Personalechefen 2 - 2008

Tema: Mobning

Accept af mobning er mobning i sig selv

Børn kan være hårde ved hinanden, det ved vi. Derfor tænker vi også ofte på børns væremåde i skolegården, når vi taler om mobning. Det er dog ikke kun børn, der mobbes. Et stort antal voksne går hver dag på arbejde med frygt for, hvad dagen nu vil bringe af ubehageligheder.

Når avisen fyldes med historier om mobning på arbejdspladser, kan det være umådeligt svært for andre, der ikke har prøvet det, at forstå, hvorfor nogle finder sig i disse ydmygelser. Den mest oplagte reaktion er derfor også, jamen hvorfor sagde du ikke noget eller fandt dig et nyt job!

Helt så enkelt er det imidlertid ikke altid. Mobning er en snigende arbejdsdræber. Det starter ofte med mindre ting, måske en lille uløst konflikt eller andet, og langsomt, mens mobningen tager til i styrke og karakter, nedbrydes den mobbedes selvværd, og nogle begynder måske også at selv påtage sig skylden for det skete. Den mobbede oplever, at selvtilliden og initiativet dræbes, og evne til at handle forsvinder, og vedkommende sidder fast i et ubrydeligt net, hvor der gives frit spil for mobberne.

Det er klart, at systematisk mobning gennem længere tid får store menneskelige konsekvenser for den, der udsættes for mobningen og for dennes familie. Mobning får dog også betydning for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, idet de oplever, at stemningen er dårlig og måske aggressiv. Det er dog ikke kun den spændte situation, der skaber misstemning på arbejdspladsen. Mange medarbejdere oplever også frustrationer, når de ikke oplever reaktioner fra arbejdsgiverens side.

Lad det være sagt med det samme. Mobning på arbejdspladsen er et virksomhedsanliggende, og det er derfor uden nogen tvivl lederens ansvar at stoppe mobning, dels ved at gribe ind i konkrete mobningssager, men nok så vigtigt ved også at signalere en holdning til, at mobning er uacceptabel. Ligesom enhver anden uacceptabel handling på jobbet, må mobning af andre derfor også i sidste ende kunne føre til afskedigelse. Ved at signalere denne meget klare holdning undgår man måske mobning, men man sikrer sig også, at flere medarbejdere tør melde klart ud, hvis de udsættes for mobning.

I dette nummer af Personalechefen sætter vi fokus på dette alvorlige, men desværre alt for udprægede fænomen. Vi håber, at vi derfor kan give en række gode bud på, hvordan virksomhederne kan forholde sig til mobning, hvad der sker for personer, der mobbes, og hvordan man bedst i virksomhederne sender signaler om, at der ingen er, som skal finde sig i, at andre ødelægger deres (arbejds)liv.

God læselyst


journalist Anette Kjærgaard

Vejen til en mobbefri kultur

Mobning er en alvorlig sag, som enhver virksomhed bør forholde sig til. Det mener erhvervspsykolog og forsker Eva Gemzøe Mikkelsen, Crecea, der er hovedforfatter til bogen ”Mobning på arbejdspladsen.” Her giver hun med afsæt i bogen en række bud på, hvad mobning egentlig er, hvem der mobber, hvordan du som leder spotter et mobbeoffer – og allervigtigst hvad virksomheden kan og bør gøre for at håndtere og undgå mobning.

Lars Rasmussen, Vid & Sans

Hver 10. mobbet af kolleger

Odense Kommune har gennemført landets hidtil største trivselsanalyse med over 10.000 besvarelser. Mobbepolitik og handleplaner har fået topprioritet i år.

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Mobning – et fælles ansvar

For mange mennesker kan en arbejdsdag være lang og smertefuld. At voksne mennesker dagligt skal gå på arbejde med ondt i maven eller sjælen forekommer helt urimeligt, men det er ikke desto mindre hverdag for tusindvis af danskere, der dagligt udsættes for mobning.

Lars Rasmussen, Vid & Sans

Det hjælper at tale om mobning

Sapa Profiler A/S i Grenå gik med i et BST-projekt sammen med tre vidt forskellige virksomheder, som i dag har en forebyggende mobbepolitik og en fælles erfaringsudveksling.

Helle Husum, kommunikationskonsulent i teater- og konsulentvirksomheden ACT!

Arbejdsglæde kan aflæses på bundlinien

Mobning koster – også ud over de menneskelige omkostninger for den mobbede. Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster enkeltpersoner, virksomheder og det danske samfund dyrt hvert år. Og problemet er stigende.

lektor i mediation Hans Boserup

Mediation af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning i virksomheder og organisationer Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gan-ge på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende op-fatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning i tilstande af ubalance, og når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Mobning kan komme til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder. Den kan også foregå ved, at en le-der nedgør en medarbejders arbejdsindsats i grove vendinger, giver fejlagtig information, overdriver kon-trol eller stiller for svære arbejdsopgaver.

Af Anette Viborg Lund, PID

Hvad skal lederne i din virksomhed være kendt for?

Dette spørgsmål var et af hovedpunkterne, da godt et par hundrede deltagere mødte HR-guruen Dave Ulrich på Teknologisk Institut sidst i november 2007. Og netop dét at være kendt for noget, bliver i fremtiden endnu mere essentielt end det er i dag.

Steen Hildebrandt

Kreativ organisering og ledelse


Marianne Bach Lauridsen, erhvervspsykolog PID

Fokus på teambuilding


Marianne Sommer

Virtuel jobmesse tiltrækker kvalificerede kandidater

Via den virtuelle online verden ”Second Life” har HR-konsulent skabt en virtuel jobmesse, hvor veluddannede logger sig ind og søger job. Det foregår uden for arbejdstid, og ansøgerne er ikke begrænset af, hvor de bor.

Simon Kampmann & Kenneth Pallier, direktører i virksomheden ’Life in Denmark’

HR bør sætte fokus på udenlandske medarbejderes trivsel

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft, men for de udenlandske ansatte er udfordringen dobbelt, da de både skal trives på arbejdet og privat. Så for at indstationeringen skal være en succes, kræver det en særlig indsats fra HR-afdelingen.

Monica Belcourt

Restructuring HR opens strategic doors

The case for splitting the HR department into two or, even better, three distinct functions

Kent Horskjær Fallesen, adm. direktør eduka a/s

Kompetenceudvikles der overhovedet?

Inden for HR stifter man i stigende grad bekendtskab med begreber som Corporate Governance og HR Governance, som efterhånden vinder indpas i de danske virksomheder. I den sammenhæng må spørgsmålet stilles, hvorvidt HR giver direktionen et klart billede af, hvilket udbytte virksomheden får af igangsatte eller ønskede kompetenceudviklingsaktiviteter.

læge Jeanette Haar Larsen.

Job og sundhed


Mona Lorentsen

Har din virksomhed klare rammer for ”commutere”?

Stort set alle virksomheder har medarbejdere, som arbejder i udlandet, og det er i dag meget almindeligt, at der i stort set enhver ansættelseskontrakt er en klausul om, at medarbejderen også er forpligtet til at rejse til udlandet, hvis nødvendigt. Få forretningsrejser til udlandet opleves af de fleste medarbejdere som en behagelig afbrydelse eller et godt supplement til arbejdet, der udføres i Danmark.