HR-chefen 3 - 2021

Tema: HR i et helhedsperspektiv

Husker du at dele din viden?

HR i et helhedsperspektiv tager afsæt i en ambition om at hæve niveauet for HR med baggrund i videndeling. Det handler altså om, hvad der virker, gode initiativer og vaner samt at dele erfaringer og skabe ny viden indenfor HR-arbejdet for netop at hæve barren. Videndeling er en måde at sikre sin forretning på: Vi kender alle situationen, hvor en ansvarlig får nyt job og forlader den vigtige post sammen med den akkumulerede viden, for ikke at tale om de relationer, den ansvarlige person havde skabt som ansat. Det skaber et hul i forretningen i en periode, så hvordan undgår man det?

Videndeling kan være et meget værdifuldt element at få indarbejdet i organisationskulturen. Det sikrer, at flere kan tage over ved sygdom, akkumuleret viden bliver i organisationen, tidspres kan minimeres, flere bliver bedre til deres arbejde, og forretningens værdi kan forblive høj selv ved medarbejderrokeringer (Videndeling i praksis, Line Sander, 2021).

Og hvad er det, HR-afdelingen skal levere til forretningen? Hvilken rolle indtager HR, og hvilke kompetencer kræver rollen af såvel de HR-medarbejdere som den HR-chef, den består af, for at kunne være en succesfuld support til forretningen som helhed?

Vi kan se en positiv udvikling i de roller, HR varetager, hvor flere og flere afdelinger også indtager en strategisk rolle i forhold til forretningen sideløbende med den administrative drift (Dave Ulrich & James Dulebohn, 2015). Her er det naturligt, at HR-ansvarlige spørger sig selv, om rollen er den, som de ønsker at have, og samtidig kigger på de kompetencer, der ligger i HR: Hvilke opgaver kan HR løse på nuværende tidspunkt? Måske skal der justeres, så nye opgaver kan løses.

Og hvad er det så, der gør en HR-chef succesfuld?

HR-chefen kan ikke levere noget uden den helt grundlæggende forståelse af forretningen, herunder hvilke opgaver der med succes kan løses af HR, og hvilke der ikke kan. Sammenholdt med forretningsforståelsen er det elementært at kunne skabe gode relationer til dem, man skal supportere, og samtidig også at forstå, hvordan denne supportproces kan opbygges mest værdifuldt for alle parter.

For at finde et mere konkret svaret har vi i dette nummer interviewet dygtige HR-chefer om deres arbejde som HR-chef. De enkeltes erfaringer kan forhåbentlig blive til manges inspiration. Det kan være let at bruge begreber som tidsstyring, videndeling, forventningsafstemning og relationskompetencer – men her dykker vi altså ned i, hvordan begreberne ser ud helt konkret.

Dette nummer giver et indblik i de daglige og til tider lavpraktiske opgaver, samt refleksioner over, hvad der gør HR-chefer i stand til at agere på og eksekvere de helt rigtige beslutninger, der er truffet for deres organisation.

Vi håber, det kan være til inspiration.

God fornøjelse!


Jakob Nørlem

Bæredygtigt HR i et holistisk perspektiv

De næste 10 år bliver bæredygtighed et uundgåeligt ord i det danske erhvervsliv. FN’s verdensmål, grønne løsninger, cirkulær økonomi osv. Bæredygtigt HR handler om at skabe forudsætning for bæredygtige virksomheder. Det vil sige virksomheder, som agilt kan fortsætte med at tilpasse deres virke til de muligheder og forudsætninger, som den verden og det marked, virksomheden er en del af, stiller til rådighed, uden samtidig at skade dette system.

Signe Duedahl Nørgaard. Editorial Assistant, DANSK HR

Transformation af HR, teknologi og processer har gjort Nestlé fremtidsparat

Verden udvikler sig hastigt. Den forandrer sig hver dag, hver time, hvert et øjeblik, og med samme tempo øges digitaliseringen. I Nestlé blev de opmærksomme på, at hvis de ville følge med verden i samme fart, blev de også nødt til at udvikle sig selv, opgradere og skifte motoren ud med en, der kørte på et nyt og mere effektivt batteri.

Marlene Bay Møller, områdedirektør for HR i Sparekassen Kronjylland

Sådan blev vi europamestre i trivsel

Sparekassen Kronjylland har to år i træk taget titlen som Danmarks bedste arbejdsplads, og samtidig er den regerende europæisk mester. Bagved ligger en strategisk og målrettet HR-indsats.

Trine Kolding, forfatter og underviser, Indehaver af Når tiden er vigtig

Opgaver søger hen, hvor de bliver løst – tidsstyring for HR-chefer

Præmissen i de fleste organisationer er, at der er flere opgaver, end tiden tillader. Uanset hvor mange timer vi arbejder, og hvor stærkt vi løber, bliver vi aldrig færdige. Spørgsmålet er, hvordan du som leder kan finde en god balance mellem mængden af arbejdsopgaver og tiden til rådighed?

Rasmus Boserup, Kommunikationschef, Energiselskabet OK

Tillid er et supervåben

Selvom det kan lyde banalt, bør en HR-ansvarlig gøre sig store anstrengelser for dagligt at dele gaver ud i form af tillid, ros og anerkendelse – til hele organisationen. Det fastslår René Toldbod, HR- og kommunikationsdirektør i Energiselskabet OK, der beskæftiger mere end 800 medarbejdere.

Janne No Nielsen, cand.merc. International Business, Business Development Manager ved DANSK HR

Succes, der bygger på nysgerrighed og respekt

I en arbejdsdag med mange opkald, mails, møder samt en stor kontaktflade at navigere i, er det let at blive magnet for endnu flere opgaver og forventninger i rollen som HR-ansvarlig. Sådan er vilkårene for mange mellemledere, og især HR har en vigtig rolle, i forhold til at virksomhedens ressourcer anvendes bedst muligt.

Rikke Østergaard, Erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder

Negativitet og stress smitter, men det gør motivation og optimisme også

Fremtidens ledere og HR-afdelinger kan spare mange ressourcer, forebygge stress og skabe mentalt sunde arbejdspladser, hvis de sikrer, at arbejdspladsen ikke er følelsesforurenet. Det kræver, at der skabes rammer for en mentalt sund arbejdsplads, hvor alle løfter hinanden. Det lyder simpelt, og det er det faktisk også, når man forstår sociologien bag.

Fire bogomtaler

Fire bogomtaler: "Lederskab på distancen: Når du ikke ser dine medarbejdere dagligt", "Støjfri Ledelse - Hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre", "Er du klar eller kapret? Bliv bedre til at samarbejde, lede og blive ledt" og "Forandringsledelse - Teori og praksis"

Redaktionen, DANSK HR

5 hurtige grunde til, at du skal med på Træfpunkt HR 2021...

Træfpunkt HR er Danmarks ultimativt største og årets absolut vigtigste HR-event. Det er en helt unik mulighed for at blive helt opdateret på, hvad der rører sig i branchen. Her kan du blive inspireret og møde de mennesker og virksomheder, der går forrest med udvikling og resultater, de nye tendenser og trends.

Ingo Winkler, lektor Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet og Sabine Pelzmann, konsulent, Integrative Organisationsentwicklung, Graz, Østrig

Holakrati – en organisation uden hierarki?

Mange ledere drømmer om en fleksibel organisation, hvor beslutninger træffes i fællesskab. Måske er holakrati, der har princippet om selv-organisering som omdrejningspunkt, svaret på deres bønner? Her udveksler en organisationsforsker og en ledelseskonsulent synspunkter på fordele og ulemper ved det utraditionelle koncept.

HR i tal - HR i et Helhedsperspektiv

HR i tal - HR i et Helhedsperspektiv

Tid til refleksion over… HR i et helhedsperspektiv

Hvad kræver det af en person at være succesfuld i en HR-rolle? Og hvordan deler man sin viden, så HR-værdikæden sikres en konstant udvikling hen imod altid at have den rette position og samtidig kunne tilbyde den nødvendige og relevante support til forretningen?

Signe Duedahl Nørgaard. Editorial Assistant, DANSK HR

Rekruttering i forandring: Slip kuglepennen til jobsamtalen, og lyt på forskellige niveauer

Hvad man skal lægge mærke til, og hvordan man stiller de gode spørgsmål, kan være en disciplin for sig. Nu giver coach og instruktør Mette Rix sine råd til, hvordan man får det vigtige frem i jobsamtalen ved at lytte på forskellige niveauer.

Nikolaj Henum, VirkKom

På arbejde med 4.000 dyr

48-årige Heidi Bøtcher Sørensen er vild med dyr – ikke bare trasker hun Karlslunde tynd to gange om dagen sammen med sin toårige engelske springerspaniel, der snart får en ‘søster’ – på hendes arbejdsplads i Zoologisk Have København er der cirka 4.000 forskellige dyr, og som hun selv udtrykker det

Adam Rewucha, Senior Manager, PwC

Vejen ud af COVID-19: Hjemmearbejde i udlandet kræver, at HR gør sit hjemmearbejde

I over et år har mange medarbejdere arbejdet hjemmefra. For de medarbejdere, som har bopæl udenfor Danmark – eksempelvis i Sverige eller Tyskland – medfører hjemmearbejde særlige compliance-udfordringer. Myndigheder har på mange områder set bort fra forskellige compliance-krav under COVID-19. Det er imidlertid uklart, hvordan situation skal håndteres, når COVID-19 aftager i løbet af 2021 uden en præcis slutdato.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Højesteret har taget stilling til, om Det Kongelige Teater har forskelsbehandlet to grupper ansatte, der i et vist omfang udfører det samme arbejde, i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.