Personalechefen 1 - 2009

Tema: HR & ledelse i krisetider

Krisen kradser!

I en årrække har HRs dagorden blandt andet været med fokus på rekruttering og fastholdelse. Dette vil i den kommende periode med stor sikkerhed flytte sig. For mange virksomheder og organisationer vil kravet om effektiviseringer, omstruktureringer og på forskellige niveauer også afskedigelser blive en del af hverdagen.

Baggrunden for dette er den globale finanskrise, og selv om skattelettelser, bankpakker med videre vil blæse gang i hjulene igen, så mærkes en afmatning og ikke mindst afventning også på det danske marked.

HR´s opgave er at løse de forretningsmæssige udfordringer, der er, så HR skal også forholde sig til krisen. En af opgaverne i den forbindelse er at tilpasse organisationen, og selvom det måske betyder, at man er nødt til at foretage nødvendige skridt som afskedigelser og andre tilpasninger, så bør de etiske spilleregler stadigt være synlige.

HR skal ikke kun fokusere på dem, der skal forlade os. Mindst lige så vigtigt er det at fokusere på dem, der bliver tilbage. For afskedigelser ”slider” på organisationen. HR får derfor den meget vigtige rolle at fastholde de øvrige medarbejdere og motivere dem til en fortsat god indsats, for der er jo ofte behov for (endnu) bedre indsatser i nedgangstider.

En anden aktuel opgave for HR er at kigge på lederne. Lederne skal gå forrest i motivationen af medarbejderne, men de har også en meget vigtig kommunikativ opgave med løbende at fortælle medarbejderne, hvad der skal ske, og hvor vi nu er på vej hen. Derfor bør HR også kigge på den enkelte leder og vurdere: ”Har vi brug for andre typer, eller skal lederne tildeles nye kompetencer, fordi det kræver andre kvalifikationer at lede i dårlige tider i stedet for i gode tider?”

Med nye tider kommer der nye udfordringer for HR. Vi tager i dette nummer hul på debatten om HR i krisetider, og vi vil give bud på, hvordan HR må forholde sig til de mere ulykkelige sider af HR-arbejdet men samtidig hele tiden med et fokus på, hvordan man så i virksomheden ser fremad og sammen arbejder mod bedre tider.

God kriselæsning – og god arbejdslyst


Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

HR skal være kreativ i krisetider

Jimmy Gørtz, personaledirektør i SAS Ground Services, har navigeret i krisetider i de sidste mange år. Han har mange gode råd til andre HR-chefer, der i disse måneder river sig i håret over de finansielle udsigter – to af dem lyder: Tænk kreativt og sid med ved ledelsens drøftelser.

Kira Brøndholt Johnson, Senior manager, HR Advisory, KPMG.

HR-strategi – en hjælp til at møde finanskrisens udfordringer

På trods af at mange virksomheder, på grund af finanskrisen, har brug for at skære i antallet af medarbej¬dere, vil der fortsat være behov for kvalificeret arbejdskraft. Demografiske fremskrivninger viser, at virk¬somhederne vil møde store udfordringer de kommende år i forhold til en svindende arbejdsstyrke. Det kan blandt andet give rekrutteringsproblemer. Tal fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen først vender om¬kring år 2042. Det er derfor vigtigt at huske HR-strategien – også i krisetider.

Annabeth Aagaard, direktør, cand.merc. og Ph.D, Den Vidende Virksomhed

Kriseledelse anno 2009 og HR’s rolle heri


Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Da Symphogens uskyld blev taget

Da Lisbet Løschenkohl startede i sin nye stilling som HR-chef i biotech-virksomheden Symphogen, troede hun, at en af de største opgaver på hendes skrivebord var det fortsatte rekrutterings- og udviklingsarbejde. Men allerede efter et par måneder stod det klart, at finanskrisen havde gjort sit indtog i Danmark, og i stedet for rekruttering stod der nu afskedigelsesrunde på HR-agendaen.

advokatfuldmægtig Kirstine Bekker-Nielsen

MASSEAFSKEDIGELSESLOVEN

Masseafskedigelsesloven giver i praksis anledning til en række spørgsmål – både i relation til lovens anvendelsesområde og i relation til udøvelsen af forhandlings- og varslingspligten. Nogle af de oftest stillede spørgsmål søges kort besvaret i denne artikel.

professor, dr.merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

HRM og arbejdsmiljø - en ny sammenkogt ret på menuen?


konsulent Anette Hansen, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats og arbejdspsykolog Janne Hertz, Arbejdsmedicinsk klinik ved Århus Universitetshospital

Personaleansvarlige skal tage hånd om stress og depression

En fjerdel af det samlede sygefravær i Danmark skyldes psykiske lidelser som depression og stress, og tallet er stigende. Personaleansvarlige i danske virksomheder efterlyser flere redskaber og mere viden til at komme det psykiske sygefravær til livs.

Herbert Nathan

HR-systemer i Danmark -en uvildig evaluering af det danske marked for HR-systemer

Efterspørgslen på HR-systemer er i Danmark stigende. Er du ansat i en af de virksomheder, der overvejer at få sat jeres strategi og arbejde i system, så kan du med fordel læse videre her. I 2008 udgav konsulenthuset HerbertNathan & Co nemlig en detaljeret analyse af HR-systemer på det danske marked. Vi har fået lov til at bringe uddrag fra rapporten i dette nummer af Personalechefen.

Louise Martine Lindbo, Marketing Manager, StepStone Solutions

Kommunikation et must i en krisetid

Fortsat mange jobsøgere bliver ignoreret af virksomhederne, når de sender en ansøgning. Det viser en undersøgelse fra StepStone Solutions. Den ringe kommunikation er et negativt signal at sende fra virksomheden – især i en tid med finanskrise, hvor employer branding og kompetenceudvikling er vigtige områder inden for HR. I artiklen giver vi derfor også virksomhederne et par gode råd med på vejen i forhold til, hvordan man i en krisetid kan se muligheder i stedet for begrænsninger.

Henrik Engelund, administrerende direktør core:workers

Fra hemmelig til helt uundværlig

Medarbejdere, der selv er med til at markedsføre Energinet.dk som arbejdsplads, er et godt bevis på, at employer branding også fungerer i praksis.

Ivar Kvistum

Lederrollen beskytter mod mobning

Ledere med personaleansvar oplever langt sjældnere at blive mobbet end andre arbejdstagere – til trods for at lederne bliver udsat for lige så mange negative handlinger fra andre.

Kim Staack PID-Personalechefer I Danmark

Det årlige sundhedstjek

Da Kim Staack, CEO, PID-Personalechefer I Danmark, fik tilbudt et gennemgribende sundhedstjek, var han ikke sen til at komme af sted. Et årligt tjek af krop og sind kan være en god gave at give sig selv. Læs her, hvordan en speciallæge og Kim Staack kom igennem sandhedens time en kold januarmorgen.

Lønstatistik for personalechefer i Ledernes Hovedorganisation september 2008

De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 5,6 % fra september 2007 til 2008. Det fremgår af lønstatistikken fra Ledernes Hovedorganisation, som bygger på svar fra ca. 13.500 medlemmer af Lederne.

Ulrik Ramsing, CfL - Center for Ledelse, ura@cfl.dk

PID og Podcasts -bliv din egen programchef

Podcasting er din direkte vej til alverdens medier og nyhedskanaler. Eller rettere, det er alverdens vej direkte til dig. Podcasting gør dig til programchef for dit per-sonlige radio- og tv-univers, hvor du kan sammensætte præcis det du gerne vil se og høre, hvor og hvornår det passer dig – i perfekt digital kvalitet.