HR-chefen 3 - 2019

Tema: Gentænk "lønpakken"

Chef, jeg trænger til at få malet stuen!

Der er gang i hjulene, og det er godt for os alle. Dermed er der også flere, der kommer i job, og flere der skifter job. Overordnet er det jo garanti for vækst og udvikling, men faren er jo, at der bliver så megen kog i gryderne, at virksomhederne ikke længere kan få de rigtige og det tilstrækkelige antal medarbejdere. Dette er ikke et fremtidsscenarie, for nogle virksomheder er allerede i dag i situationer, hvor de må sige nej tak til ordrer og opgaver, fordi de ikke har de nødvendige medarbejderressourcer.

Når der er kamp om medarbejderne giver det typisk pres på lønningerne. Det er dog en situation, som de færreste virksomheder er glade for, for det påvirker konkurrenceevnen og i sidste ende bundlinjen.

For at imødekomme personalemangel har mange HR-afdelinger stor fokus på tiltrækning og fastholdelse. Et værktøj i dette arbejde er også at tilbyde en attraktiv lønpakke, men mange ønsker eller er nødt til også at kigge på andre måder at fastholde og tiltrække på, fordi de ikke kan følge med lønpresset.

Med dette nummer af HR-chefen sætter vi fokus på lønpakken, men vi prøver også at udvide den ud fra en bredere definition, for måske er løn ikke det eneste parameter.

Hvis vi husker tilbage på 2008, hvor vi sidst havde et overophedet arbejdsmarked, kunne vi opleve stor kreativitet i lønpakkerne. Der var selvfølgelig lønpakker med ekstra feriedage, frihed til uddannelse, øget pensionsindbetaling, frokostordning og andet. Der var dog også de mere kreative tiltag såsom babysitting, fitnesskort eller maling af stuen i privaten, når man ikke har nået det, fordi man har arbejdet på et stort projekt . J

Om vi kommer til at se samme kreativitet, må tiden vise, men sikkert er det, at nuværende skatteregler på en lang række områder sætte en stopper for kreativiteten. Vi oplever derfor også – og vil i dette nummer give eksempler på – goder, som ikke nødvendigvis beskattes. Det kan være sundhed, fleksibilitet, social ansvarlighed – eller måske det bedste gode af alle – nemlig god ledelse.

Til slut ønskes I alle en skøn sommer og forhåbentlig en dejlig ferie.

God læselyst


Lisbet Løschenkohl // SVP, People & Facility, Symphogen A/S

En sundere bundlinje

Medarbejderne investerer i høj grad sig selv i arbejdet, og det at Symphogen til gengæld interesserer sig for og investerer i den enkeltes trivsel og sundhed skaber en gensidig balance og styrker medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.

Martin M. Stokbro // direktør, Proceed

Incitamentsordninger som en del af lønpakken

I et jobmarked med mangel på hænder inden for flere brancher kan incitamentsordninger som en del af lønpakken være et blandt flere værktøjer til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Trine Werner Oue

Vækstvirksomhed lokker med bonus for at sige op

Alle ansatte hos JumpStory har ansvaret for selskabets kundeservice. Det skaber en hverdag, hvor virksomhedens medarbejdere i Aarhus og Aalborg på skift varetager og besvarer kundesupporten telefonisk, via e-mail og livechat – og det gælder også for ledelsen.

Sanne Udsen // forfatter til ”Belønningsledelse”

Variabel løn – hvordan og hvorfor?

Præstationsløn kan virke motiverende og blive en succes, når medarbejderne kender, forstår og kan lide de opstillede succesparametre samt ikke mindst har kontrol over dem.

Catrine Eisenreich, Lindskov Communication

Coor gentænker job-pakken

For at tiltrække fremtidens talenter og fastholde de gode medarbejdere skal man tænke kreativt. Derfor valgte Coor at investere i et HRM-system for at få frigjort vigtig tid til at arbejde med strategisk HR-udvikling.

Søren Erenbjerg // Director, PwC & Lone Bak // Senior Manager, PwC

Skal lønpakken gentænkes? Personalegoder og skattemæssige do’s and don’ts

For at sikre det største udbytte af de goder, der tilbydes medarbejderne, er der en række skattemæssige do’s and don’ts, som arbejdsgivere med fordel kan tænke ind i personalegode-politikken.

Hvad får os til at præstere:

Hvis du er forældre eller bedsteforældre, så ved du, hvor svært det kan være at tage en iPad fra et barn. Måske vil du være bekymret for, hvis de spiller Fortnite, at de kun lærer at ’slå andre ihjel – for ikke selv at blive slået ihjel’.

Digital forstærkning

DANSK HR står som mange andre overfor i de kommende år at skulle tage udfordringen op med øget digitalisering, såvel internt som eksternt. På den baggrund har foreningen valgt at forstærke bestyrelsen med et nyt medlem.

Birgitte Ladefoged // Vice President HR, Danfoss

Det handler om mod, når virksomheder tager ansvar for medarbejderes trivsel

Birgitte Ladefoged har været med til at indføre tilbuddet fra FamilySupport hos Danfoss Drives i Gråsten. Det er et led i et større trivselsprojekt, der tager udgangspunkt i medarbejderen som ’det hele menneske’.

Kasper Holten // Teaterchef, Det Kongelige Teater

Autenticitet og intensitet er fundamentet for kreativ ledelse

Kasper Holten ved, at der skal noget helt særligt til for at lede en kreativ organisation, der lever af at frembringe kraftpræstationer.

Bo Benemann Bischoff, Bischoff Advisory

Duty-of-Care Medarbejdersikkerhed på rejser og ved udstationering

Informationspligten handler om at kunne informere medarbejderne om de trusler, der kan forventes at være ved arbejds- og eller udstationeringssituationen.

Helene Amsinck // partner, Kromann Reumert & Jonas Blegvad Jensen // director, Kromann Reumert

Arbejdsgiver skal ikke længere have indblik i medarbejderes helbredsoplysninger

I dommen slog Højesteret fast, at den pågældende kommune havde pligt til at give arbejdsgiveren aktindsigt i oplysninger om en medarbejders psykiske helbred.

Helene Amsinck // partner, Kromann Reumert & Jonas Blegvad Jensen // director, Kromann Reumert

Seksuel chikane berettigede bortvisning af kommunalt ansat leder

Efter en medarbejderjulefrokost i en kommune henvendte en kvindelig medarbejder sig til sin tillidsrepræsentant og fagforening. Hun fortalte, at en mandlig mellemleder fra en anden afdeling gentagne gange havde taget hende på brystet og på maven bagfra.

Trine Kolding, // underviser, forfatter og tidscoach

Effektive sammen – om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde

Uanset om du er leder i en offentlig eller privat virksomhed, står du over for krav om, at både du og dine medarbejdere skal være effektive.

Nikolaj Henum, VirkKom

En WAUW-oplevelse

Når man hvert år skal rekruttere så stor en volumen af nye medarbejdere, kunne man godt forestille sig, at karret hurtigt blev tømt – og særligt set i lyset af arbejdsmarkedet i dag med mangel på medarbejdere – men det er ikke noget problem for LEGOLAND.

Løn for titler under kategorien HR og personale, der er medlemmer af Lederne og ansat i den private sektor – september 2018

De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 2,9 procent fra september 2017 til september 2018.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Forskere og nøglemedarbejdere, der rekrutteres i udlandet, kan vælge at blive beskattet efter en særlig ordning (forskerskatteordningen), under forudsætning af at en række betingelser er opfyldt.

Arnab Banerjee, Thought leadership & strategy, Cornerstone OnDemand

Sådan gør vi os klar til et 100 år langt liv

Vores levealder er stigende, og for de kommende generationer, der skal ud på arbejdsmarkedet, forventer man, at mange flere vil kunne fejre 100-års fødselsdag.

Tilstede på kontoret med egen Avatar

Traditionelt må man flytte arbejdspladsen hen, hvor medarbejderne er, altså til de store byer. Eller medarbejderne må flytte til virksomhedens arbejdssted. Det har forandret sig, fordi teknologien giver gode muligheder for at finde løsninger for fjernarbejde.