HR-chefen 6 - 2015

Tema: HR og de store begivenheder

Når det utænkelige sker…

Har du tænkt på, at fremtidens medarbejder måske er robot, eller at alle forretningsmæssige beslutninger om 10 år muligvis skal tages med udgangspunkt i miljøet? Overvej også et øjeblik, hvordan du ville håndtere det, hvis du havde medarbejdere, der hver dag var i livsfare, eller hvad du ville gøre som HR-medarbejder, hvis du i morgen fik vide, at virksomhedens største marked havde været udsat for et militærkup og nu var en klassisk diktaturstat?

I HR og i forretningen bruger vi lang tid på at forudsige, planlægge og være beredt, og selv om god forberedelse kan hjælpe os godt på vej, så sker der også ting og sager, som vi ikke lige kunne forudsige.
Det kan være, at vores salgskontor i Japan rammes af jordskælv, vi har medarbejdere, der tages som gidsler i Afrika, eller en medarbejder bliver slået ihjel i en trafikulykke på vej til møde i den anden ende af landet.

Det er dog ikke kun pludselige katastrofer, der rammer os. For når vi taler om disse store begivenheder, der alle har det til fælles, at de ligger uden for den enkelte virksomheds indflydelse, så kan der også være tale om konjunktursvingninger, miljømæssige udfordringer, politiske omvæltninger og ikke mindst megatrends, der påvirker os alle.

I dette års sidste nummer vil vi gerne give et indblik i, hvilke begivenheder der kan opstå, og inspiration til, hvordan de kan håndteres. Vi får blandt andet et bud på dette fra nogen, for hvem katastrofer er hverdag, og vi inviterer jer også ind i et vildt fremtidskig.

Vores ønske med temaet er, at det kan sætte tanker i gang hos jer om, hvad der kunne være jeres mulige fremtidsscenarier, og dermed give jer muligheden for at forberede jer bedst muligt på det utænkelige – både i forretningen og i HR. For selv om vi ikke har indflydelse på de store begivenheder, så vil de få indflydelse på HR.

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at byde på mange spændende HR-aktiviteter i 2016.

På gensyn.


Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker Futuria

Vilde kort i HR!

Du føler dig udmattet og vælger at starte dagen med en fullbody-scanning og rigtig nok; din robusthedschip skal opdateres. Så du er klar ved din wallscreen, og der er brug for dine empatiske evner. Nogle medarbejdere er raget uklar med en flok robotter, og så handler det om at få trykket på de rigtige knapper. Derfor må din virtuelle butler igen i dag følge din delehund over til sin tirsdagsfamilie. Lyder det lidt for flippet og langt ude? Det kan være virkelighed, når vi vender de vilde kort i fremtidskabalen.

Torill Pallesen, Konstitueret direktør og HR-direktør, Læger uden Grænser (MSF) – Danmark

Udsendt til verdens brændpunkter

Læger uden Grænser (Médecins Sans Frontières) er en international humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer. Organisationen er neutral og upartisk, men fortæller om de lidelser og overgreb, som vores udsendte bliver vidner til. Siden etableringen i Paris i 1971 er Læger uden Grænser vokset til verdens største medicinske nødhjælpsorganisation, der drives af stærke værdier samt en kultur præget af debat. Globalt indsamlede organisationen 9,5 milliarder danske kroner i 2014. Uafhængighed sikres ved markant støtte fra private bidragsydere – hele 89 %. Læger uden Grænser havde i samme år 384 projekter i mere end 60 lande. Projekterne blev drevet af 33.821 lokalt (92 %) og internationalt (8 %) ansatte med support fra 2.661 medarbejdere ansat på kontorer i Danmark og 23 andre lande samt en betydelig andel af frivillige medarbejdere.

Head of department & research og ph.d. in coaching & leadership Tobias Dam Hede, Rhetorica

Når situationen kalder på handling. Tre principper for ledelseskommunikation til større begivenheder

Når der sker store ting i verden, som påvirker virksomhederne, eller når virksomhederne selv træffer væsentlige beslutninger, så har situationen et ”call for action”, som enhver virksomhed må finde sit passende svar til. Kommunikation omkring vigtige beslutninger eller udfordringer i virksomhedens marked er blevet stadig mere kritisk for den samlede forretning. Artiklen opstiller tre principper til at få styr på virksomhedens kommunikation i de situationer.

Steen Hildebrandt, ph.d. Professor og adjungeret professor

Virksomheden og verdensmålene

Når jeg trækker vejret, når jeg drikker vand, og når jeg spiser mad, er min totale forbundethed med og afhængighed af kloden og biosfæren en realitet. Når en virksomhed foretager indkøb, gennemfører produktionsprocesser og sender varer ud på markedet, gør det samme sig gældende: Virksomheden påvirkes af verden, og verden påvirkes af virksomheden. Uanset hvad jeg eller virksomheden gør og tænker, er jeg og virksomheden en del af en helhed; jeg påvirker helheden, helheden påvirker mig. Jeg kan ikke isolere mig; som astronauterne gentagne gange har berettet, når de betragter kloden udefra, så er grænser og grænsebomme illusioner. De er illusoriske.

Sophie Esmann Andersen (lektor, ph.d.) og Helle Kryger Aggerholm (lektor, ph.d.) Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet

Når HR møder kravet om CSR

Med kravet om bæredygtige forretningsstrategier og dermed fokus på den tredobbelte bundlinje bestående af People, Planet og Profit er Corporate Social Responsibility (CSR) i stigende grad blevet en del af virksomheders strategiske arbejde. Det er med andre ord ikke længere nok for virksomheder at tilfredsstille økonomiske interesser. Tværtimod må disse i bæredygtighedens navn balanceres i forhold til planetens ressourcer og virksomhedens forskellige menneskelige relationer.

Dan Andersen, Conmoto A/S

Kan en HR-medarbejder i det offentlige bevare sin autenticitet i dag?

Svaret er uomtvisteligt ‘ja’.

Personal og Ledelse 6-14

Vigtige områder for kompetenceudvikling

Virksomheden Leardal har nogle konkrete hypoteser om, hvordan kompetencer opbygges. Koncernen tager afsæt i koncernstrategien og definerer den til underliggende funktionsområder.

Personal & Lederskap #11 2014

Ny metode til at håndtere komplekse spørgsmål

Trusler og vold på arbejdspladsen involverer flere parter og beslutningsniveauer, og det kan være svært at se, i hvilken ende man skal starte. TIP-metoden har vist sig at være en succes, når komplekse problemer skal løses.

Niels-Henrik Sørensen, Morten Bertelsen og Stephanie Bäckström

Stigende kompleksitet i lederjobbet skal afspejles i ledelsesevalueringen

Kompleksiteten, hastigheden, usikkerheden i beslutninger og oplevelsen af paradokser er hastigt voksende i den verden, ledere opererer i. Dette kan langt hen ad vejen forstås som konsekvenser af globaliseringen, den teknologiske udvikling, udviklingen i kommunikationsteknologier, udbredelsen af sociale medier og den generelle hast, hvormed vores kultur og samfund ændrer sig i denne historiske epoke (Marquard, 2000).

Nikolaj Henum, VirkKom

Fremtiden er lige foran os – arbejdsmarkedet anno 2020

At spå om fremtiden kan være risikabelt, og det gælder nok især den nære fremtid. Jo kortere tidshorisont, desto færre ’alt andet lige’-forudsætninger kan man dække sig ind under, når man forsøger at kigge i krystalkuglen.

Nikolaj Henum, VirkKom

HR udefra og ind

HR’s rolle i organisationen har i de senere år været til megen diskussion. Diskussionen er ofte gået på, om HR bør indgå endnu mere i det strategiske arbejde og i givet fald i hvilken form? Pernille Sandberg, HR-direktør i Falck Group Assistance, er ikke i tvivl om, at HR skal have en væsentlig rolle i det strategiske arbejde, men det skal ikke nødvendigvis være det traditionelle HR, som vi kender det med de bløde værdier, men rettere HR i et forretningsmæssigt perspektiv, hvor der tages afsæt i virksomhedens stakeholders, herunder kunderne.

Nikolaj Henum, VirkKom

Styrk dit personlige brand

Vil du have de bedste karrieremuligheder og være konkurrencedygtig? Så skal du ændre dit mindset og styrke dit personlige brand.

Christian Hviid Madsen, Consultant, PwC og John Cederskjold Kieransi, Cand.jur. og Director, PwC

Hvad sker der, når personalegoderne forsvinder?

Det er ikke kun de ansættelsesretlige regler, der fortjener opmærksomhed, når en medarbejder fritstilles.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Nicholas Ørum Keller, advokat, Kromann Reumert

Ansættelsesretlig vinkel på Safe Harbour-ordningens ugyldighed

EU-domstolen har ved dom af 6. oktober 2015 fastslået, at den såkaldte Safe Harbour-ordning er ugyldig. Sagen vedrører en østrigsk jurastuderende, der ønsker at forhindre Facebook i Irland i at overføre hans personlige data til USA.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Nicholas Ørum Keller, advokat, Kromann Reumert

Genfremsættelse af forslag til lov om ansættelsesklausu-ler

Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Jesper Skjønnemand, kommunikationsmedarbejder, Lærdansk i samarbejde med Netværkslokomotivet

Uddannelse i dansk skal fremme omstilling og udvikling hos Danpo

Danpo gennemfører omfattende uddannelse i dansk for sine udenlandske medarbejdere. Danskuddannelsen skal ruste medarbejderne til fremtidige omstillinger.