HR-chefen 6 - 2019

Tema: Det hele liv

Hvem har brug for halvdårlige ideer og helhjertede fraværende?

Mange danskere har travlt og arbejder mange timer. Det lyder jo umiddelbart som en drøm for enhver arbejdsgiver, men er det nu det?

Vi behøver ikke mange undersøgelser for at vide, at vores overskud, kreativitet og energi bliver mindre, når vi er trætte eller har arbejdet for mange timer. For det har vi alle oplevet på egen krop. Vi kan nemlig selv mærke, at det ikke er de bedste ideer, der kommer efter en stressende uge, og det er ikke det største overskud og den største hjælpsomhed, man yder en ny kollega, hvis man selv er presset på opgaver og deadlines.

De mange timer på jobbet giver ikke kun lav kreativitet og mindre overskud. I nogle tilfælde fører det jo også til stress og lange sygemeldinger, og her er kvinderne hårdest ramt. Faktisk er det næsten dobbelt så mange kvinder, der rammes af stress, i forhold til mænd.

Men hvad er løsningen så?

Mange studier viser faktisk, at vi bliver mere effektive og mindre syge, hvis vi arbejder lidt mindre, og vi får flere ideer, når vi af og til slipper jobbet og laver noget helt andet. Men kan det kombineres med en travl hverdag og kan nye arbejdsformer sikre færre sygemeldinger og øge kreativiteten?

Vi har prøvet her i 2019’s sidste nummer af HR-chefen at sætte det gode liv under lup og give inspiration til, hvilken rolle HR-afdelingen og virksomheden eventuelt kan spille i det arbejde. Vi giver også inspiration til alternative løsninger og eksempler på det gode liv.

Og udover at HR kan stille nogle redskaber til rådighed, så har HR måske også ofte en opgave med at overbevise ledelsen om, at det gode liv ikke kun er for medarbejderens skyld, men måske rent faktisk også giver god mening for forretningen.

Til slut vil vi fra DANSK HR ønske dig og dine en rigtig glædelig jul. Julen er jo for mange tid til hygge og glæde i familiens skød – og det er godt for sjælen – men det er måske også en tid, hvor du får mulighed for at overveje, om DU lever det gode liv.

God læselyst og på gensyn i 2020.


Skal du også videre?

At mistrives i sit job eller at være i tvivl om, hvorvidt man er det rigtige sted, er noget, som de fleste mennesker oplever af og til. Ikke desto mindre er der alligevel mange ting, som holder os tilbage i forhold til at skifte job.

Lotte Nystrup Lund

Bæredygtig ledelse

Fakta er, at hvis alle mennesker skulle leve som os i Danmark, havde vi brug for tre kloder, fordi vi forbruger for meget og genbruger for lidt. Samtidig ville kloden have brug for virkelig meget hjælp til at sænke stressniveauet og give os mere mod på livet. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved.

Albrecht Enders // Professor of Strategy and Innovation, IMD and Arnaud Chevallier

For tough decisions, remember the bigger picture

A critical part of any manager’s role is to make complex decisions that produce the best outcomes. To make these decisions, you need to be able to handle difficult conversations where emotions often run high and opinions differ. The key is to be impartial and focus on the bigger picture.

Kristine Karlshøj // direktør, Karlshøj og Co.

Fremtidens medarbejder er freelancer

Det er ikke kun unge eventyrlystne amerikanere, der dyrker nye arbejdsformer. I Danmark ser vi en ny bølge af freelancere, som erobrer arbejdsmarkedet. De sælger deres ydelser og er ikke forpligtet til kun at arbejde for én virksomhed eller at gå på arbejde hver dag. De styrer selv deres liv.

Nikolaj Henum

To sider af medaljen

Når man er en del af en virksomhed, hvor bølgerne engang imellem går højt i medierne, er det meget vigtigt, at medarbejderne får adgang til informationer og viden om, hvad der ligger til grund for de beslutninger, der bliver taget i organisationen.

Pernille Garde Abildgaard // forfatter og journalist

Er 4-dages arbejdsuge en utopi eller en reel mulighed for den moderne organisation?

Medarbejdere (og chefer) kommer i alle former og farver, og derfor er der ikke én opskrift til det gode liv og den perfekte work-life-balance. Hvor tillidsmænd og -kvinder for 40 år siden var mest optaget af det fysiske arbejdsmiljø såsom hæve-sænke-borde og ingen tunge løft - så har opmærksomheden de seneste 10-15 år i stigende grad handlet om det psykiske arbejdsmiljø.

Marianne Granhøj // partner & Nicoline Hermann Stilling // advokat, Kromann Reumert

UBERETTIGET BORTVISNING AF SYGEPLEJERSKE DER SKREV FACEBOOK-OPSLAG OM PATIENTER

I Facebook-gruppen "Jeg er sygeplejerske" skrev en sygeplejerske et opslag, hvor hun blandt andet beskrev diagnoser for patienter, hun havde passet på en vagt. Opslaget førte til, at en af patienterne blev genkendt, og sygeplejersken havde dermed tilsidesat sin tavshedspligt. Det var ikke berettiget, da hospitalet valgte at bortvise sygeplejersken.

Marianne Granhøj // partner & Nicoline Hermann Stilling // advokat, Kromann Reumert

EU-DOMSTOLEN: FRANSKE GODTGØRELSESREGLER UDTRYK FOR INDIREKTE FORSKELSBEHANDLING

Nedenfor kan du læse mere om sagen, hvor en kvinde blev indirekte forskelsbehandlet på sin arbejdsplads i strid med EU's regler om ligebehandling af kønnene.

Erik Vesterskov // chefkonsulent, Garuda AS

Den topperformende leder

I denne artikel præsenteres nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at nå en bæredygtig topperformance. Tankerne bag værktøjerne stammer fra ’full engagement’, personprofiler, narrativer og det personlige ledelsesgrundlag.

Lise Dahl Arvedsen & Liv Otto Hassert // ph.d., partnere ved Augmenti

MEDARBEJDEREN PÅ DISTANCEN

I denne artikel gives nogle bud på, hvilke kompetencer man skal have for øje hos en mulig kandidat, samt hvordan HR kan supportere onboardingprocessen bagefter.

Susanne Diekema // journalist

Mit liv er bare blevet bedre

Der er konstant 5-6 ansatte med ekstraordinære udfordringer, psykisk, socialt eller fysisk. Målet er at få dem til at fungere i almindelige stillinger og på sigt få dem rigtigt ansat.

Mette Bau // journalist

Nu styrer vi udenom sygemeldinger

I dag er Siemens Mobility A/S et sted, hvor HR arbejder målrettet med forebyggelse af stress. Og det betyder, at der i dag er meget længere mellem stresssygemeldingerne.

Pia Finne

Det mentale mindset er medarbejderens drivkraft

Den psykoboliske alder er et nyt begreb inden for HR, for det handler i langt højere grad om medarbejdernes mentale alder frem for om den alder, der står på fødselsattesten.

Det hele liv


Nikolaj Henum

Fokus skal rettes mod digital ledelse

Hvis man som virksomhed skal understøtte den digitale organisation, så skal man rette fokus på tre væsentlige parametre, nemlig beslutningsprocesserne, fokus på det positive og samarbejde.