Personalechefen 2 - 2005

Tema: International HR

Ud over egne og landets grænser

Med udgangspunkt i danske ledelsesmodeller og den typisk uformelle og samarbejdsorienterede arbejdsform har mange danske virksomheder i adskillige år haft fokus på de bløde værdier og de menneskelige ressourcer. Derfor fylder HR også meget på mange virksomheders dagsorden.

Selv om mange virksomheder er gode til HR, og Danmark på mange områder kan være et forbillede for udenlandske virksomheder, betyder det ikke, at vi ikke kan lære noget af at se, hvad udlandet gør. Hos PID mener vi, at spændende nye tendenser kommer fra udlandet, så vi mener, at man med fordel kan vende blikket ud over egne grænser og lade sig inspirere udefra.

Se for eksempel, hvordan man i mange øvrige europæiske lande i mange år har brugt projektansatte ledelseskompetencer til løsning af nærmere fastsatte opgaver som for eksempel introduktion af et nyt produkt, igangsættelse af aktiviteter på nye markeder eller at få vendt skuden i en kriseramt virksomhed. Måske bliver det en ny trend i Danmark!


En stor europæisk undersøgelse vil også give et indblik i, hvilken værdi HR tillægges i andre lande, og hvordan der arbejdes med HR set i relation til danske forhold.

Ud over at kigge på hvad der sker i udlandet, vil vi også sætte fokus på danske virksomheder, der har det internationale aspekt inde på livet i hverdagen. Enten fordi de er en del af en international koncern, eller fordi de selv har filialer rundt omkring i verden, som måske er vant til at se på HR på en anden måde, end vi gør i Danmark.

Vi vil i dette nummer kaste blikket ud over egen ”næsetip”. Vi vil sætte fokus på det internationale aspekt set i relation til HR. Artiklerne har vi fundet både i udlandet og herhjemme, så der skulle være rig mulighed for at få mange spændende vinkler på emnet.


partner Claus Hellmann Hansen cand.merc & MS, Hellmann HRS

”Verdensmester” i kundeservice

Walt Disney World i Florida, stedet der ombejles af ledere fra hele verden, som vil lære de magiske ”Pixie Dust-formler”, som man tror, at Disney anvender.

Af journalist , controverse | leadership storytelling

Europæisk lederudvikling ad nye veje

Kursus- og konsulentvirksomheden DIEU har i en undersøgelse kortlagt de nyeste HR-trends i Europa. De største europæiske virksomheder bruger i højere grad kræfter på at uddanne deres ledere for at imødegå fremtidens udfordringer.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Ledelse efter behov

Konceptet Interim Management er ved at vinde indpas i Danmark. Det dækker over midlertidig ledelse. Succeskriteriet for en interim manager er, at vedkommende forlader virksomheden igen. Det betyder nemlig, at opgaven er løst.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Bidrag til forretningen

Ved at optimere centrale HR-processer og professionalisere ydelserne er det muligt at frigøre de nødvendige ressourcer, der skal til for at blive en reel HR-business partner. Men de rigtige profiler med forretningsmæssig indsigt og forståelse skal også være på plads.

Af direktør og ledelsesrådgiver Annabeth Aagaard, Den Vidende Virksomhed

Den globale videnorganisation

Den globale organisation – findes den overhovedet? Eller er det mere et ’brand’ og et fænomen, vi prøver at efterstræbe i erhvervslivet? Virkelighedens verden viser i hvert fald, at globalitet og den globale tankegang kræver mange ændringer af vores tidligere, fasttømrede overbevisninger i forhold til kunder, konkurrenter, leverandører og andre videnpartnere. Tillid og loyalitet bliver pludselig mere end ord, og udfordringer som kulturelle barrierer både i forhold til interne, globale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere kommer i centrum for succes.

Personal og ledelse nr. 1 - 2005

Ud i naturen - mere i løn!

Kvindelig virksomhedsleder i Bodø i Nord-Norge har gennem tre år haft meget stor succes med at opfordre sine medarbejdere til at bruge den smukke natur omkring Bodø til traveture. En halv-time 4 gange ugentligt bruger medarbejderne frivilligt på aktiviteten. Belønningen er blandt andet 300,00 kr. mere i løn pr. uge! Gevinsten kan måles tydeligt på det mentale barometer; bedre humør, ro i sindet, bedre tackling af stress og større velvære.

Personal och Ledarskap nr 2 - 2005

Sådan håndterede vi katastrofen

Efter flodbølgekatastrofen i Asien har flere personalespecialister arbejdet med følgevirkningerne. Her berettes om, hvorledes krisen blev håndteret af seks svenske organisationer, samt hvilke erfaringer det har givet.

Lederuddannelsen - Akademiuddannelse for ledere

Lederuddannelsen – akademiuddannelse for ledere udbydes flere steder i landet. Denne beskrivelse omhandler konkret Lederuddannelsen på Ledelsesakademiet i Århus, hvor der siden 1994 er udbudt næsten 60 lederuddannelseshold. Den nyeste udgave har to år på bagen og de første to hold afslutter til sommer.

Where´s the Passion for Work? It's in Workers Over 55!

"Companies have to wake up to the fact that their young workers -- their managers and skilled professionals of tomorrow -- are the most dissatisfied and least engaged workers today," said Tamara Erickson, executive officer of the Concours Group. "At the same time, workers approaching retirement are the most energetic, focused and loyal. The question companies need to answer as we approach a skilled labor shortage is, How do we better engage the younger workers while retaining the older workers, or at least postponing their retirement? "

IT SEEMS WE'RE GETTING REALLY HUNG UP ON TITLES

I miss the days when a person told you his job title and you knew exactly what he did for a living: bricklayer, secretary, CEO, carpet installer, butcher, newspaper reporter, nurse.

Af Nina Riis, Rollespilsgalleriet og Kjeld Kleffel, Mind|Z Consulting ApS

Fiktion og leg i forandringsprocesser

Vi er i en tid, hvor det eneste konstante er forandring. Tænk blot på det offentlige som i disse dage er i fuld gang med kommunesammenlægning og strukturreformen. Og i det private står den på globalisering, outsourcing, fusioner, virksomhedsopkøb og en lang række andre forandringstiltag.

Af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria

Salat eller storytelling?


Af journalist Kenneth Mikkelsen, controverse | leadership storytelling

Europæiske ledere kan lære af hinanden

Europæiske lande håndterer personaleforhold vidt forskelligt. Større videndeling på tværs af kulturer og landegrænser kan skabe mere konkurrencedygtige virksomheder.

Af Lena Bjørn og Preben Friis, Dacapo Teatret

På arbejde i Istanbul

Dacapo Teatret har gennem 10 år arbejdet med at bruge teater som en del af deres konsulentarbejde i private og offentlige virksomheder. I 2004 førte det dem bl. a. til et job med HR-chefer for det engelske benzinselskab, BP. Jobbet foregik i Istanbul.

Af direktør Bjarne Sunder, Job Vision A/S

HR-funktionen i globalt perspektiv…

- fra 43.093km2 til 106.357.000km2 hele verden ligger for vores fødder

Af cand.merc. HRM Claus Frigård Christensen

”Expatriate failure” – Er det på tide at droppe begrebet?


Af Senior Tax Consultant Christina Kilsgaard Svendsen, KPMG

Beskatning og indeholdelsesforpligtelser ved udenlandske arbejdstageres arbejde i Danmark under henholdsvis entreprise- og arbejdsudlejekontrakter

Som rådgivere ser vi ofte, at der er en udbredt forvirring om, hvornår virksomheden har indeholdelses- og indberetningspligt, og hvornår arbejdstageren er skattepligtig til Danmark i de tilfælde, hvor en person udfører midlertidigt arbejde i Danmark. Der er forskel på den danske virksomheds forpligtelser og på arbejdstagers skattepligt til Danmark afhængig af, om arbejdstageren udfører arbejde i Danmark under en entreprisekontrakt, eller om arbejdstageren er udlejet til den danske virksomhed af sin udenlandske arbejdsgiver. Når en udenlandsk arbejdsgiver sender en medarbejder til Danmark, er det derfor vigtigt at afgøre, om der er tale om en entreprisekontrakt eller om arbejdsudleje.

Personal & Ledarskab #11 2004

Når personalearbejdet revolutioneres

Hvad sker der egentlig, når en stor virksomhed beslutter at vende bøtten på hovedet og med et slag ændrer på virksomhedsstrukturen, på personalepolitikken og på alle arbejdsrutiner? Den svenske del af ABB-koncernen gjorde det midt i en krise for snart fire år siden.