HR-chefen 4 - 2018

Tema: Skab gode talentmiljøer

Æggene i reden

Enhver fuglemor passer på sine unger og nurser de bedste og de stærkeste, for kun derigennem sikres slægtens videreførelse.
På samme måde har mange virksomheder øje for talentet, for det er de afgørende kræfter i virksomheder, der skal sikre, at virksomheden bevarer sin position på markedet eller måske ligefrem indtager en mere fremtrædende rolle og opnår den ønskede vækst og udvikling.

At emnet ”talent” er vigtigt, bekræftes også igen og igen, når undersøgelser viser, at lederne og HR-funktionerne mener, at talentudvikling og talenttiltrækning og -fastholdelse er helt afgørende for virksomhedens succes.

Vi har derfor tænkt os med dette nummer endnu en gang at sætte talentet under lup, men dog med et lille twist. For ofte har vi traditionelt set på talentet som et isoleret individ, som vi kan udvikle, nurse, give chancer og andet, men hvad nu, hvis et talent ikke kun blev set på som individ, men også som en del af en gruppe?

For det er vel helt klart, at talenter også er en del af deres omgivelser, og at de påvirkes positivt eller negativt af de relationer, de er en del af. Så måske giver det mening at kigge lidt på talentmiljøer.

I dette nummer af HR-chefen giver vi et bud på, hvordan man kan arbejde med talentmiljøer. En disciplin, som vi ikke har dyrket så meget
i erhvervslivet, men som man i mange år har arbejdet med i sportens verden.

Her har arbejdet med talentmiljøer to vinkler. For det første arbejder man ud fra det faktum, at talentet er afhængigt af sit miljø. Den unge mand eller kvinde når ikke sit sportslige topniveau, hvis ikke også der arbejdes med omgivelserne, herunder forældre, venner, uddannelse eller andet. Skulle man være i tvivl om det, kan man kigge tilbage på historien, for her står mange store talenters fald gennem tid som bevis på det faktum.

I den anden måde at betragte talentmiljøer på arbejder man ud fra en antagelse om, at talenter måske kan blive endnu bedre, hvis de er sammen med andre talenter, ja altså en antagelse om, at mange gode kan ”spille” hinanden endnu bedre. Og det er der både i sportens og i erhvervslivet rigtig mange gode (succes) eksempler på.

Vi håber, du i dette magasin finder lidt inspiration til det vigtige talentarbejde.


God læselyst.


Peter Jepsen // Direktør og kommunikationsrådgiver, Jepsen+

Løft hele organisationen med talent management

Talent management har ofte fokus på udvalgte og unge talenter, som – måske – en dag kan blive virksomhedens ledere og spydspidser. Men hvorfor ikke løfte hele organisationen ved at frisætte hver enkelt medarbejders talent?

Tina Juul Rasmussen // Journalist

Sådan skaber du et godt talentmiljø: Forvent mere!

Når medarbejderne næres af et formål i arbejdet og får lov at udfolde det, de gør allerbedst, udvikles deres talent og potentiale. Krydrer man det med en god portion ansvar, har man næsten det stof, præsidenter er gjort af.

Mikkel Toxvig // Kommunikations- og marketingspecialist, Garuda

Talentudvikling hos tyggegummifabrikken

Hos Fertin Pharma, der er en af de førende producenter af nikotintyggegummi på verdensplan, er talentudvikling af potentielle ledere et fast fokusområde. Talenterne kommer i alle aldre og med en baggrund, der kan være alt fra ph.d. til lagerarbejder. De skal igennem et flerårigt forløb med uddannelse, kompetenceafklaring, udviklingssamtaler og tiltagende ansvar. Erfaringerne er positive.

Maj Bjerre // Strategisk rådgiver og forfatter til bogen "Gaven i kritik"

Kritik er afgørende for udvikling

Alle vil gerne have feedback, men kritik – nej tak. Mange oplever kritik som farligt og undgår det derfor. Men er det en hensigtsmæssig strategi, når vi gerne vil skabe gode betingelser for talentudvikling?

Lars Rasmussen // Journalist, Vid og Sans Kommunikation

Alle bliver set som talenter

Når Executive Search er kerneforretningen, er det klart, at alle medarbejdere er testet og screenet for potentialer fra start. Sammen med nærmeste leder taler man om, hvad der skal til for at få bedst succes, og den egentlige træning og udvikling sker igennem jobbet og i kraft af intern videndeling.

Nikolaj Henum // VirkKom

To parallelle verdener

En imponerende karriere, men mere imponerende er det, at i samtlige klubber opnåede Thomas Bælum at blive udnævnt til anfører. En lederrolle, som han har taget med sig over i erhvervslivet, hvor han i syv år var ansat i Randstad – først som konsulent og senere som

Talentmiljøer i tal

Der bliver kamp om de gode medarbejdere og talenterne. Er du klar til at skabe den gode oplevelse, som medarbejdere ønsker for at blive i jobbet. Se en række interessante tal her:

Jacob Storch // Managin Partner, Jointaction

En ny generation af HR-målinger

Med en verden med stadig større krav til organisationers evne til tilpasning, innovation og omstilling, er der brug for præcise analyser i organisationerne, så ledelsen får troværdige data på, i hvor høj grad organisationen er gearet til de krav, der stilles til fortsat udvikling og vækst.

Skab værktøjer til succes

Ubevidstheden om, at en kønssortering fandt sted i overdragelsen af klienter og opgaver på lavere niveauer i organisationen, førte til en ujævn fordeling på det højere niveau. Det var ikke underligt, at flere mænd blev valgt som partnere.

Anne Katrine Lund // ph.d. i retorik og strategisk rådgiver & Helle Petersen // ph.d. i forandringskommunikation og master i organisationspsykologi

Gør en endnu større forskel som rådgiver

I en ny bog, ”Slå til! Den effektive rådgivers dna”, stiller Anne Katrine Lund og Helle Petersen skarpt på, hvad vi selv kan gøre som rådgivere for at lykkes bedre.

Motivationskoden – engagement i arbejdet

En undersøgelse har vist at kun 16 % af svenskerne føler sig engageret i sit arbejde, hvor det på verdensplan er 14 %. Et stort ressourcespild. Trods sine 25 år i reklamebranchen erkender Tommy Lundberg, at han ikke tænker i målgrupper denne gang. Tommy Lundberg har udgivet bogen Motivationskoden.

Nikolaj Henum // VirkKom

Detailhandlens ukronede dronning

Ikke mange kan bryste sig af at have så meget erfaring fra detailhandlen som Nina Dragsbæk. En branche der i de senere år i den grad er blevet disruptet i takt med, at folks indkøbsvaner er flyttet fra de fysiske butikker og over til nettet.

HR i branchen

HR er vel HR. Ja måske, men faktisk ved vi, at der kan være store forskellige de forskellige brancher imellem. Vi vil derfor give dig et indblik i, hvordan HR er og udføres i seks forskellige virksomheder i seks forskellige brancher. Glæd dig til spændende artikler, som du kan følge gennem 2018.

Tina Juul Rasmussen // Jornalist

Tre metatrends med betydning for talentudvikling

Under 2. verdenskrig manglede der kvalificeret arbejdskraft. Løsningen var at omskole dem, som var tilbage. Den opgave fik 15 chefer i branchen til at stifte Association of Talent Development (ATD), som i år kan fejre 75 års jubilæum og tæller medlemmer i 120 lande verden over.

Solveig Dalgaard Johansen // Advokat, Kromann Reumert & Helene Amsinck // Partner, Kromann Reumert

Det var ikke berettiget at opsige medarbejder på grund af manglende faglige kvalifikationer

En medarbejder, som tidligere havde fået flere advarsler af sin arbejdsgiver, blev opsagt med den begrundelse, at medarbejderens faglige kvalifikationer ikke var tilstrækkelige.

Solveig Dalgaard Johansen // Advokat, Kromann Reumert & Helene Amsinck // Partner, Kromann Reumert

Fratrædelsesaftale var ikke i strid med hverken funktionærloven eller aftaleloven

Ifølge Vestre Landsret var funktionærloven ikke til hinder for, at en funktionæransat var bundet af en fratrædelsesaftale. Derfor havde den ansatte fraveget sin ret til et opsigelsesvarsel efter reglerne i funktionærloven og havde derfor ikke krav på godtgørelse for usaglighed afskedigelse.

Lone Friis Johansen // Senior Manager, PwC

Medarbejderaktier

Du hører måske til dem, der kan huske de generelle medarbejderaktieordninger, hvor aktierne blev båndlagt i en periode på henholdsvis 5 år eller 7 år. Ordningerne var ret populære, fordi man kunne gøre medarbejderne til aktionærer i virksomheden, uden at de samtidig blev beskattet. Bestemmelsen om de generelle medarbejderaktieordninger blev ophævet i 2011.