HR-chefen 5 - 2020

Tema: Samarbejde over grænser

Udover alle grænser

 

Ifølge den italienske forfatter og filosof, Umberto Eco, er spejlet, som vi kender det fra vores hverdagsliv, en form for protese, der tjener en praktisk funktion ved at udvide vores aktionsradius. Vi kan se bagud eller rundt om hjørner, og kan på den måde forlænge øjets rækkevidde. Og vi stoler på det, vi ser. I Lewis Carroll’s eventyr “Through the Looking Glass and What Alice Found There” fra 1871 er spejlet derimod magisk; det er en flydende tærskel, som Alice kan bevæge sig igennem og nå en anden verden. Spejlet er spændende, for selvom vi ser os selv på én måde, er det næsten givet, at andre ser noget helt andet – måske endda et billede, som vi selv kan have svært ved at genkende.

Danskere er bl.a. kendt for vores velfærdssamfund, dansk design og hygge. Vi er også kendt for at være svære at komme ind på livet af. Vores organisationer er kendetegnet af en flad ledelsesstruktur. Vi synes, at det iltre sydeuropæiske temperament er udfordrende og konfliktskabende. Briternes etikette byder en påklædning, der ofte er mere konservativ end menneskerne bag slipsene, og hierarkierne i de kinesiske virksomheder bremser medarbejderne i at komme med input. Heldigvis skaber grænser og forskelligheder mulighed for at bygge bro, og for at lære noget nyt og blive klogere. For ingen har jo valgt at organisere sig, som de gør, fordi de synes, det er en dårlig idé eller fordi det ikke skaber resultater.

Dog kan de forskellige opfattelser af en god organisation og en sund kultur skabe udfordringer i virksomheder, hvor samarbejde over grænser er et grundlæggende vilkår. Danske organisationer globaliseres med stigende hast og det stiller en række krav til HR-cheferne og HR-afdelingerne. Hvordan skaber man en kultur, der samler medarbejderne på trods af deres forskelligheder? Hvordan skal lederne klædes på til at kunne løfte denne opgave? Hvilke skjulte opfattelser af ting som feedback, etik og kommunikation ligger der hos både medarbejdere og ledelse?

Vi står over for en fremtid, hvor globale kriser ikke er hverken utænkelige eller særlig fjerne. Derfor skal vi kunne arbejde sammen. I denne udgave af HR-chefen kan du læse mere om, hvordan HR løfter den opgave på organisationsniveau, fx gennem uddannelse og organisationskultur. Men grænser er mere end fysiske skillelinjer mellem lande. Grænser ligger også mellem vores forståelser af verden, og der ligger store potentialer i at bevæge sig over disse tærskler og forstå det, der gemmer sig på den anden side. Måske ligger en bedre forståelse af din egen organisation. Måske et forretningseventyr. Brug HR til at åbne ledelsens øjne for, hvordan andre ser jeres virksomhed og hvordan I sikrer, at det ikke kommer til at spænde ben for jeres forretningsmuligheder på det globale marked.

God læselyst!


Michael W. Andersen // HR director, A. Espersen A/S

Corporate culture and change

In order to continue to stay relevant for our partners, also in the future, we initiated a transformation of Espersen 3 years ago. The transformation touched all the classic areas of a business - production, sales, NPD, logistics etc. – and on top of that a separate work stream was established by our executive management: Corporate culture.

Lone Aaboe // Corporate Communications Manager, VIKING

Gode globale ledere er livsvigtige for VIKINGs mission

I den nye organisation er HR-funktionen løftet op i Esbjerg-virksomhedens øverste ledelseslag. Chefen for People & Organisation, Mette Vistisen, vil med Leadership Excellence øge ledelseskvaliteten overalt i verden.

Maj Bjerre // Strategisk rådgiver og forfatter

Feedback over grænser

Når hovedparten af en organisation har de samme værdier og normer, så vil man i højere grad kunne udtrykke sig frit uden en masse ledsagende forklaringer og samtidig være sikker på, at de der lytter, vil forstå budskabet uden de store udfordringer. På tværs af grænser og kulturer er det anderledes.

Anne Sophie Birknes // Member Relations Consultant, DANSK HR

Den etiske økonomi sætter nye grænser, også i HR

De geografiske grænser udviskes i neotribale fællesskaber, der favner alt fra globale trends til yndlingssodavand. Ideologiske værdistrømninger og forbrug smelter stadig mere sammen, mens grænserne mellem os og dem tegnes tydeligere op. Hvad betyder det for virksomhederne, og hvordan skal HR forholde sig til det?

Anne Krebs // CEO, Wired Brains

Fjernsamarbejde – for at lykkes, skal økonomistyring suppleres med videnstyring

Da fjernsamarbejde er blevet et vigtigt element i operationelle processer både internt og på tværs af virksomheder, fag, sprog, kulturer og landegrænser, så skal den intellektuelle kapacitet i virksomheder og netværksintellektuelle kapital digitaliseres og anses for kritisk infrastruktur, hvis den videndrevne værdiskabelse tages alvorligt og skal udsættes for ledelse.

Anne Skare Nielsen & Henrik Good Hovgaard // Forfattere til bogen Fremtidssans, Universal Futurist

Gør dig klar til The Human Revolutionaries!

Fremtiden vil have os til at skabe reel værdi. Og den vil have os til at arbejde sammen! Det er der mange, der hverken har opdaget eller kan finde ud af, og derfor har HR et kæmpe ansvar for at være med til at vise, hvordan spillereglerne for arbejdsmarkedet ændrer sig.

Anne Sophie Birknes // Member Relations Consultant, DANSK HR

Årets modtager af HR-prisen: ’Hold nu op, Jens’ – men det ved folk godt, at jeg meget sjældent gør

Virksomheder skal turde at være aktivistiske, tænke ansvarligt og lave løsninger og modeller, der rækker udover organisationen. At arbejde med CSR må ikke handle om at score billige branding-point, mener Jens Romundstad, HR-direktør i COOP Danmark A/S

Renata Mellupe // Institut for Marketing & Management, SDU

Stress på godt og ondt

Hvordan kan vi sørge for, at medarbejderne yder maksimalt – også i pressede situationer – og samtidig sikre deres velbefindende? Kan vi presse dem lidt mere uden at skade dem? Kommer vi til at skabe kontraproduktiv stress i stedet for det performanceboost, vi ønsker at give?

Generationsskifte for topledere: Vigtigere nu end nogensinde før

Eksperter fra Boston Consulting Group mener, at virksomhederne må højne ambitionsniveauet, når det gælder generationsskifte for topledere. Rette person, på rette plads, til rette tid har aldrig været vigtigere.

At føle sig fastlåst i jobbet kan være helbredsskadeligt

Ny forskning viser at halvdelen af alle arbejdsaktive svenskere mellem 40 og 55 år ønsker at skifte job, men af forskellige årsager føler de sig fastlåste i deres nuværende job.

Tid til refleksion over…

Uddannelse og kultur, data og etik spiller alle sammen ind på samarbejdet over grænserne, og det kommer oveni fysisk afstand og forskellige organisationstraditioner og -forståelser. Men samarbejde over grænser har også et enormt potentiale for at skabe stor værdi i alle dele af organisationen.

Mads Bab // Ledelsesrådgiver, forfatter og underviser, Gnist

De hotte HR-begreber: Kan man tale om organisatorisk resiliens?

Resiliens er evnen til at genvinde fodfæstet efter en forstyrrelse, et skub eller et pres. Det er evnen til at agere smidigt og navigere smart i en verden under forandring. En verden, hvor der konstant opstår nye muligheder og seriøse trusler. Ok, så langt så godt. Men hvad vil det sige i praksis?

Nikolaj Henum // VirkKom

Med hele verden som arbejdsplads

For Alice Larsen har karrieren altid taget afsæt i den globale verden. Og den er også på agendaen i dag, hvor hun er ansat som Corporate Vice President Human Resources i den internationale biotekvirksomhed Chr. Hansen, der med sine snart 150 års historie og mere end 3.700 medarbejdere i 32 lande i dag er en af de helt store globale danske stoltheder.

Per Ørtoft Jensen // Partner // PwC

Hvem er arbejdsgiver? Det har EU-domstolen taget stilling til – i relation til social sikring

Når en medarbejder arbejder i to eller flere EU-/EØS-lande, er medarbejderen socialforsikret i arbejdsgiverens hjemland, hvis medarbejderen arbejder mindre end 25 % i sit bopælsland. En ny dom fra EU-Domstolen afklarer, hvad der menes med arbejdsgiver.

Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert og Kristian Bro // Senior advokat, Kromann Reumert

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale om en ny og midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.