HR-chefen 6 - 2016

Tema: Se mig chef!

Hej chef, hvis ikke du synes, at jeg er noget specielt, så finder jeg en anden, der gør 

Sikkert er det, at nye generationer er på vej ind på arbejdsmarkedet med egne dagsordener. Særligt de unge fra z-generationen tales der meget om, og mange har en opfattelse af, at de bare er en ”mig-generation” med hang til selvrealisering og evige krav om, at ”jeg” er i centrum og skal ses og høres.

Én af dem, der ved en masse om de ”digitale indfødte”, er Søren Schultz Hansen, som tegner et langt mere nuanceret billede af de unge. Han beskriver dem som sociale, engagerede, relationsskabende og på udkig efter den gode sag og den højere mening.

Når gruppen skal ledes, vil de ifølge ham have nærværende ledere, der er til at få fat i. For de digitale indfødte behøver det ikke være fysisk. Kan man få kontakt elektronisk, så er det rigeligt fint.

Lederne skal også være tilstede på en anden måde. Z-generationen vil nemlig have løbende og masser af anerkendelse. Kvantiteten er vigtigt, for generationen er vokset op med løbende ros, inkluderende feedback og masser af likes.

Så det forventer de selvfølgelig også af deres leder.  

Men gælder det her ønske og behov for anerkendelse kun for de unge? Jeg er selv – som mange af jer sikkert også er det – lidt ældre end generation Z, og jeg oplever selvfølgelig, at både jeg og mine medarbejdere også gerne vil anerkendes for vores indsats og evner.

For det er jo vigtigt at huske, at alle mennesker til alle tider har haft behov for og er vokset ved anerkendelse og blevet bedre af positiv feedback.

Så dette tema ”Se mig chef” handler ikke om de unge. Det handler om, at vi kan få alle medarbejdere til at føle sig værdsatte – med større effektivitet og arbejdsglæde til følge – ved at se deres bidrag og indsats og være lydhør overfor deres ideer.

Og husk, anerkendelse er ikke kun et klap på skulderen. Anerkendelse kan gives i mange former, så det kan også handle om at få flere frihedsgrader, blive inviteret med til nye spændende projekter, blive sat til at lære andre op i noget, man er god til, eller noget helt andet.

Vi ønsker dig god fornøjelse med magasinet – og endelig ønsker vi her fra DANSK HR en rigtig glædelig jul og et godt nytår til dig og dine.

På gensyn i 2017.


Lene Sheila Gjørup

SKAB SUCCES MED ANERKENDELS

Hvor er ledelse på vej hen? Det er et godt spørgsmål, som der findes mange svar på. Set ud fra mit erhvervspsykologiske ståsted vil jeg gerne dele et par bud med jer her.

Susanne Diekema, journalist

HELE FABRIKKEN LUKKER NÅR ALLE ANSATTE SKAL TIL THAILAND

Jydsk Emblem Fabrik i Malling har en ekstraordinær personalepolitik. Alle ansatte bliver inviteret med, når der er noget at fejre.

Maiken Schack, Managing Partner, Moment Professionals

For high performers er anerkendelse ikke nok

High performers går ud af universitetet som de ti procent dygtigste og indtager ofte nøgleroller i erhvervslivet kort efter. Som alle andre skal de anerkendes for deres indsats, men hvis ikke anerkendelsen følges til dørs af indflydelse, bliver den hurtigt ligegyldig.

Kirstine Rechendorff, Senior Business Development Manager, Ennova

Hjælp lederne med at prioritere ledelse

God ledelse gør en verden til forskel. For medarbejderne og for virksomheden. Desværre oplever mange medarbejdere, at de ikke får den ledelse, de har brug for. Hvordan kan HR støtte og hjælpe lederne med at skabe gode rammer og motivere og engagere medarbejderne?

Annika Jensen, konsulent i COK og underviser på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Uformel og ofte ikke anerkendt ledelse

En række nye stillingsbetegnelser er dukket op; koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. – alt sammen nye medarbejderroller, hvor medarbejderne befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. Hvilken autoritet eller hvilket mandat har den uformelle leder?

Ulla Bechsgaard, journalist, ledelsesrådgiver og tidl. chefredaktør og afdelingschef.

Så se mig dog chef!

Virksomhederne kan hurtigere få gavn af de nyansatte akademikere, hvis de HR-ansvarlige er opmærksomme på akademikernes særlige behov for at blive set og forstået som netop akademikere.

Vivi Bay

Værn om talenterne

Nedskæring og omstruktureringer kan skræmme de dygtigste hoveder i virksomheden. Forudsigelighed og sikkerhed er vigtigt for at undgå, at virksomhedens talenter forsvinder.

Liza Castro Christiansen, DBA, and Sabine Bacouël-Jentjens, PhD, ISC Paris Business School

DIVERSITY MANAGEMENT IN DENMARK AND IN FRANCE: A COMPARATIVE APPROACH

The recently published "Research Handbook of International and Comparative Perspectives on Diversity Management" offers, for the first time, a comparative approach to current diversity management concerns facing nations. Containing 11 new cases spanning 19 countries, this comprehensive review of diversity management will appeal to both academics as well as to public policy-makers, industry practitioners, top leadership, middle managers, and HR managers.

Nikolaj Henum

HR i det offentlige versus HR i det private

Én gang i det private erhvervsliv – altid det private erhvervsliv. En gang ansat i den offentlige sektor – altid ansat i det offentlige. Sådan er det, og sådan har det af uforklarlige grunde altid været. Danmark er et af de lande i verden, hvor medarbejderne hyppigst skifter job, men det er uhyre sjældent, at folk springer mellem den offentlige og den private sektor. Undtagelsen er Dorthe Fogelstrøm, som i dag er HR-chef hos Nordsjællands Politi.

HR- og administrationschef Hanne Esmann, HR-konsulent Jørgen Ellison, HR-konsulent Marianne Vick, HR-udviklingskonsulent Malene Bækgaard

Den gode transformationsproces – sådan understøtter HR virksomheden

Når virksomheden skal gennem store organisatoriske forandringer, og både ledere og medarbejdere skal flytte fysisk og mentalt til nye rammer, kommer HR virkelig i spil og er med til at besvare de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad, hvordan og hvornår?

Kim Staack Nielsen, DANSK HR

Hvor er HR på vej hen i HR-systemerne?

Barcelona i november måned kan vise sig fra sin gode side. Sol og 16 grader er for en person fra det kolde nord altid velkommen, og heldigvis var det, hvad der ventede mig under en to-dages HR-konference i den catalanske hovedstad. Jeg var taget afsted for se på og høre om nogle af de udfordringer og muligheder, som HR står over for de kommende år. Konferencen var afholdt af Workday. På konferencen deltog over 1.300 personer alle med interesse inden for finans og HR IT-systemer. Her var der rig lejlighed til at se og høre, hvad der i fremtiden viser sig af muligheder på området.

Vivi Bay

Omtanke betaler sig

I ledelsesforskningen er det mest fundamentale spørgsmål: Hvad gør ledere effektive? Svaret er komplekst men tydeligt! I flere tusinde studier gennem de sidste 60 år ser forskerne det samme. Omtanke er det, der betaler sig.

Nikolaj Henum

Mentor og Mentee – er en win-win

»Da jeg blev udnævnt til HR-manager, tænkte jeg med det samme, at jeg ville få brug for konkret sparring fra ligesindede. Selv om jeg indirekte har prøvet at arbejde med HR tidligere, så følte jeg, at jeg godt kunne bruge nogle konkret værktøjer. Jeg meldte mig ind i DANSK HR, for når jeg først går ind i noget, så gør jeg det 100 pct. I forbindelse med mit medlemskab kunne jeg anmode om at få en mentor, hvilket jeg så som en god mulighed for mig,« fortæller Sarah Green-Lieber

Marianne Granhøj, partner og Bitten Elizabeth Hansen, advokat

REGERINGENS LOVPROGRAM 2016/2017 I ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRETLIGT PERSPEKTIV

I forbindelse med Folketingets åbning den 4. oktober 2016 fremsatte regeringen de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af folketingsåret. Vi fremhæver de forslag, der har betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Peter Holdt Christensen

Hvad siger forskningen om feedback?

”Feedback skal serveres ligesom en gammeldags sandwich. Først lidt brød, så det lidt sejere kød og til sidst igen til lidt brød”. Sådan nogenlunde lyder en pragmatisk løsning på udfordringerne ved at give feedback. Når medarbejdere skal have negativ feedback, skal denne altså pakkes ind, så feedbacken indledes med let fordøjeligt positiv feedback, derefter kommer den negative – og noget sværere fordøjelige – feedback, og til sidst afrundes feedbacken med en god udgangsreplik, nemlig den positive feedback.

Christian Hviid Madsen, Cand. jur. og Consulant, PwC

Udenlandske myndigheder sætter medarbejderes rettigheder på spil

Franske myndigheder har i en række tilfælde tilsidesat afgørelser om social sikring (A1). EU-domstolen skal nu tage stilling til, om udenlandske myndigheder er i deres gode ret til at underkende en afgørelse fra et andet land.