisk med ud-vikling af talenter. I staten har Integrationsministeri-et og Beskæftigelsesministeriet som nogle af de før-ste igangsat talentudviklingsprogrammer, støttet af Personalestyrelsen.

Lone Olufsen, Dreyer & Kvetny

Intet overblik = intet overskud = stress


Dr. Jørgen Thorsell, DIEU

International trends in executive development


Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Når sårbarhed kan vendes til styrke og strategi


journalist Kenneth Mikkelsen

Moden projektledelse sikrer succes

Danskerne arbejder i projekter som aldrig før. Udviklingen vil fortsætte de kommende år. Det stiller nye krav til personaleledelsen i virksomheder, viser en undersøgelse af projektledelse fra DIEU.

Kim Knudsen, Adm. Direktør, Manpower Danmark

Kampen mod den truende talentmangel

En stor undersøgelse i Manpowers hvidbog ”Confronting the Talent Crunch: 2007” viser, at 41 % af arbejdsgivere over hele verden har problemer med at besætte stillinger på grund af manglende kvalificeret arbejdskraft i deres branche. Der må langt flere proaktive initiativer til, end der er i dag, for at vende denne udvikling.

EAPM-nyt, People Management, marts 2007

Når værdierne går i glemmebogen