Personalechefen 2 - 2007

Tema: International HR

Tag kikkerten fra det blinde øje

Den britiske professor Chris Brewster fra Henley Management College har gennem flere undersøgelser fastslået, at Danmark på HR-området er noget ganske særligt. Vi gør tingene anderledes, og vi har en ganske særlig (og succesfuld) HR-indgangsvinkel.

Det kan vi med rette være stolte af, og vi kan gå ud i verdenen med rank ryg og bryste os af vores indsats på netop dette område.

Imidlertid giver det ikke anledning til at hvile på laurbærrene. Vi kan med stor fordel skue ud i verdenen og høste af andres erfaringer. Noget som vi danskere bør blive bedre til. Når tingene gøres godt og succesfuldt, så tenderer vi til at blive lidt ”selvfede” og tror, at vi kan beholde kikkerten for det blinde øje. Hvis vi satte kikkerten for det raske øje, opdagede vi måske, at der faktisk kan være ting, som vi kan gøre endnu bedre!

Et udsyn ud i verden har stor værdi, men det internationale perspektiv skal ikke kun tjene som inspirationskilde. For mange virksomheder er man i hverdagen allerede en del af et internationalt miljø, mens det for andre bliver mere og mere indlysende, at Danmark og de danske virksomheder bliver en del af en globaliseret fremtid. Uanset hvad så er det dog indlysende, at man er nødt til at orientere sig om, hvad der sker uden for Danmarks grænser. Det gælder ikke kun på produktsiden, men også for de mere serviceorienterede stabsfunktioner. Tænk blot på store internationale virksomheder, der opretter shared service centre til løsning af blandt andet lønadministration og kontraktudformning for hele organisation i for eksempel det tidligere Østeuropa.

I Personalechefen har vi i dette april-nummer valgt at sætte kikkerten for det raske øje og rette blikket ud i den store verden. Vi tror på, at danske virksomheder med rette kan lade sig inspirere af andre, eller måske lære af andres dårlige erfaringer. Uanset hvad kan begge dele give en relevant afklaring.

Vi byder i dette nummer på spændende undersøgelser, cases fra meget internationalt orienterede virksomheder og reportage fra en økonomisk ”opkomling”, som nok på sigt bliver en meget væsentlig spiller på verdensmarkedet; nemlig Kina. Se hvordan de griber HR an!

God læsning!


Mads Holm Iversen og Jette Miller

HR i Kina: Stigende behov for aktiv ledelse i Kina

Er det muligt, at der i Kina med 1,3 mia. indbyggere kan være knaphed på kompetente medarbejdere? Det lyder selvmodsigende, men det korte svar er rent faktisk: JA! Der er kamp om de kloge hoveder i Kina, og behovet for ledere, der kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, vokser.

cand.jur. Mette Nørlem, PID

Et vindue mod verden

Som medarbejder i en international virksomhed kommer kompetencer som forståelse og kulturaccept ind i billedet. Medarbejderne skal have evne til at begå sig mange steder, men de skal også kunne kigge ud over grænserne og have respekt for andre.

journalist Kenneth Mikkelsen

HR i en verden uden grænser

Personalechefen har konsulteret en af verdens førende eksperter på den internationale HR- scene, professor Chris Brewster fra Henley Management College, i et forsøg på at spotte de seneste globale trends inden for HR-området.

Af Morten Heuing, adm. direktør i StepStone Danmark.

International rekruttering – Nytænkning og kreativitet

Højkonjunktur. Rekordlav ledighed. Og alvorlig mangel på arbejdskraft. Danske virksomheder har aldrig stået over for større rekrutteringsudfordringer, og der er derfor brug for en proaktiv og nytænkende HR-strategi. En strategi som bør kigge ud over Danmarks grænser og se mulighederne med international rekruttering frem for begrænsningerne.

Marianne Bach Laursen, chefpsykolog, PID

Lynkinesere og ”dumme Dänen”?

Vi mennesker har en medfødt tendens til automatisk at bekræfte vore fordomme – om de er bevidste eller ubevidste. Vi skal derfor med andre ord passe på ikke at være ”for hurtige på aftrækkeren”, når vi mødes med repræsentanter fra andre kulturer. Den måde, vi tolker andre på ved det første møde, kan nemlig påvirke den senere relation, samarbejdet og sågar præstationsniveauet.

Steen Hildebrandt

Menneskesyn i moderne ledelse


Scott Saslow, Executive Director of The Institute of Executive Development

Global Executive Development

How do different regions of the world approach the common task of educating its leaders and senior most executives? Why are there different approaches, and are we moving toward a “unified, global” pattern of executive development? Let us have a look at what the business context is in the three regions of Asia, Europe, and North America, as well as required competencies and ultimately developmental techniques that are most popular.

journalist Signe Kierkegaard Cain

Det designede netværk

Netværk kan bruges som fagligt redskab i udviklingen af både medarbejdere og virksomheder, mener netværkskonsulenterne Tore Wanscher og Andreas Rønne Nielsen, der driver netværksvirksomheden WOGN.

Kim Staack Nielsen, PID

Når HR skal ses og vægtes i tal


Ole Lauridsen, lektor mag.art.

Læringsledelse

Coachingledelse, forandringsledelse, videnledelse, velfærdsledelse – listen over ledelsesformer bliver længere og længere i disse år, og formerne selv bliver mere og mere eksotiske. Derfor har mange med god grund opbygget en sund skepsis over for de forskellige skud og vildskud, og når nu begrebet læringsledelse introduceres, er entusiasmen i brede kredse måske til at overse. Er det nødvendigt med sådan en også, vil man spørge. Og svaret er klart ja. For læring er det helt centrale i videnøkonomien og vidensamfundet – uden effektiv læring ingen øget produktion og effektivitet.

journalist Keld Broksø

Kontrol og klare aftaler giver bedre ledelse af distancearbejde

Det er en stor fejl, at arbejdsgiverne ikke kontrollerer distance- og hjemmearbejde nok og skaber klare aftaler med medarbejderne. Problemet vokser, for mængden af distancearbejde stiger og stiger, påpeger Projekt Virtuel Mobilitet, der har skabt 13 kontrolpunkter som middel til at skabe professionelt distancearbejde, der tilmed kræver helt ny ledelse af medarbejderne.

EAPM-nyt

Fra Østens mystik til Norges fjelde

For to udenlandske familier har mødet med arbejdslivet i Norge været en stor succes. Faktisk så succesfuld, at de ikke ønsker at flytte tilbage igen til henholdsvis Korea og USA.

Susanne Agerbeck & Poul-Erik Skou Larsen, PricewaterhouseCoopers

Aktiebaseret løn – trends


Jo Faragher

A question of motive

Motivation - particularly in a dismal month like January - is extremely hard to define. At the end of 2006, HR consultancy Getfeedback conducted detailed telephone interviews with 22 HR directors in leading private sector companies to try to pin down how they measure and manage motivation at work, and the impact of engaged employees on the workplace. The results came as a surprise.