Personalechefen 1 - 2008

Tema: Vækst gennem udvikling

Vækst i udvikling eller udvikling gennem vækst?

Ja det nye år er kun lige begyndt, og ser man tilbage på det gamle år, har det været præget af vækst – vækst i virksomhederne, lønningerne, antallet af beskæftigede og ikke mindst i forbruget med mere.

Trods små tegn på, at dampen i væksten aftager i øjeblikket (og i skrivende stund er børskurserne faldet over 20 % de sidste pr. uger), så tyder det stadigt på at vi i visse sektorer vil opleve vækst. Og selv om virksomhederne ikke vil opleve samme økonomiske vækst som de sidste par år, så er man stadigvæk nødt til at vækste for fortsat at følge med udviklingen.

I jagten på den konstante vækst kommer HR fortsat til at spille en væsentlig rolle. For hvad er forudsætningen for vækst? Svaret hertil er medarbejderudvikling på et højt plan. Hvis virksomheden skal vokse, skal medarbejdere, ledere, organisation hele tiden været gearet til kommende udfordringer, og dette kan kun ske gennem en løbende medarbejderudvikling.

I en stadigvæk mere global og omskiftelig verden går udviklingen hurtigere og hurtigere. Det betyder, at virksomheden løbende må lægge planer for mål, produkter, markeder og kundegrupper og justere disse i forhold til ændrede interne og eksterne forhold.

I denne proces er det væsentligt, at HR konstant er på banen. HR skal byde ind med viden og kompetencer og på mange planer være med til at igangsætte, styre, understøtte og inspirere udviklingen.

Vi har i dette nummer af Personalechefen sat fokus på vækst gennem udvikling. Vækst kan være på mange planer – og dreje sig om andet end blot økonomisk vækst. Udviklingen skal i større grad også handle om udvikling af medarbejderne / lederne, af organisation, af produkterne samt udvikling af processerne og procedurerne. Med dette tema er der lagt op til mange spændende og interessante vinkler og historier.

Til slut kan man spørge sig selv, skaber udvikling vækst, eller skal vi i virkeligheden vækste for rigtigt at kunne udvikle os? Ja til dette spørgsmål er der nok næppe noget entydigt svar. Det eneste svar, der dog er helt klart, er, at den fremtidige verden vil kræve, at organisationen løbende følger med udviklingen og gøre alle i stand til fortsat at vækste.

Velkommen i det nye år.


Julie Lindegaard

Fra 0 til 600 medarbejdere på rekordtid

Metoderne er utraditionelle, tonen er altid lige på grænsen, og målgruppen er klar. CityMail har på rekordtid lavet en hvervekampagne for at tiltrække især unge medarbejdere. Og kampagnen har virket. I dag har virksomheden 460 medarbejdere, der primært er mellem 18 og 35 år, og hver dag kommer flere til. Her er tale om Employer Branding, der rykker.

Annette Duch Gronemann

Det gratis fryns…..vejer tungest

Bonusordninger, velfærdspakker, frugt og fitness… alt sammen superfint – men det, vi allerhelst vil have, er gratis! Det handler om anerkendelse.

Jens Povelsen

LEAN MÅ IKKE BARE VÆRE EN DØGNFLUE

Der skal en del til, før Tina Bodin, HR-direktør i EDB Gruppen, lader sig imponere. Men hun indrømmer hjertens gerne, at de foreløbige resultater af indførelsen af lean som det bærende i EDB Gruppen’s ledelses- og organisationsudvikling er ”vildt imponerende”.

Lars Rasmussen, Vid & Sans

Vaner kvæler væksten

Samfundet mister millioner hver dag på uudnyttede potentialer, hævder vanebryder Torben Wiese og advarer om, at virksomheder i fremtiden kun har råd til medarbejdere, der tænker som ledere.

Marianne Sommer

HR spiller central rolle i strategiproces

I starten af 2007 blev selskabet Carl F opkøbt og ændrede struktur. Det var startskuddet til at begynde på en frisk med en helt ny strategi, hvor HR har fået en afgørende rolle.

violinist Karen Humle, Violinconsult og professor Ole Fogh Kirkeby, CBS

Vækst og violiner

Musikken og filosofien; ord og toner hører sammen. I de ord, der virkelig betyder noget, bor der også toner, og i de toner, der bevæger hjertet, bor der tale. Den leder, der kan overbevise, taler ikke blot harmonisk, men skaber harmonier og melodier, der inspirerer organisationen til at bevæge sig i et nyt flow, i en ny lettere rytme og i en mere ægte kadence.

professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Mellemlederen – en truet dyreart eller en dyrebar trofæ?


redaktør Asbjørn Molly-Søholm og udviklingschef Jan Rosenmeier, ATTRACTOR A/S

Anerkendende kompetenceafklaring i projektgrupper


Louise Martine Lindbo, Stepstone

Ringe kommunikation med jobsøgere skader virksomhedens image

Det kan ikke komme som en overraskelse for virksomhederne. Der er mangel på arbejdskraft – ikke kun i Danmark, men også i Sverige og Norge – hvilket betyder udfordringer med at tiltrække nye medarbejdere og med at fastholde de dygtige, så de fortsat kan skabe succes i et konkurrencefyldt, globalt marked. Det på trods, viser en undersøgelse fra StepStone Solutions , at virksomhederne i de nordiske lande skræmmer kandidaterne væk allerede i ansættelsesforløbet.

Dr. Liza Castro Christiansen, MBA and DBA

Matching the Theory of Strategic Human Resource Management with the Realities of Practice

This article is a summary of a Working Paper with the same title published at Henley Management College in England. It is the third of a series of three articles for “Personalechefen” based on the author’s doctoral thesis titled “The Alignment of HR Strategy and Business Strategy and Its Relationship to Organisational Performance: An Investigation of Danish Companies.”

Reed Business Information - UK

Working in harmony

Do your staff know who they work for? All too often, managers and their teams take a very narrow, task-orientated approach to their roles. This is usually because they are so focused on getting their job done, and done well, that they are unable to take a step back to see how they fit into the wider organisational picture.

Martin Hvid

Ledelsen tager ansvar for stress

Hvem har ansvaret, når en medarbejder rammes af stress? Hvis man spørger afdelingsleder i Viborg Kommunes Park & Vejservice, Hans Kiesbye Holm, er svaret ledelsen. Derfor stod Niels Bilde, der er værkfører i Viborg Kommune, heller ikke alene, da han blev ramt af stress. I dag arbejder de begge på at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor den enkelte medarbejder tør gå til ledelsen og sige fra, før det udvikler sig til stress.

Henning Seehausen, Senior Manager / HR Effectiveness

Fastholdelse eller fastlåst?

Hvordan kan HR og linjeledere tænke endnu bredere i arbejdet med fastholdelse? Fastholdelse af kompetente medarbejdere er en fortsat udfordring for mange organisationer, ledere og HR-funktioner. Vi kan næsten dagligt læse avisartikler, der behandler problemet, næsten enhver HR-chef stillingsannonce nævner det som en opgave, og vi diskuterer det hyppigt i vores HR-netværk m.m. Konsekvenserne, når det ikke lykkes, er mange og kan være alvorlige for den enkelte virksomhed. Mange virksomheder gør allerede en stor indsats og har opnået flotte resultater på om-rådet, der inspirerer til nye og bredere måder at anskue temaet på. Og der ér netop behov for at tæn-ke bredt, når vi skal vurdere, hvilke veje vi kan gå.

Annette Viborg Lund, PID

HR – ”big brother”?

Mange virksomheder oplever i stigende grad, at det er nødvendigt med overvågning af deres medarbejdere. Men hvor langt må man gå, når man skal ”skygge”, spionere og aflytte sine medarbejdere?

Marianne Bach Lauridsen, erhvervspsykolog PID

"Bullshit?"


Cecilia Bonefeld-Dahl adm. direktør MB it-Consulting A/S

HR er også tal

Skab et beslutningsgrundlag for HR investeringer