Personalechefen 3 - 2005

Tema: Girlpower i HR

Pas på – kvinderne kommer

Gennem de seneste par år har der været stor fokus på kvinders rolle på arbejdsmarkedet. De fleste mener, at det er vigtigt at få kvinderne ind i ledelsen, i bestyrelsesarbejdet og på topposterne. Mangfoldigheden mellem kønnene ville give bedre resultater i virksomhederne, og med de to køns kompetencer kunne der opnås nye mål. Der, hvor enigheden hører op, er, om problemet løses ved lovgivning og ved tvang, eller ved at man simpelthen løbende lader kvinder langsomt arbejde sig vej op i systemet. En helt ny undersøgelse fra FTF viser allerede, at andelen af kvindelige mellemledere er stigende

I vore nordiske broderlande har man allerede indført lovregler om kvindelig deltagelse i norske og svenske bestyrelser. I Sverige skal alle bestyrelser inden 2007 have mindst 25 procent kvinder i bestyrelsen. I Norge er man gået endnu længere. Her er det et lovkrav, at alle bestyrelser ved udgangen af 2007 består af mindst 40 procent kvinder. Regeringen har sågar truet med, at man vil lukke virksomheder, såfremt det lovmæssige mål ikke nås.

Også i Danmark diskuteres fordelene og ulemper ved kønskvoteringen. Den overordnede holdning i Danmark er dog – også fra kvindernes side – at man ikke ønsker positiv særbehandling, men vil kvalificere sig på grund af kompetencer og kvalifikationer.

Og det ser ud til, at fremtiden er med kvinderne. På langt de fleste videregående uddannelser er kvinderne nemlig allerede i overtal. Det gælder også uddannelser, som typisk har været betragtet som mandsdominerede såsom jura og medicin.

Ikke nok med at kvinderne generelt er ved at være mere uddannede end mændene, så har kvinder også gennem hele karrieren mere fokus på uddannelse. Kvinder tager igennem et arbejdsliv i gennemsnit tre uddannelser, mens mændene gennemsnitligt tager en. Kvinder får 55 timers efteruddannelse om året, mens mændene kun tager 33 timer.

Så kære mænd – vi skal passe på. Kvinderne kommer – og det er godt. Men hvis ikke vi vil lade kvinderne komme til magten, men i stedet dele den med dem, så skal vi op på mærkerne.

God læsning


Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Kvinder i toppen giver penge på bunden

Kvinder har ikke forstand på penge, kvindelige ledere har mere fokus på medarbejderne, og kvinder er ikke hårde nok til at skabe solide økonomiske resultater. Fordommene er mange, og om de er sande eller ej, skal være usagt. En ny undersøgelse fra Handelshøjskolen i Århus tegner dog et klart billede af, at kvindelige ledere giver bedre resultater på bundlinien. Samtidig viser undersøgelsen også, at jo flere jo bedre.

Af erhvervspsykolog Marianne Krøyer, Krøyer Ledelsesudvikling

Kvinder i ledelse

Tænk hvor mange rigtig gode ledere vi kunne have i Danmark, hvis vi valgte fra hele potentialet.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Kvinder på dagsordenen

Virksomhederne kan skabe bedre vilkår og forhold for kvinder i forsøget på at tiltrække flere kvinder til lederposter, men kvinderne skal også selv have viljen og troen på sig selv.

Af Mette Marie Karlberg

Kvinder er lige så gode ledere som mænd

Kvinder og mænd begår sig lige godt på ledelsesgangene. Det er slet ikke til diskussion. Det er der bred enighed om blandt de 180 ledere og personalechefer, der deltager på Trampolin et nationalt ledelsesudviklingsprojekt. Derimod diskuterer lederne og personalecheferne gerne udfordringer som rekruttering, talentspotting og kompetence-forskelligheder for at finde ud af, hvordan de får det bedste ud af kønnene på ledelsesgangene.

Cand.jur., Mette Nørlem, PID

Kvinder skal være vindere

Selv om kvinderne allerede nu i større antal end mændene tager høje uddannelser, kan det konstateres, at høj uddannelse ikke alene baner vejen til lederstillingerne. Der er også brug for, at pigerne tør og vil. De unge piger / kvinder skal dog ikke presses til noget. Det må gælde om for alle – både mænd og kvinder – at man finder sin egen sti og er tro mod sig selv, og det man har lyst til i livet.

Af Christina Møller Lund og Morten Korsgaard, Butterflies pr and more

Mentorer hjælper kvinder på vej til toppen

For mange kvinder kan det være svært at nå helt til tops. De ramler hovedet mod et usynligt loft mellem mellemlederafdelingen og direktionsgangen og stopper deres karriere, når titlen som mellemleder er i hus, mens mændene fortsætter helt til tops. Personalestyrelsen har sat fokus på kvinders evne til at udnytte egne ressourcer og kompetencer og forsøger med pilotprojektet Mentorordninger for kvinder i ledelse at motivere flere kvinder til at søge lederstillinger.

Dialog Europe – A Thomson Company

War for Talent - How to light the fire in people

We get paid to deliver results. But, results come through people. People are the way to superior performance. Results and people are both sides of the same coin - if the people side isnt right, then you cant get the results side right. People matter. People make the difference.

Kronik af Bo Nielsson, adm. direktør i MindKey A/S

Er det overhovedet muligt for en mellemleder at skabe resultater?

Den reelle værdi i vores virksomheder bliver i høj grad skabt af mellemlederne, som imidlertid er ved at bukke under på grund af stress. Hvordan får vi indført arbejdsrutiner, der kan hjælpe dem med at indfri ledelsens krav og dermed ruste danske virksomheder til den internationale konkurrence?

Nyt fra Skandinavien

Kompetencekortlægning som e-læringsværktøj

MOD – Det norske ministerium for modernisering har købt et e-læringsværktøj, der skal stimulere de statsansattes egen bevidsthed omkring deres kompetencer, værdier og mål. I spidsen for det begejstrede kvindeteam står teamleder og seniorrådgiver i MOD Ingrid Kvåle.

Uden hønsegård eller omklædningsrum

Det skal være legalt også i det offentlige at give udtryk for, at man har planer om karriere og ambitioner. Samtidig skal det sikres, at man ved at sætte fokus på kvinderne også bringer dem på banen i forbindelse med besættelse af nye ledende stillinger.

Nyt fra Skandinavien

Teamorientere kvindelig leder på topidrætsplan

Marit Breivik, landstræner for de norske håndboldpiger siden 1994, har stor succes med sin moderne ledelsesfilosofi. Den går i al enkelthed ud på at være teamorienteret. Hun er ikke i tvivl om, at dersom man skal tage guld på banen, skal man rejse sig fra bænken og deltage aktivt fra sidelinien, men det er spillerne, der afgør næste træk.

Proceskonsulentuddannelse

Proceskonsulentuddannelsen er et samarbejde mellem ATTRACTOR A/S og GoProces Aps. Uddannelsen er primært målrettet personer, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulenter. Herunder hører forståelser omkring og færdigheder til at styre og koordinere konstruktive udviklingsprocesser i forbindelse med organisationsforandringer, projekter, temadage, uddannelses- og udviklingsforløb, individuelle sparringsforløb m.m.

Nils Villemoes, lektor, Handelshøjskolen, Århus

Krig, Kærlighed og Købmandskab


af adjunkt Pia Bramming, Handelshøjskolen i København

Gør HR klar til fremtiden

’Hvad vil HR gå ud på i fremtiden?’ Når jeg rejser dette spørgsmål her, er det foranlediget af, at vi ’forskere’ såvel som ’praktikere’ tydeligt opfatter, at der er en brydning på vej. Igennem flere år har man inden for feltet diskuteret, at HR skal være mere strategisk, og at HR handler om ledelse af virksomhedens vigtigste ressourcer i disse dynamiske og konkurrencemæssigt belastede tider.

Employer branding spawns competitive edge of the future

Successful employer branding starts from within. Neglecting internal branding jeopardises the entire branding process – ultimately threatening the prosperity and reputation of the entire company.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Talent det er det, vi skal leve af

Tretten offentlige topchefer giver i en ny bog ”Talenttanker” bud på, hvorfor og hvordan virksomheder kan arbejde med udvikling af de gode talenter.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Som turist i HR-himlen

Med cirka 800 personalefolk og over 50 foredrag at vælge mellem var de tre dage om bord på cruiseskibet Aurora som at være turist i HR-himlen.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Det hele liv

Balance mellem arbejdsliv og privatliv skabes ikke alene gennem overenskomster og i virksomhederne. Det enkelte menneske må selv tage ansvar for at få det liv, det ønsker.

Nikolaj Henum, Adecco A/S

Fremtidens arbejdsstyrke

Der bliver rift om den kommende arbejdsstyrke, og derfor er det vigtigt at se, hvilke billeder og forestillinger de gør sig om det arbejdsmarked, de engang vil blive en del af.

Af senior Tax Consultant Monica Malm, KPMG

Sommerferie og personalegoder

I forbindelse med afholdelse af sommerferie kommer der erfaringsmæssig nogle spørgsmål omkring beskatning f.eks. af erstatning som følge af, at arbejdsgiveren beder medarbejderen om at afbryde ferien, og beskatning af firmabil og afholdelse af egne benzinudgifter. I det følgende har vi derfor valgt at beskrive de skattemæssige konsekvenser af disse dispositioner.

Helene Amsinck, Advokat og Malene Riber Faarbæk, Advokat

Lov om information og høring af lønmodtagere vedtaget


Helene Amsinck, Advokat og Malene Riber Faarbæk, Advokat

Lovforslag i forbindelse med kommunalreformen