HR-chefen 6 - 2014

Tema: HR i forretning

HR i forretningen – selvfølgelig!

Det er indlysende for alle, at HR skal være en del af forretningen, og vi ved godt, er vi ikke det, og leverer vi ikke resultater, så kan vi som alle andre afdelinger lukkes ned eller downsizes.

Denne viden har afstedkommet, at HR i mange år har søgt at bevise sit ”værd” målt på ROI på HR-aktiviteter og har søgt indflydelse på direktionsgangen.

Det skal HR fortsat, men HR-afdelingerne skal også være klar over, at i mange virksomheder kender man faktisk allerede værdien af HR. Denne påstand understøttes blandt andet også af den helt nye Cranet-undersøgelse (2014), der viser, at HR rykker tættere på topledelsen og i en større grad understøtter forretningen. Ifølge undersøgelsen er næsten 70 % af alle HR-afdelinger globalt set løbende i dialog med direktionen vedrørende optimering af den interne organisationsudvikling, så virksomhederne ved godt, at HR er helt nødvendigt.

Med et tema som ’HR i forretningen’ vil vi derfor ikke give bud på, hvorfor HR skal være en del af forretningen, eller hvordan vi skal dokumentere det. I stedet vil vi give en række super gode eksempler på og indspark til, hvordan man kan blive en fast og værdsat del af forretningen.

For der er ikke kun én vej. Se de mange forskellige eksempler på, hvordan HR kan få indflydelse, hvordan HR-partnering sikrer HR helt ud i organisationen, hvordan et godt samarbejde mellem HR og linjelederne giver værdi for forretningen, og hvordan HR´s fokus på de eksterne muligheder og trusler giver mulighed for at skabe værdi for forretningen.

Med disse gode eksempler har vi forhåbentligt givet god inspiration til næste år arbejde, og vi vil i den forbindelse gerne fra DANSK HR’s side sige tak for i år. Vi glæder os til sammen med jer at tage hul på mange spændende nye emner og aktiviteter i 2015.

Til slut ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

God læselyst.


Cath Mersh, Corporate communication consultant & journalist

Service with a Human Touch around the globe

Success is all about making memorable moments, says facility service provider ISS, where a new employee training programme is building the global service culture.

Mogens Sparre, ph.d. studerende i ledelse, bestyrelsesformand, adm. direktør i et konsulentnetværk

Menneskene er midlet til HR-afdelingens succes

Et stort forsikringsselskab havde en reklamespot, hvori de spurgte nogle virksomhedsledere om, hvad de anså som virksomhedens vigtigste aktiver. Der er var to mulige svar, nemlig maskinerne eller menneskene i organisationen.

journalist Elisabeth Siwiec von Staffeldt

Inspiration hentes fra udlandet

Hos Københavns Universitet er områder som ’internationalisering’, ’inddragelse’ og ’styrkelse af ledelse som disciplin’ på den HR-politiske dagsorden. Få et sjældent kig ind i en af Danmarks største og mest forgrenede HR-funktioner.

Rex Degnegaard er ph.d. i strategisk forandringsledelse fra Copenhagen Business School og co-founder og CEO i den forskningsbaserede rådgivningsvirksomhed INITIATIVES

HR's rolle i virksomhedens nye forretningsmodeller

Forretningsmodellerne udvikler sig grundlæggende disse år. Private såvel som offentlige virksomheder oplever, at virksomhedernes fokus ændrer sig fra et fokus på produkter og services til i højere grad at fokusere på at løfte udfordringer, der er for komplekse og massive til, at virksomheden kan løfte den selv.

Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, BA, DANSK HR

HR rykker tættere på direktionen

HR er på mange måder et udsat område at sidde med. Her skal organisationen løbende tilpasses efter både de indefra og udefra kommende påvirkninger.

Nikolaj Henum, VirkKom

Gender Intelligence handler om meget mere end ligestilling mellem kønnene

Når man i daglig tale bruger begrebet ’Gender Intelligence’, bliver det hurtigt associeret med ligestilling i forhold til køn, men det er en klar en fejl, for i forlængelsen af ordene er netop diversiteten, og det er her, at den reelle værdi for forretningen findes.

Nikolaj Henum, VirkKom

BLÆK-ket må ikke tørre ud

I Svinninge ligger Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab – SEAS-NVE. I alt 580 personer er tilknyttet virksomheden, og de 350 af dem er placeret i netop Svinninge i Nordvestsjælland.

Helle Holt, seniorforsker ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Tre gode grunde til at gøre arbejdspladsen mere rummelig

Hvad er den rummelige arbejdsplads egentlig for en størrelse? På SFI siger vi, at det er en arbejdsplads, der går på tre ben i sine bestræbelser på at være rummelig: Den rummelige arbejdsplads arbejder på både at forebygge, at fastholde og at integrere mennesker, der af forskellige årsager er i risiko for at miste eller allerede har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Annette Zerrahn, HR-chef i VisitDenmark

Hvorfor ambassadør for DANSK HR?

Da Kim Staack Nielsen i september spurgte, hvorvidt jeg kunne tænke mig at være en af de fem ambassadører for DANSK HR var min første umiddelbare reaktion: "Det er jeg ked af, Kim, men jeg har en meget travl hverdag - og har ikke tid. Jeg må prioritere min tid på mit arbejde og min familie."

Personal og Ledelse nr. 5, 2014

Brugermanual for medarbejdere

Grundlægger og bestyrelsesformand Ivar Kroghrud har oprettet en brugermanual til dem, som han arbejder tæt sammen med. Derved sparer han sit team for tid, irritation og misforståelser. Som grundlægger og topchef i QuestBack har Ivar Kroghrud erfaret, hvor tidskrævende det er at lære nye medarbejdere at kende – og dette på bekostning af dyrebar arbejdstid. QuestBack var et hurtigtvoksende selskab, som hele tiden fik ny kollegaer i Norge og andre lande, hvilket også gjorde, at Kroghruds lederteam forandrede sig fra år til år.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2014

Har du styr på reglerne om ligebehandling?

Der findes en lang række love, der har til formål at forhindre forskelsbehandling, men omfanget af disse love fastlægges ofte i praksis. Mange af disse konkrete afgørelser afsiges af Ligebehandlingsnævnet, der har retten til at træffe afgørelser i disse sager.

Christian Hviid Madsen, Consultant, PwC

Social sikring i 3.000 meters højde

Virksomheder bør overveje, om de skal koordinere, hvor og hvornår deres medarbejdere er på arbejde, for at minimere risikoen for indbetaling af sociale sikringsbidrag i andre EU-lande. Dette kan være følgen af en sag ved EU-Domstolen, i kombination med at EU nu tillader, at personligt elektronisk udstyr må være ”online” på flyveturen.

Tina Brøgger, partner, Kromann Reumert & Marianne Borup, advokat/attorney, Kromann Reumert

Arbejdsgiver skulle betale pensionsbidrag to gange

Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte til medarbejderen som løn i stedet for til pensionsordning, hvis det er i strid med kollektive overenskomster.

Aarhus Universitet. Opfattelsen af HRM – resultater fra den Globale HRM-rapport.

Opfattelsen af HR-Managements virkning på organisationens resultater

Denne artikel er et kort uddrag af de danske resultater fra den globale HRM-undersøgelse fra 2014.