Personalechefen 2 - 2012

Tema: Performance Management

Vi har gennem især de sidste 10 år talt om performance, performancemanagement og KPI’er, og det stopper ikke her. Der vil i fremtiden blive et endnu større behov for, hvordan organisationen bedst og mere produktivt når de strategiske og økonomiske mål, ledelsen har sat.
For mange mindre virksomheder, som ikke har formaliserede HR-procedurer, kan det forekomme lidt utopisk at tale om performance og KPI’er, men vi arbejder alle med performanceværktøjer på et eller andet niveau.
For nogle er performancemanagement amerikaniseret tale, men stort set alle afholder medarbejderudviklingssamtaler, og her går dialogen også på mål og udvikling og har derved også et fokus på performance. Uanset hvordan man i dag arbejder med begrebet, så er tanken med et tema om performanceværktøjer at bringe performance ned på jorden og gøre det praktisk anvendeligt.
Det er klart, at arbejdet med performance først og fremmest har til formål, at virksomheden skal nå sine økonomiske resultater – for kun ved løbende at have fokus på, hvad vi skal nå, og hvad vores medarbejdere kan, sikre vi os, at man har en fælles opfattelse af, hvordan vi når de personlige opstillede mål og virksomhedens overordnede mål.
Når det så er sagt, så er det jo i realiteten også det, HR bliver bedømt på, nemlig om HR kan levere de rette medarbejdere til rette tid og på rette sted – og ikke mindst til rette løn. Med øget fokus på performance og performanceværktøjer vil man i HR dermed ikke kun kunne levere værdi for virksomheden, man vil også i langt højere grad kunne måle, om vi i HR har haft en synlig og målbar rolle i virksomhedens vækst.
Tænk på talværdier for kompetencer, kompetenceudvikling, uddannelsesdage, interne rekrutteringer, udviklingssamtaler og så videre. Alt sammen noget, der giver rigtig gode tal til HR og til virksomheden.
Så hvis HR kommer på banen i performancearbejdet, så er HR for alvor og for altid på dagsordenen i virksomheden.
God læselyst.


Nikolaj Henum

Turn around – og farvel fra toppen


Thorbjørn Saltorp, Biz Consulting

Vejen til direktionens hjerte…


Thorben Føns, Ennova og Louise Jacobsen, Innovation Lab

Performance?

Der findes et hav af performance management systemer og performance værktøjer, som hver især har sin berettigelse. Men husk, det er mennesker, der skaber performance, og dermed handler det i bund og grund mere om kultur og i sidste ende om motivation. Hvad hjælper det at have performance værktøjer, hvis de værktøjer på ingen måde passer til virksomhedskulturen? Og hvad hjælper det, hvis de medarbejdere, som bliver målt og udsat for værktøjerne, ikke har den indre motivation for at nå deres mål? Som håndboldlandstræneren Ulrik Wilbek har udtalt, så vinder man ikke guld, hvis man ikke er motiveret.

Susanne I Poulsen, M. Psych. Org. og Certified EI practitioner, IP Consulting

Lad ikke viden og færdigheder stå alene…

Intelligent Performance er fundamentet for dine holdninger og handlinger

Jens Chemnitz Povelsen

Banken forvalter også menneskelig kapital


Jens Chemnitz Povelsen

Banken forvalter også menneskelig kapital (1)

Når man hos DiBa Bank, landets ældste bank, taler om kapitalforvaltning, er det ikke kun med fokus på likviditet og overskud. Men spørger man DiBas HR-chef Lone Wichmann, har banken i udpræget grad også fokus på forvaltning af den menneskelige kapital. Og den forvaltning foregår i dag i regi af et performance-system, der både ser på mål/resultater og på adfærd hos medarbejdere på alle nivauer.

Jørgen C. Friis, partner, E-stimate

Performanceudvikling med 360° Feedback

Performancemanagement og performanceudvikling handler om at skabe sammenhæng mellem virksomhedens mål og de handlinger, der skal til for at realisere målene – altså den adfærd som medarbejderne forventes at skulle præstere.

Lars Nellemann og Mette Skou Rasmussen, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

Ti gode råd om at håndtere stress-sygemeldinger

Hver dag melder et stort antal danskere sig syge på grund af stress og psykiske lidelser, og det koster virksomhederne og samfundet dyrt. Rigtig mange ledere og HR-medarbejdere oplever på et tidspunkt, at en medarbejder sygemelder sig med stress eller psykisk sygdom, og lederne er ofte usikre på, hvordan de skal håndtere det. Her får du 10 gode råd til tidlig og aktiv håndtering, som hjælper den stressramte og sparer din virksomhed for store udgifter.

Gitte Rosholm, direktør med ansvar for strategi, ledelse, forandring og intern kommunikation, Advice A/S

Husk god ledelse, når du bruger performanceværktøjer!


Med hjertet på rette sted

Med mere end 20 års arbejde med menneskelige ressourcer bag sig tog Birthe Kau for otte år siden sit første traditionelle HR-job. Men vejen dertil har givet hende de rette kompetencer, og grundholdningen har været den samme hele vejen, at HR bør være garant for, at der er en vis ligevægt mellem medarbejdere og virksomhed

Lever under et vanvittigt pres

Ståle Solbakken om træner- og lederrollen i FC Köln I dagens fodboldverden er lederrollen blevet en meget større del af trænerrollen, end hvad mange tror. Hvis du ikke er en god leder, vil du sandsynligvis have det hårdt som træner.

Anne Øvlisen, cand.jur og manager og Karina Hillmann, uddannet kommunom og consultant, PwC

Har din virksomhed styr på rejsende medarbejdere, og har din virksomhed et overblik over, hvem der rejser, og hvad det koster?


Janni Møller Thomsen, Dansk Firmaidrætsforbund

Sundhed for krop og knop

Formiddagsgymnastik, smoothies og sundhedsfremmende indspark var på plakaten, da Danmarks Sundeste Virksomhed blev kåret.

Peter Andersen, arbejdsmarkedsjournalist

Global jobsøgning trodser krisen

Selv om den økonomiske krise har lagt en dæmper på udviklingen, er stadig flere parate til at søge til udlandet efter arbejde. Det viser en undersøgelse blandt 162.000 jobsøgere i 66 lande. Den skal blandt andet hjælpe virksomheder med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.