Personalechefen 2 - 2009

Tema: HR-strategi i op- og nedgang

HR-strategi skaber mening og værdi

For HR er det nemt at ende i samme fælde som mange andre stabsfunktioner: nemlig at være en ren driftsmæssig funktion. Og der er altid masser af opgaver at tage fat på, så man kommer aldrig til at kede sig.

Hvis HR imidlertid vil mere end det – og det bør de, for det skaber mening og værdi – , så er det nødvendigt at flytte indsatsten op på et mere strategisk niveau. Noget som alle taler om, men som kan være svært – enten fordi der er så mange driftsopgaver, eller fordi man ikke har adgang til den direktion, hvor de overordnede forretningsbeslutninger træffes, og hvor HR også bør være repræsenteret, hvis en god HR-strategi skal leve op til formålet – nemlig at understøtte den forretningsmæssige strategi.

Men hvad er en HR-strategi egentlig? Helt forenklet er en strategi vel bare en plan over hvilke HR-mæssige mål, man sætter sig, og hvordan man agter at nå de opstillede mål. Med andre ord så skal HR-strategien afspejle de HR-mæssige mål, der skal til for at opnå de mål, som der er sat for forretningen. Det betyder altså, at HR-strategien skal indeholde mål for, hvilke medarbejdere vi skal have, hvilke ledere vi skal have, og hvilke strukturer og processer der skal gives at arbejde under.

Man kan også vælge det modsatte udgangspunkt og lade strategi opbygge på baggrunden af medarbejdernes kompetencer og ressourcer.

Med krisen over os har det flere steder gjort det nødvendigt at ændre virksomhedens mål og strategi, så det betyder selvfølgelig også, at HR-strategien skal rettes til. Hvor strategien måske før var med fokus på udvikling og vækst, så kan det nu være effektivisering og reducering af medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det er klart, at der er forskel på indholdet af strategi i opgangs- og nedgangstider, men selve strategiarbejdet er det samme.

Vi har derfor med dette nummer fornøjelsen at sætte fokus på HR-strategi, og vi håber, at vi med mange forskellige vinkler kan give inspiration til strategiarbejdet i både opgangs- og nedgangstider.


Morten Grønborg

Med scenarier trodser du udsving i økonomien

Finanskrisen har med al tydelighed vist os, at skråsikre forudsigelser om fremtidens økonomiske udvikling er nonsens, fortæller fremtidsforsker Axel Olesen. Vil man som leder sikre sig i forhold til udsving i samfundsøkonomien, er der derfor kun én farbar vej: scenarieplanlægning. Her udspænder man et realistisk mulighedsrum, men binder sig ikke til én version af fremtiden. Derfor bliver man heller ikke fanget på det forkerte ben, men er forberedt på både trusler og muligheder.

Jette Sønderskov Christensen, jsc@hbrconsulting.dk

Forretnings- og effektdrevet HR-strategi

I krisetid er der ”kamp” om virksomhedens investeringskapacitet. Derfor er det vigtigt, at HR kan redegøre for de forretningsmæssige gevinster af at gennemføre HR’s initiativer, f.eks. ved at lave en business case, for at få del i investeringerne.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

HR i krise?

Hvad er HRs rolle i økonomiske krisetider? Hvilken strategi skal HR tænke i for at stå stærkere i både opgang og nedgang? Det er nogle af de spørgsmål, vi har stillet Lars Kolind, der med sin fortid som koncernchef i Oticon og som forfatter til Kolindkuren, har gjort sig en række tanker om HRs rolle i forandrings- og krisetider.

Steen Madsen, Conmoto A/S

Strategiske håndjern -Hvordan finder vi nøglen?

I den seneste tid har der været stor bølgegang i både nationalt og internationalt erhvervsliv. Hjælpepakker fra regeringen, betalingsstandsninger og konkurser er blevet dagligdags tale, og både privatpersoners og virksomheders bevægelsesfrihed påvirkes. Derfor kan det undre, hvorfor de ændrede forhold i omverdenen ikke har medført en ændring i opfattelsen af, hvordan man driver en moderne virksomhed. Konsekvensen er, at mange virksomheder lader sig påvirke så meget af omgivelserne, at ledelsen undertiden tvinges til at foretage irrationelle og uhensigtsmæssige beslutninger. I denne artikel argumenteres der for, at det er nødvendigt at introducere et nyt begrebsapparat i form af strategisk excellence og den Strategiske Excellence Model. Formået er at sikre ledelsen tilstrækkelig styringskapacitet til at implementere de strategier, der kan styre virksomheden sikkert i havn.

Ulrik Jørgensen, konsulent i PA Consulting Group, og Kirsti Hauge, partner i SuccesPartner

Når organisationen er i krise, skal HR bevise sit værd

Krisen tvinger os til at trimme vores organisationer. Som strategisk sparringspartner for topledelsen kan HR-funktionen spille en nøglerolle – men hvordan? Det giver Ulrik Jørgensen og Kirsti Hauge et bud på i bogen ’Den vægtløse organisation’.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

STRATEGISK OG FORRETNINGSORIENTERET HR I KRISETIDER

Hvad skal min rolle som HR-ansvarlig være i kriseledelse? Hvordan bliver HR involveret i de strategiske beslutninger? Hvordan kan HR-strategien anvendes i denne globale krisesituation? Få svarene på disse spørgsmål – eller hvad du ellers måtte sidde med hos PID’s nye associerede partner Annabeth Aagaard.

Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Den rette ANSKUELSE til ledelse

Midt i de værste kriser i mange årtier, midt i en periode, hvor medierne bruger de hårdeste og mest dramatiske og negative formuleringer om udviklingen i verden, midt i en periode, hvor der dagligt rapporteres om økonomisk grådighed og uansvarlighed, midt i denne periode dumper der en usædvanlig bog ind ad brevsprækken – Lederens vej, hedder den. Det er en meget speciel ledelsesbog. Den burde være obligatorisk læsning dér, hvor man begiver sig af med at uddanne ledere.

Karla Kech

Få mere ud af din kvindelige medarbejder

Hvad skal der til for at få flere kvinder på lederposterne? Helt klart noget andet, end man har gjort hidtil, slår ny landsdækkende undersøgelse omkring erhvervskvinder og ambitioner fast. Kvinder og mænd er nemlig ikke ens – heller ikke på arbejdsmarkedet.

Anna B. Holm, MBA, Aarhus School of Business, CORE - Centre for Organizational Renewal and Evolution

e-HRM kan bibringe organisationen værdi

Elektronisk HRM (e-HRM), der tit også kaldes virtuel HRM, er i stigende grad en del af større organisationer, men der mangler ofte en klar definition af begrebet. I denne artikel får du styr på begreber som e-HRM, IKT og TMS.

Nikolaj Henum, kommunikationschef i Adecco

Bevar erfaringen i din virksomhed under krisen

Danske virksomheder er mindre gode til at holde på viden i virksomheden. Viden som seniorer har oparbejdet igennem en årrække risikerer at forsvinde i takt med seniorerne forlader arbejdspladsen.

Jesper Machholm, Regional Manager Northern Europe, OPP

Undervisning i konflikthåndtering sparer tid og penge

Danske medarbejdere bruger hver uge 1,8 time på konflikter. Det giver en overordentlig stor mængde spildt tid, som kunne bruges bedre. Kun 21 % af danske medarbejdere og ledere har gennemgået uddannelse i konflikthåndtering, og det er lavere end for eksempel USA, Brasilien og Tyskland, viser en ny undersøgelse, som det internationale erhvervspsykologiske konsulenthus OPP har foretaget i ni lande.

PID

STAFETTEN: Fra personalechef til personalechef

Anne Marie Jess Hansen

Kilde: Personal Ledarskap, nr. 2-09

Holdbart lederskab kræver helhedssyn

Hvordan ser et holdbart lederskab ud? Hvad kan få cheferne til at klare en uforudset virkelighed? 100 deltagere i et lederudviklingsprogram samt deres chefer analyserede en række spørgsmål og fandt, at svarene var ’helhedssyn’ og ’kendskab til sammenhæng’.

Copyright (c) 2009 Carswell Publishing

HR divided on need for licensing