Personalechefen 1 - 2013

Tema: HR i kortsigtede strategier

Stram styring men langt udsyn

Så er det blevet tid til at sende det første nummer af Personalechefen på gaden i 2013. Med et nyt års komme ser man på tingene med forventning om de muligheder, det kan bringe, og det skal vi også i år.
Samtidig må vi dog nok konstatere, at det nye år på det økonomiske felt ikke ser ud til at blive meget lysere end 2012. Mange steder frygter virksomheder og medarbejdere stadigvæk lukninger, nedskæringer, manglende ordrer og så videre, og de fleste forventer, at der fortsat vil være hårde kår for erhvervslivet og på arbejdsmarkedet.
Uanset hvad krisen har budt på for den enkelte, er det nok fælles for de fleste, at de har oplevet, at ledelsen strammer tøjlerne om virksomheden, når krisen kradser på døren. Der er behov for, at mange beslutninger træffes centralt, og at der hurtigt kan ske ændringer i beslutningerne, hvis der sker ændringer i omgivelserne, økonomien, kundernes behov eller andet. Derfor er det helt naturligt, at ledelsen strammer grebet og fastlægger strategien på den korte bane, når en krise gør fremtiden usikker.
Selv om dette er helt naturligt og indlysende, er det alligevel væsentligt, at man ikke glemmer det lange seje træk. På en lang række områder har man brug for en langsigtet strategi for at nå i mål med de ting, man vil opnå. Det gælder selvfølgelig i forretningsstrategien, men også HR-strategien bør have nogle kortsigtede mål, samtidig med at man har det langsigtede perspektiv for øje. Som et eksempel herpå kan nævnes, at mange virksomheder lige nu løbende trimmer organisationen, og nogen må ligefrem afskedige medarbejdere, og selv om dette arbejde er vigtigt, må man ikke glemme, at der forventes at være en anden situation om 5-10 år, når de små ungdomsårgange kommer på gaden. HR skal altså både kunne operere på den korte bane og have det lange udsyn.
Dette var blot et enkelt eksempel. I dette magasin sætter vi fokus på, hvordan man i HR arbejder langsigtet og strategisk, når forretningsstrategien er på den korte bane, og vi vil i dette nummer give langt flere eksempler og god inspiration.
God læsning


Rex Degnegaard, ph.d., adjunkt, Copenhagen Business School

Kortere strategi-horisonter eller nye horisonter?

Konsekvenserne af kunde-centrerede strategier og forretningsmodeller for virksomheden – og for HR.

Ulla Schade, journalist, www.schadekom.dk

Praksisnær kompetenceudvikling skaber resultater

Kompetenceudvikling koblet tæt til medarbejdernes daglige udfordringer og krav om hurtige resultater – men altid med et klart mål om at understøtte den langsigtede forretningsmæssige strategi: Det er en vigtig del af den opskrift, der har bragt den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij styrket gennem den økonomiske krise.

Af professor Per Nikolaj Bukh & lektor Karina Skovvang Christensen

Strategisk HR: fra forretningsstrategi til kompetence

Hvorfor virker strategien ikke? Det spørgsmål har mange ledere stillet sig selv – eller de er blevet spurgt om det af bestyrelsen. Problemstillingen er i praksis nært knyttet til, om virksomheden opnår den konkurrencemæssige fordel og når de finansielle mål, som var hensigten bag strategien. Tilsvarende kan spørgsmålet i mange offentlige virksomheder formuleres i relation til overholdelse af de politisk fastsatte budgetter, gennemførelsen af planlagte initiativer og realisering af servicemålsætninger.

Af journalist Søren Viggo Kristensen, Hedensted Kommune

Trivsel en vigtig ressource i en tid med økonomisk pres

Hedensted Kommune viser vej med god personalepolitik

Af Lars Kolind, bestyrelsesformand og adjungeret professor

Gør en forskel og skab stor værdi!


Af Kim Staack Nielsen, MBA, BA, CEO PID-Personalechefer I Danmark

HR strategi - også på den korte bane

Set overordnet arbejder alle virksomheder og organisationer med forretningsstrategier, som er valgt til at understøtte udviklingen flere år frem i tiden, men hvordan bør organisationen reagere, når der pludselig trækker sorte skyer ind over markedet, og en krise trækker sine spor gennem en årrække. Kan man tillade sig at fravige den overordnede forretningsstrategi, når vi taler om understøttende strategier, som blandt andet er organisationens HR-strategi.

Vibeke Bendix Didriksen HR-manager, Sophion Bioscience A/S, og stud. ph.d.

MUS - kan det betale sig?

Det er den tid på året igen… Skemaet og skabelonen skal opdateres, tjekkes, måske ændres, KPI’erne skal kobles sammen med planen, og i år har ledergruppen besluttet, at der også skal en selvevaluering med i skemaet… Ja, du ved, hvad jeg taler om… MUS eller mere korrekt: medarbejderudviklingssamtalen. Den er på vej, og den er der lige om lidt. Uanset om man har lyst eller ej. Langt de fleste ledere og HR-folk har udarbejdet, afholdt, arkiveret og forholdt sig til MUS.

Af journalist Anette Kjærgaard

Min agenda

Som HR- og organisationschef i den midtjyske kommune Ikast-Brande er Tom Uldahl Christiansen den, der skal få de politiske og praktiske ender til at nå sammen i kommunens bestræbelser på at nytænke og genopfinde begrebet velfærd. Det gør han med sig selv som indsats, for han er hverken bange for at sige farvel til sit Piet Hein-møblerede kontor – eller at ofre sit job.

Af Daniel Morten Simonsen, ph.d.-studerende, cand.merc.

Intern kriseledelse og krisekommunikation

Hvad har teleselskabet Telenor til fælles med trafikselskabet DSB? Det er begge organisationer, som for nylig har været i en situation, hvor deres image og omdømme har været truet. Telenor oplevede i august 2012, at en privatkundes statusopdatering på Telenors facebook-side resulterede i en mediestorm, der kulminerede med, at kundeservicedirektør for Telenor Claus Skovfoged offentligt måtte undskylde for organisationens kundeserviceniveau og måtte love forbedringer. En helt anden, men mere aktuel, situation karakteriser DSB’s påståede samarbejde med PR- og lobbybureauet Waterfront om at beskæftige journalist Lars Abild til anden side, således at Abild ikke ville have tid til kritisk journalistik om statsbanernes organisationer.

Partner Helene Amsinck og advokat Anders Schmidt

Honorering af overskydende timer på flexkonto var ikke i strid med deltidsloven


Partner Helene Amsinck og advokat Anders Schmidt

Flere på hinanden følgende fornyelser af et tidsbegrænset ansættelsesforhold var objektivt begrundet og derfor ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

(Københavns Byrets afgørelse af 4. december 2012) En medarbejders tidsbegrænsede ansættelsesforhold blev forlænget tre gange. Arbejdsgiverens drift var underlagt offentlige, tidsbegrænsede bevillinger. Forlængelserne af ansættelsesforholdet var sket med perioder svarende til bevillingsperioderne. Byretten fandt, at forlængelserne havde været velbegrundet og nødvendige. Derfor var forlængelserne begrundet i objektive forhold, og de var således ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

EAPM

Præstationsløn skal opleves som retfærdig

I mange virksomheder er det anciennitet, som afgør lønnen. Sådan er det ikke i it-virksomheden HP. Den årlige evaluering af medarbejderne er afgørende for belønning og karrieremuligheder.

Af Søren Erenbjerg, Cand. jur og Director hos PwC

Nye regler om arbejdsudlejeskat

Reglerne om arbejdsudleje blev ændret i september 2012. De ændrede regler kan have stor betydning i forhold til indeholdelses- og indberetningspligt for danske virksomheder, der har indgået entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.

Af Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Krisen trækker de ”gode” medarbejdere frem

De fleste virksomheder vil gerne have engagerede, kreative, trofaste og loyale medarbejdere. Egentlig forestiller de fleste sig nok, at disse parametre bliver mest tydelige i de gode tider, men faktisk er det lige omvendt. Krisen får medarbejderne ”op på mærkerne”.