HR-chefen 4 - 2015

Tema: At kommunikere HR

Er det tilfældigt, at vi har TO øjne og kun EN mund?

I har sikkert alle stødt på overskriften, som jo antyder, at det er en formålstjenesteligt at lytte mere end at tale. Og det er en god ide, for når vi lytter, så får vi mange informationer og megen viden, hvilket gavner os i vores arbejde og i vores relationer.

HR-folk er traditionelt gode til at lytte – vi lytter til ledernes ønsker og behov, vi lægger ører til medarbejdernes krav, og vi er opmærksomme på de strømninger og visioner, der udsendes fra topledelsen. Det er helt nødvendigt, at vi kan det, for kun ved at lytte får vi viden om forretningen og bliver dermed i stand til at understøtte arbejdet heri.

Selv om man er god til at lytte, og det er godt, så skal man dog også huske at tale. HR skal fortælle lederne, hvad de kan hjælpe dem med. De skal fortælle topledelsen, hvad de ved om HR, så de menneskelige ressourcer bruges mest optimalt for forretningen, og de skal lave klare aftaler og
forventningsafstemning med medarbejderne.

I dette nummer af HR-chefen skal vi ”tale”. Temaet handler nemlig om at kommunikere HR. Et kæmpe emne for kommunikation har så mange vinkler. Du vil derfor finde artikler om intern og ekstern kommunikation. Der vil være gode cases om kommunikation i skrift og i tale, og der vil være relevante input til, hvordan man kan kommunikere i sprog, med tal, gennem værdier og andet.

Vi håber, at vi med temaet kan give brugbare råd til HR-kommunikation, for når vi er gode til at kommunikere, får vi lov til at formidle viden, og det er gennem det og ved at deltage i de afgørende samtaler i virksomheden, at vi er med at træffe de rette beslutninger til fordel for forretning.

Så fortsæt endelige med at lytte, men husk også at bruge mund.


Janne Lejbølle Sonnenborg, Country manager Denmark, Dossier Solutions

“HR’s evne til at skabe forståelse, indsigt og læring er tæt forbundet med kommunikation”

Ordene kommer fra Sikke Næsheim, Vice President for HR i TINE, der med sine 4.700 ansatte er en af Norges største virksomheder.

Jesper Dansholm, adm. direktør for Universum i Danmark

Interne slåskampe om at få ansvaret for employer branding

For mange er spørgsmålet, hvordan HR skal kommunikere virksomhedens værdier og holdninger til potentielle kandidater. Og skal man gøre det alene eller måske også i samarbejde med salg og marketing, så der sendes et samlet signal fra virksomheden? Til inspiration – og for at undgå de værste faldgruber – gennemgås i denne artikel, hvordan andre virksomheder griber det an, baseret på resultaterne i Universums internationale 2020 Outlook-undersøgelse. Og man må sige, at der på flere områder er plads til afklaringer og forbedringer, hvis man vil stå skarpt i kampen om de eftertragtede talenter.

Morten Kamp Andersen, partner proacteur

Syv vigtige bøger som fremmer din kommunikation med HR data

Spids blyanten og kom i gang. Arbejdet med data, statistik og analyse i HR er nødvendigt, hvis HR skal tages alvorligt, og hvis kommunikationen omkring HR skal forbedres. Og samtidig kræver det helt specifik viden og kompetencer for at mestre talarbejdet. Der er mange relevante tal, og det er vigtigt at kunne vælge de rigtige og rapportere på dem på den rette måde. Mange i HR skal tilegne sig ny viden. I denne artikel finder du inspiration til, hvor du kan læse dig klogere på datadrevet HR.

Nikolaj Henum, VirkKom

Forrest på den digitale bølge – og det virker

Hvem havde lige troet, at en af de arbejdspladser, der er længst fremme inden for digitalisering, hedder Center for Sundhedsfremme og ligger i Varde Kommune?

Elisabeth van Staffeldt, journalist

HR organisering - tæt på kunderne

Hos PBJ er HR, branding, markedsføring og kommunikation samlet i én afdeling, som også er ansvarlig for kundenetværket samt måling af kundetilfredshed. Førstehåndsviden fra kunderne trækkes naturligt ind i HR-arbejdet og påvirker organiseringen. Det tætte forhold til kunderne, der mere har karakter af et samarbejdsforhold, optimerer nærvær, kvalitet og reaktionstid til gavn for begge parter. Og det giver den bedste og mest troværdige branding, når det er kunderne, der ærligt fortæller om samarbejdet med virksomheden og brugen af produktet. Tilgangen giver et kundeindblik, der lidt for sjældent når frem til HR-afdelingerne. Her er et indblik.

Henrik Ørholst, redaktør, VL, Nyt

Kommunikation er nødvendig for forandring

Tilfreds medarbejder om udrulningen af nyt tidsregistreringssystem i SDC: ”Den gode gennemførelse af dette projekt kan kun tilskrives en god forberedelse gennem hele forløbet samt hjælp, når der har været behov.”

Rasmus Thy Grøn og Stephanie Bäckström, LEAD – enter next level

Giv os brugbare trivselsmålinger – nu!

Mange eksisterende trivselsmålinger er spild af ressourcer og i værste fald direkte skadelige for organisationen, ligesom den altafgørende opfølgning på målingen er en mangelvare. Der er i flere forbindelser tidligere blevet langet ud efter trivselsmålingsindustrien, som i mange koncepter til måling af trivsel ikke er systematisk bygget op. Dette betyder, at spørgsmål og temaer blandes sammen i én pærevælling, og at trivselskoncepternes definition af og skelnen mellem forskellige begreber og kategorier ofte er uklar og inkonsekvent, hvilket besværliggør både tolkningen af resultaterne og særligt opfølgningen på trivselsmålingen. Dertil viser undersøgelser, at det kun er 8 % af alle trivselsmålinger, der reelt følges op på en relevant måde (ArbejdsmiljøNET, 2014), hvilket heller ikke er tilfredsstillende. Vi vil i denne artikel tale med på kritikken af det nuværende trivselsmålingsfelt, men dertil også give vores bud på, hvad trivselsmålinger bør skele til, så de stemmer overens med den nyeste forskning og samtidig bliver lettere at følge op på.

Søren Boye, adm. direktør, Bjerregaard Sikkerhed A/S, Peter Rafn, cand.oecon., adm. direktør, Caverion Danmark A/S og Niels Hansen, indehaver af Klingenberg Anlæg og Kloak ApS

HR: Sådan leder vi det ud…

Tre danske direktører – bevidste kommunikatører i hver deres type virksomhed og job – leverer deres bud på ledelse og inspiration

Partnere Daniel Birkholm og Kevin Rebsdorf, CompanYoung

Tre guldkorn til at blive talenternes førstevalg

Et forestående opsving med udsigt til vækst øger en i forvejen hård konkurrence om unges gunst. Positive vinde blæser i øjeblikket over dansk økonomi. Al snak om krise er forsvundet som dug for solen, og både medier og eksperter står efterhånden i kø for at varsle bedre tider i form af et økonomisk opsving. Med et kommende opsving er der ikke blot udsigt til vækst på bundlinjen. Også en forøgelse i antallet af nye ansatte er en positiv sidegevinst for mange virksomheder.

Nikolaj Henum, VirkKom

Når dagen er omme handler det om, hvad vi har præsteret

Thomas Thorsøe er HR-direktør i virksomheden Flügger, der er Danmarks førende inden for produktion og salg af maling, malerværktøj, tapet og træbeskyttelse. Virksomheden er en af de eneste af sin størrelse og drives som en ejerledet virksomhed – en udfordring på nogle punkter, men også en styrke på en række andre, mener Thomas Thorsøe.

Personal og Ledelse 7-14

GODT NOK!

Vi lever i mulighedernes tid med et arbejdsmarked, der konstant er i forandring og bevægelse. Ny teknologi og nye arbejdsmetoder skaber nye måder at arbejde på. Dette med en høj fleksibilitet og frihed, hvilket giver flydende grænser og uklare forhold mellem job og privatliv.

Personal og Ledelse #5 - 2014

Sæt medarbejderne i første række

Vil du have en leder, der motiveres af magt og penge, eller en, som gør sit bedste, for at du kan vokse og udvikle dig.

Personal og Ledarskap # 10 2014

Lederen skal få kulturen til at vokse

Der er tre spørgsmål der vil være i centrum: 1) Hvad indebærer det at være menneske, 2) Hvordan sikres menneskelig moral og 3) Hvad skaber mening?

Lars Fogtmann, Chefkonsulent & Partner i konsulentfirmaet Myndal Fogtmann

Indsigtsfuld ledelse skaber bedre medarbejdere

De fleste virksomheder er sultne efter at vokse og performe mere og bedre i jagten på et større overskud. Nye strategier implementeres, opkøb foretages, og diverse andre tiltag skal sikre, at målene nås. Men der mangler en vigtig og overset brik i puslespillet: at vi hver især oplever verden indefra og ud – og dermed forskelligt.

Adam Rewucha, PWC

Forretningsrejsende risikerer at miste retten til dansk social sikring, selv når de foretager helt korte rejser inden for EU

De fleste virksomheder har medarbejdere, der også udfører arbejde som forretningsrejsende i større eller mindre omfang. De færreste ved måske, hvor vigtigt det er, at HR-chefen og resten af ledelsen er opdateret om, hvordan disse medarbejdere praktisk skal håndteres i forhold til social sikring. Hvis ikke virksomheden hjælper, kan konsekvensen af en verserende EU-domstolssag blive, at virksomhedens forretningsrejsende mister deres dækning i det danske velfærdsystem.

Tina Brøgger, advokat / Attorney, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat / Attorney, Kromann Reumert

Lovforslaget til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet

Lovforslaget til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet på grund af folketingsvalget, og lovsforslaget træder derfor ikke i kraft den 1. juli 2015 som planlagt. Det forventes dog, at lovforslaget vil blive genfremsat i uændret form efter Folketingets sommerferie.

Mikkel Hundborg, Krifa – indeks@krifa.dk

Danskernes arbejdslyst er kortlagt

God Arbejdslyst Indeks 2015 er en omfattende kortlægning af danskernes arbejdslyst. Rapporten viser, hvordan det står til med danskernes arbejdslyst, og giver viden om, hvilke faktorer der har den største effekt, når arbejdslysten skal øges.