HR-chefen 4 - 2016

Tema: Hvad forventer CEO'en af HR?

Tager du én for holdet?

Oven på en sommer fuld af store sportsbegivenheder er vi igen og igen blevet bekræftet i, at dem, der er mest fokuseret på målet, kommer bedst derhen, og dem, der i holdsport arbejder sammen, kommer længst i rækkerne.

Men gælder det kun i sport? Nej disse principper gælder for enhver virksomhed, og det betyder altså, at dem, der har fokus på målet og har det rette hold, har størst sandsynlighed for at få succes.

I årevis har vi talt om, at HR skal være en del af forretningen og have en klar andel i opnåelse af resultaterne på bundlinjen.

Ikke sjældent oplever vi, at de HR-ansvarlige nu er træt af den snak, for det er for dem en selvfølge, og de leverer resultater hver dag, og gør de ikke det, ville hverken de eller HR være der.

Tallene viser også, at mange HR-afdelinger i dag er med der, hvor de vigtige beslutninger træffes. Hvor tallene i slutningen af 1990´erne var 25 % og 53 % for henholdsvis de danske HR-afdelinger og de globale HR-afdelinger, regner man med, at godt og vel 60 % af de danske HR-afdelinger i dag er medlem af topledelsen, mens tallet er ca. 70 % for de globale HR-afdelinger.

Selv om det er godt for de danske virksomheder, at de har HR på den allerhøjeste dagsorden, så skal man imidlertid også huske, at der stadig er mange virksomheder, hvor HR endnu ikke er blevet en del af den strategiske dagsorden, og hvor de endnu ikke automatisk sidder med ved beslutningsbordet.

Derfor vil der i dette nummer af HR-chefen – med temaet ”Hvad forventer CEO’en af HR?” – dels gives bud på, hvordan man kan forsøge at opnå indflydelse, og dels masser af gode eksempler på, hvordan et super samarbejde mellem HR, topledelsen og alle de andre funktioner kan fungere.

Men husk, at uanset om man sidder tæt eller langt fra beslutningen, så bør vi i HR være gode til at gribe bolden og drible os til gode chancer i forsøg på at få mål.

God læselyst.


Line Bartholomæussen Nielsen, Redaktionsmedarbejder, DANSK HR

Hvad CEO’s forventer af HR

Hvert år udfører Henley Centre for HR Excellence, ledet af Nick Holley, to undersøgelser. I 2014 var fokus på, hvad CEO’s forventer af HR som funktion og individer. At du og dit team leverer de core HR-processer er vigtigt, men først og fremmest, og mest vigtigt er: integritet! Læs her om, hvad CEO’s forventer af dig som HR-ansvarlig.

Marie Korsgaard, DANSK HR

Samarbejde skaber stærke resultater

I JYSK Danmark har HR Manager Lene Houe og Country Manager Bo Viktor Andersen et tæt og givtigt samarbejde med gensidige krav og forventninger. Der er fokus på HR’s positive rolle, funktion og bidrag i forhold til forretningen og fælles resultater.

Mette Nørlem, DANSK HR

Adgang til direktionen opleves som en af HR’s største styrker

I det private erhvervsliv taler man om, at et samarbejde mellem HR og topledelse er nødvendigt, hvis man skal skabe resultater på bundlinjen. Men hvad gælder så i det offentlige, hvor man jo ikke taler om en bundlinje?

Anne Olesen, HR-konsulent, Redmark, og Marlene Krogh, HR-chef, Redmark

Strategiimplementering – hvor svært kan det være?

Topledelsen har med rette en forventning om, at HR bidrager til forretningen og leverer HR-løsninger, der understøtter organisationens mål og strategi. Det kræver, at HR forstår forretningen og har de rette kompetencer til at slå igennem, skabe værdi og gøre en forskel. Strategieksekvering er på de fleste toplederes agenda, og her har HR en vigtig rolle.

Nikolaj Henum, VirkKom

Når HR skal opnå det bedst mulige samarbejde med virksomhedens øverste ledelse

Han har mere end 20 års erfaring som HR-ansvarlig – blandt andet fra Shell, General Motors og UBS – og så har han mere end 15 års erfaring som underviser på en af verdens førende MBA-skoler: IMD i Schweiz. I dag er han tilknyttet AVT Business School, hvor han underviser skolens MBA-studerende i Change Management. Navnet er Paul Vanderbroeck. Oprindelig hollænder, men de seneste 20 år bosat i Lausanne i Schweitz.

Liselotte Jørgensen, HR-chef og Allan Auning Hansen, CFO, Danske Spil

HR som katalysator for vækst og strategieksekvering i Danske Spil

To konkrete begivenheder har sat skub i det, som skal blive en fuld HR-transformation i Danske Spil: Direktionens beslutning om at køre en ny forretningsstrategiproces samt et nyt HR-setup.

Nikolaj Henum, VirkKom

En investering i medarbejderne

Finanskrisen har gennem de senere år blæst hen over erhvervslivet, og særligt banksektoren er blevet ramt. Hertil skal lægges, at en bank i dag er helt anderledes skruet sammen, end den var for bare 10 år siden – ikke mange brancher har gennemgået samme revolutionerende udvikling som bankerne efter krisen. Den traditionelle bankassistent er forsvundet og erstattet af en rådgiver. Filialer er lukket, og mange bankforretninger foregår i dag via netbank, og det er bare nogle eksempler på den store udvikling, der har fundet sted.

Kilde: Personal og ledelse 6 - 15, frit oversat af Vivi Bay

Forandring fryder ikke altid

Store og små ændringer sker på alle arbejdspladser. Ofte opstår der rygter, og der breder sig en usikkerhed om, hvad forandringen påvirker. Det er meget forskelligt, hvordan medarbejdere reagere, nogle ser muligheder, nogle trækker på skulderne, og andre reagerer med mistillid og negative holdninger. Der er mange forskellige grunde til, at det er sådan, uanset hvad det er, er det klogt af ledelsen at involvere medarbejderne i processen. Det handler om at få usikkerheden og utilfredsheden frem, så man kan påvirke et realistisk billede af, hvad der skal ske, og hvilke konsekvenser der er.

Frank Pedersen, afdelingsdirektør, SEB Pension

Fremtidens pensionister vil gøre en forskel

Tiden skal ikke fordrives med at se verden udvikle sig uden for vinduet. Fremtidens pensionister vil gøre en forskel i deres tredje alder. Mange er klar til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan kombinere et deltidsjob med delpension.

Hardy Djurhuus, Manager Ferle Produkter

Har du styr på virksomhedens misbrugspolitik?

Denne artikel er baseret på mere end 20 års erfaring med misbrugspolitik. I artiklen vil der bl.a. blive gennemgået nøgletal om omfanget af misbrug, jura og information om misbrugspolitik. Misbrugspolitik/narkotikatestning på virksomheder blev startet i USA på foranledning af Ronald Reagan i 80’erne i forbindelse med ”War against Drugs”. Konceptet kom senere til Sverige i 90’erne, hvor det i dag indgår i arbejdsmiljøloven og derfor er indført i næsten alle private og offentlige virksomheder.

Kilde: Personal og ledelse 6 - 2015, frit oversat af Vivi Bay

Arbejd og studie i udlandet har høj værdi

I DNB søger de medarbejdere, der har kulturel forståelse. Udlandserfaring har en vigtig værdi i de fleste stillinger hos os, siger rekrutteringsansvarlig Glenn Menkin. DNB værdsætter meget højt, at de unge har deres arbejdserfaringer og studier fra udlandet.

Lars Hartung Honoré, der bla. beskæftiger sig med lederudvikling, coaching og foredrag, Human Upgrade

Ti Gode Råd - Den fødte leder findes ikke!

Vi kan alle have mere eller mindre gode forudsætninger for at lede andre mennesker, men den fødte leder findes ikke. Ledelsesdisciplinen er i dag meget kompleks, da de fleste organisationer udfordres af flere og flere forandringer i form af ny teknologi, organisationsændringer, globale organisationer, stadigt stigende krav til effektivitet og resultater mv. Mange medarbejdere føler sig pressede og usikre på, om de kan leve op til kravene, og måske endda usikre på deres job. Usikkerhed og bekymringer skaber stress, og stressede medarbejdere performer ikke. Der skal altså dygtige og kompetente ledere til. Ledere, der har oprigtig interesse i andre mennesker, og ikke mindst ledere, der har forstand på mennesker og baggrunden for deres adfærd. Ledere, der evner at være nærværende, og som har modet til at sætte sig selv i spil.

Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert & Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

EU-Domstolens dom om aldersdiskrimination i forhold til private arbejdsgivere

EU-Domstolen har nu taget stilling til Højesterets præjudicielle spørgsmål vedrørende det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen besvarede Højesterets spørgsmål ved at fastslå, at princippet gælder direkte i sager mellem en privat arbejdsgiver og en medarbejder, og at dette princip vægter højere end retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. EU-Domstolen fastslog endvidere, at der gælder en vidtgående pligt for de nationale domstole til at fortolke i overensstemmelse med EU-retten, også selvom der foreligger en fast national retspraksis.

Pia Lindkvist, Executive MBA in Business Psychology og Ledelses- & organisationskonsulent hos UCN act2learn

Hvordan har jeg fået mine holdninger?

Med denne artikel vil vi forsøge på en letforståelig måde at udfolde forskellige teorier, der ligger bag nogle af de værktøjer, man med fordel kan have kendskab til, når man arbejder med positiv psykologi.

Kilde: Personal og ledelse nr. 6 - 2015, frit oversat af Vivi Bay

Vi vil have medarbejdernes ”bedste jeg”

For os handler det i stor grad om at finde rette medarbejder til rette job, en løbende opgave, siger Lena Mahlberg, der er IT-driftschef hos Pensionsmyndighedskontoret i Sverige. Digitalisering af samfundet stiller store krav til udvikling af nye og innovative tjenester. For at nå målet om at blive Sveriges bedste IT afdeling i 2020 må de rekruttere rigtigt og finde medarbejdernes ”bedste jeg”.

Adam Rewucha, Cand.jur. og Manager, PwC, og Christian Hviid Madsen, Cand.jur. og Consultant, PwC

Tænker du på at indbetale ATP, når medarbejdere sendes til udlandet?

Bidraget til dansk social sikring betales gennem ATP-systemet og betales med et beskedent månedligt bidrag. Men hvordan sikrer man, at ATP-reglerne overholdes, når medarbejdere udsendes til udlandet?