HR-chefen 5 - 2013

Tema: Videnstrategi

Essensen af viden er at anvende den, IKKE at besidde den
Kilde: Konfutse


Konfutse var en kinesisk embedsmand og filosof, der levede ca. 551-479 f.Kr. Overskriften er hans, og når man læser den, skulle man jo tro, at den var helt aktuel. For han spotter jo netop fremtiden, og det som alle siger – politikkere, erhvervsfolk, uddannelsesinstitutioner og andre – nemlig at vi skal leve af viden. Danmarks vigtigste råstof er vores viden, forskning, kompetencer og andet.

Men har han også en anden væsentlig pointe, nemlig at viden er flygtig. Medarbejdere rejser, viden ændres, netværk udvides, og vi lærer nyt og så videre. Så viden kan og skal måske ikke ejes, men vi skal være i stand til at finde viden, bruge den, opdatere den og aflærer den, når den ikke længere har værdi. Så hvad Konfutse så for mere end 2500 år siden, gælder stadigvæk – viden er vigtig.

Med regeringens nye videnstrategi er der også sat fokus på en sammenhængende og styrket indsats inden for forskning, uddannelse, innovation samt it- og telekommunikation, der skal sikre, at Danmark har det rette fundament til at imødegå udfordringerne i et moderne vidensamfund.

Men det er ikke kun på de overordnede linjer, at vi skal have en strategi klar for håndtering og udvikling af viden. Den enkelte virksomhed bør også have en plan for, hvilke konkrete aktiviteter der skal fremme udvikling af virksomhedens og forretningens kritiske viden og kompetencer.

Denne proces bør drives af virksomhedens ledere, men HR kan med fordel hjælpe undervejs i processen. For at give gode råd til dette arbejde og kigge på elementer i strategiarbejdet såsom vidensdeling, videnstrategi, videnregnskab osv. sætter vi i dette nummer af HR-chefen fokus på emnet. Du kan få gode råd til, hvordan man kommer i gang, du kan få de gode argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at arbejde strategisk med dette område, og endelig kan du få inspiration gennem andres gode historier.

God læselyst


Nikolaj Henum, Virkkom

Viden er altafgørende

Hos et af landets største og mest respekterede advokatfirmaer Kromann Reumert er viden den allervigtigste råvare. Derfor gør man utrolig meget ud af arbejdet med viden – for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere, partnere, advokater, fuldmægtige, bibliotekarer og sekretærer hele tiden er på forkant med, hvad der sker inden for deres felt.

Annabeth Aagaard, direktør, lektor, ph.d.

Sådan får I succes med jeres videnstrategi!

Flere og flere danske virksomheder får udarbejdet en videnstrategi som en slags strategisk guideline for virksomhedens arbejde med læring, viden og kompetencer. Videnstrategier er ikke kun forbeholdt store virksomheder, men er også særdeles relevante for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som jo ofte er mere afhængige af den enkelte medarbejders viden og derfor mindst lige så sårbare overfor videntab. Efter mange års praktisk og teoretisk erfaring med videnstrategier og et tocifret antal strategiudviklings- og implementeringsprojekter, tegner der sig efterhånden et tydeligt billede af, hvad der kendetegner den effektive videnstrategi, og hvilke typiske udfordringer og muligheder der er ved videnstrategier i praksis.

Jørn Helder, lektor, ph.d., cand.mag., og Nana Juul Lentoft, adjunkt, cand.polit., Copenhagen Business Academy

Videndeling – ! eller ?

en kritisk refleksion over grundlaget for videndeling

Nikolaj Henum, VirkKom

Vidensdeling med positivt fortegn

Viden og ikke mindst vidensdeling er i dag et begreb, der ofte diskuteres i virksomheder. Og rigtig mange virksomhedsledere beskyldes for ikke at håndtere og prioritere den interne viden tilstrækkeligt. Men vidensdeling, der ofte hænger sammen med en god kommunikation, er et utrolig vigtigt område.

lektor Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet, & professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

Strategikort i praksis

Når man indfører balanced scorecard, starter man som regel med at udarbejde et strategikort for hele virksomheden eller en division. Som næste skridt i processen udvikles strategikort for de enkelte dele af organisationen ved en proces, der betegnes en kaskadering. I denne artikel viser vi, hvorledes en sådan kaskadering kan gennemføres i praksis.

Vibeke Bendix Didriksen, HR Director CMC Biologics

Videnstrategi og videndeling i to små/mellemstore virksomheder

”Alle er enige, når talen falder på viden: Viden er den vigtigste ressource i virksomheden. Alle er også enige om, at det ville være godt, hvis viden blev delt, brugt og fornyet både mere synligt og systematisk.”

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

Tilfredse medarbejdere og positive forretningsresultater går hånd i hånd

McDonald’s Danmark har gennem en målrettet HR-indsats formået at have Danmarks mest tilfredse medarbejdere med positive forretningsmæssige resultater som følge. For den bedrift modtager HR-direktør Lise-Lotte Helms-Olesen, McDonald’s Danmark, HR-prisen 2013 uddelt af DANSK HR.

Fra opslagstavle til social portal

Intranettet i det norske energiselskab Statnett var for længst forældet og blev næsten ikke brugt. Nu har de tusind redaktører og ansatte, som blogger om stort og småt.

Lars Lundmann, Psykolog Ph.d.- stipendiat Københavns Universitet

Personlighedsvurderinger ved jobsamtaler – et fundament, som ikke holder

Jobsamtalen er et særdeles udbredt koncept, når der skal udvælges nye medarbejdere. Jobsamtalekonceptet hviler desværre på en række dogmer, som hver især er problematiske, og som måske ikke er den optimale måde at vurdere en kandidat på. Disse særlige problemstillinger bliver kort gennemgået i denne klumme.

Adam Rewucha, Cand.jur og Assisttant Manager, PwC

Korte forretningsrejser til andre EU-lande kan håndteres nemt

Når virksomheder udsender medarbejdere til andre EU-lande, skal der tages stilling til, hvor medarbejderen er socialforsikret henne. Det kan ofte indebære en del administration for virksomheden. Det er dog i visse situationer muligt at springe administrationen over ved helt korte forretningsrejser.

partner Marianne Granhøj og advokat Søren Hessellund Klausen

Vikarloven er trådt i kraft

Den 1. juli 2013 trådte vikarloven i kraft. Loven har til formål beskytte vikaransatte og indfører et ligebehandlingsprincip, som sikrer, at vikarer fra vikarbureauer på visse områder opnår samme arbejdsvilkår, som hvis de var ansat direkte i brugervirksomheden.

Asbjørn Husum Kolby, DANSK HR

Vækstdrivere i nordiske vækstvirksomheder