Personalechefen 1 - 2007

Tema: Arbejdsmiljø

Pas på medarbejderne

Der er ingen tvivl om, at der i øjeblikket er kamp om medarbejderne, og at der med den vækst, det danske samfund har oplevet de sidste 5-10 år, bliver rift om gode og velfungerende medarbejdere også i de kommende år. I forhold til at fastholde de kvalificerede medarbejdere er det derfor væsentligt, at man skaber en god arbejdsplads, for mulighederne for at skifte er for mange særdeles gunstige i disse år.

Nu handler fastholdelse imidlertid ikke kun om at sikre, at medarbejderne ikke finder andre spændende job. Vil virksomheden blive ved med at have gode og kompetente medarbejdere i lang tid fremover, så bør man som virksomhed sikre sig, at de har det godt og trives på arbejdspladsen. Her bliver et godt arbejdsmiljø væsentlig, for det modsatte vil skabe syge medarbejdere.

Går vi blot omkring 20 år tilbage i tiden, gav ordet arbejdsmiljø primært associationer til det fysiske arbejdsmiljø. Der var fokus på støj, forurening, dårlige arbejdsstillinger og så videre. Disse punkter er langt fra løst, og der er stadigvæk problemer omkring gentagne, ensartede arbejdsrutiner (i dag for eksempel museskader), støj i dagsinstitutioner/skoler, tunge løft på blandt andet plejehjem og overfald af personalet i fængsler og på lukkede institutioner.

Selv om der stadigvæk er og skal være opmærksomhed omkring det fysiske miljø, så er det psykiske arbejdsmiljø kommet mere i centrum. Muligvis fordi medarbejderne stiller krav om et godt psykisk arbejdsmiljø, men helt bestemt også fordi de stigende krav til medarbejderne og deres indsats gør det nødvendigt at være bevidst omkring arbejdsmiljøet.

Et godt psykisk arbejdsmiljø handler jo nemlig i bund og grund om det hele. Hvis det skal være til stede, skal virksomhederne have fokus på stress, balance mellem arbejdsliv / privatliv, kultur, mobning, omgangstone, god ledelse og så videre. I dette første nummer i 2007 giver vi input til, hvorfor og hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljø.

Den virksomhed, der ikke har fokus på arbejdsmiljøet, får det umådeligt svært i fremtiden, fordi medarbejderne enten forlader den eller forfalder i jobbet. Et godt eksempel herpå er stress. Mange medarbejdere er i disse år nødt til at forlade gode stillinger, fordi de føler, at stress er ved at slå dem af pinden. Så tag alle signaler fra medarbejderne alvorligt og skab et godt arbejdsmiljø for dem. I år 2007 og fremover er det nemlig et krav for at beholde medarbejderne!


Af Marianne Sommer

Legalt at vise følelser i politiet

Politiet har indført systematisk psykologisk hjælp for deres ansatte. Det er vigtigt at få bearbejdet voldsomme hændelser løbende, ellers risikerer de at hobe sig op og kan blive til tung bagage.

Af Erhvervspsykologerne Johanne Grant, Thomas Dalsgaard og Karen Marie Diedrichsen, PLURA FUTURA

”Den femte faktor”

Vi kan i det moderne arbejdsliv ikke undgå, at stress opstår lejlighedsvist. Der vil altid være tilfælde, hvor vores ressourcer ikke slår til i forhold til de udfordringer, vi møder. Stress er en naturlig reaktion, men vi kan forebygge og gribe ind over for stressen, så den ikke bliver kronisk med negative følger for den enkelte og omgivelserne. Kronisk stress medfører fysisk, intellektuel og følelsesmæssig nedslidning, som resulterer i sygemeldinger og dårlige arbejdspræstationer hos den enkelte medarbejder, ligesom en vedvarende fælles stresstilstand hos medarbejderne kan føre til ”sygdom” i hele organisationen. Alle ressourcer bruges i sådanne tilfælde på at bekæmpe den invaliderende ”sygdom”, i stedet for på skabelsen af den sunde arbejdsplads. Vi oplever i vores arbejde med stress, at fokus alt for ofte er på erhvervelse af den ”rette medicin” i stedet for at udvikle et stærkt organisatorisk immunforsvar. Det handler om i stedet at skabe nogle sundhedsfremmende rammer og betingelser for vores arbejde. Om at skabe robuste, bæredygtige arbejdspladser, der fremmer trivsel og arbejdsglæde, frem for at ”medicinere” og ”lappe på” en syg organisation.

Af Marianne Sommer

Bank med fokus på arbejdsmiljø

En arbejdsmiljøkonsulent i Jyske Bank arbejder konstant på, at bankens medarbejdere har et så godt arbejdsklima som muligt. Hun har blandt andet haft succes med en stressmødepakke, som nedbryder tabuer.

Af Lars Nelleman, specialkonsulent v. CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

SOCIALT ENGAGEMENT ER EN INVESTERING I ARBEJDSMILJØET

Der er faldgruber for virksomheder, som vil engagere sig socialt. Men tager man højde for dem, er der ingen grund til at tøve. Socialt engagement er en investering, som de fleste steder vil give gevinst for såvel arbejdsmiljø som forretning.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Tag vare og tag hånd om

Godt arbejdsmiljø handler ikke om ikke at have problemer – men om at være gode til at løse dem.

Af Michael Theill & Jonas Stubkjær, Deloitte Business Consulting.

Stressede arbejdsgange betyder stressede medarbejdere

Stress udråbes i disse år til folkesygdom nummer ét. Derfor er stress også højt placeret på den ledelsesmæssige dagsorden, ikke mindst i personale- og HR-afdelingerne. Spørgsmålet er imidlertid, om de gængse strategier til at forebygge og bekæmpe stress er tilstrækkelig effektive? I denne artikel argumenterer vi for, at bekæmpelsen af stress bør starte med at "afstresse" arbejdsgangene i stedet for alene at se stress som et individuelt problem hos en medarbejder. Her tilbyder Lean som metode og ledelsestilgang en ny og efter vores opfattelse meget effektiv mulighed for at bekæmpe stress.

Af Søren Jensen, centerchef, Videncenter for Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø – også for ledelser og personaleafdelinger

En brugerundersøgelse gennemført af Videncenter for Arbejdsmiljø viser massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder. Viden om stress er nok det allermest efterspurgte emne, og Videncenter for Arbejdsmiljø lancerer i januar 2007 et nyt tema og en ny publikation på sin portal www.arbejdsmiljoviden.dk: Fakta og myter om stress.

Af professor, dr.merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Hvor trykker skoen: Er HRM kommet i panikalderen?

Nød lærer nøgen virksomhed at tænke kreativt inden for HRM. Det ser vi i øjeblikket, hvor private og offentlige virksomheder er udsat for pres fra alle sider, og hvor dette nødvendiggør, at nye former for HRM-praksis etableres, og at eksisterende metoder revideres. I det følgende gives en række eksempler på, at skoen trykker – og hvad virksomhederne vælger at gøre.

Af Carsten Ingerslev og Mette Morsing

Skal små og mellemstore virksomheder også engagere sig i social ansvarlighed?

Mens de store internationale virksomheder har sat agendaen for, hvad der er (og ikke er) virksomheders sociale ansvar, kommer en ny dagsorden buldrende på forfriskende vis. De små og mellemstore virksomheder har meldt sig som bærere af et socialt ansvar. Eller snarere: deres udøvelse af socialt ansvar er blevet ”opdaget”. I Danmark har denne opdagelse fået en helt særlig pro-aktiv dimension, som viser CSR som fremmende for innovation og konkurrencedygtighed.

Af Mikkel Egede Birkeland, Frederik Hjorth, begge TDC, og Nicolai Kristensen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus.

Kan 3696 kursusdeltagere tage fejl?


DIEU

Wild East – The Chinese war for talent

In the old days it would have been the Wild West. Today, it is the Wild East. China is in many respects a baby in an adult size growing incredibly fast. McKinsey has estimated a need of 75.000 top-level Chinese executives with global experience in 2010, but today there are only 5.000. The Chinese government has stated a goal of 1.4 million MBAs to fill shortage in Chinese management talent. Now, there are just 10.000 MBA graduates and 80.000 who are currently enrolled.

Af Lise Holt Olesen, administrerende direktør, Unik Human Resources A/S

Kan man overhovedet outsource HR?

Kan man overhovedet outsource noget så vigtigt som HR? Svaret er JA, fortæller Lise Holt Olesen fra Unik Human Resources, og har du en mindre eller mellemstor virksomhed, er der endda en klar fordel i at gøre det. Læs blandt andet om, hvordan virksomhedens udviklingssamtaler får et løft

By Jenny Hayes, head of management training at IBEC.

People Power

Is investment in the area of training and development linked to the bottom line within the business?

Af cand.mag. & cand.psych. Thorkil Molly Søholm og cand.mag. Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S

Ledelsesbaseret coaching – når ledere coacher

Coaching vinder stadig større indpas i virksomheder og organisationer. Også som ledelsesredskab. Men kan det lade sig gøre uden videre at overføre den traditionelle forståelse af coaching til en ledelsespraksis? Erfaringerne siger nej, så i Attractor har man justeret coachingbegrebet, så det kan integreres som ledelsespraksis.

Af Annette Viborg Lund, PID

Det er fejlene, der tæller

Store personligheder som Jack Welch, Gandhi og Mother Teresa har en evne til at få folk til at standse op og lytte, lade sig inspirere og motivere, og mange ledere verden over forsøger at gøre dem kunsten efter i forsøget på selv at blive en mere inspirerende leder. Men måske er det slet ikke nødvendigt at kopiere deres ledelsesstil. I bund og grund har de måske blot fundet de vises sten på, hvad man som leder ikke skal gøre …