HR-chefen 2 - 2021

Tema: New Normal - New Future

Kære medlem af DANSK HR

Du og din organisation er så absolut ikke alene om at jagte de gyldne svar, de gode og innovative løsninger samt øget eller vedvarende trivsel blandt medarbejderne – faktisk er vi i denne pandemi blevet opmærksomme på at jagte løsninger i fællesskab på tværs af både brancher og lande.

Det Europæiske Råd melder, at G20 landene i november 2020 underskrev og indgik ’Leaders’ Declaration’, hvorved alle G20-landene forpligter sig til at samarbejde om COVID-19, om vacciner samt om de medfølgende økonomiske konsekvenser.

Herved ser vi et stort fælles samarbejde om de udfordringer og muligheder, vi oplever på baggrund af coronapandemien. Men selvom vi er i et fælles samarbejde, kan det sagtens virke svært og umuligt at finde de svar, der passer på vores egne organisationer. Det store spørgsmål er jo, hvordan COVID-19 påvirker vores arbejdsliv, og hvordan HR skal navigere fremover.

Mange har bud på, hvad der kommer til at forandre sig, blandt andet beregningen fra Dansk Erhverv, der viser, at der kan være gevinster at hente for 14,2 mia., hvis alle fortsat arbejder hjemme én dag om ugen.

Børsen har 21. februar ligeledes bragt en artikel på baggrund af en undersøgelse foretaget af Københavns Universitet, der sætter spørgsmålstegn ved, om døgnets 24 timer er bedst fordelt ud fra den traditionelle tanke om otte timers arbejde, otte timers søvn og otte timers fritid. I undersøgelsen er der spurgt 594 HR-ledere, og heraf svarer 43 pct., at de vil indføre mere fleksible arbejdstider på arbejdspladsen efter corona. 80 pct. af lederne påtænker at øge andelen af hjemmearbejde.

Herudover udtaler fremtidsforsker Anne Skare, at fremtiden bliver mere ’gør bedre’ fremfor ’gør mere, hurtigere og først’, samt at vi vil komme til at skabe bedre liv for os selv og vores børn.

Men vi ved det alligevel ikke.

Lige nu står vi midt i krisen, og vi ved stadig ikke med sikkerhed, hverken hvornår eller hvordan vi kommer helt ud af den. Vi kan gøre vores bedste for at komme med planer for the New Future, og så må vi forholde os til det, der kommer.

Vi skal træffe et valg – valget om at se denne krise som mulighedernes tid. Muligheden for at få nye øjne på vanerne, for at gentænke de gamle arbejdsprocesser, der hænger fast, og muligheden for at skabe øget personlig udvikling på arbejdspladserne.

Vi bringer her en masse forskellige vinkler til jeres fortsatte refleksion omkring vores nye fremtid.  

 

God fornøjelse


Thomas Geuken, Cand.psych. aut. og Ass. direktør på Instituttet for Fremtidsforskning

New Normal eller Back to Normal?

HR har med coronakrisen fået en unik mulighed for at dreje på organisationens historiske tandhjul. Hvad vender medarbejderne egentlig tilbage til lige om lidt? Og formår vi at forny organisationen til en ’new normal’ – eller bliver det blot en ureflekteret ’back to normal’?

Lise Dahl Arvedesen, Forsker ved CBS og Partner i Augmenti

Nej, vi kan og skal ikke ”tilbage til normalen” før Covid-19

Covid-19 har på mange måder vendt op og ned på vores (arbejds)liv – på godt og på ondt, selvom det for mange ude i landets organisationer, på diverse hjemmekontorer mv. stadig er det sidstnævnte, der fylder mest. Der ligger derfor en ’her-og-nu-opgave’ i at tage hånd om vores medarbejdere, viser forskning fra FAOS.

Bjørn Andreassen, Konsulent, RelationsPeople

Fleksibilitet er en væsentlig nøgle til bedre trivsel

Målet er bedre trivsel, værktøjet er større selvstændighed. Derfor er det nu muligt for medarbejderne i den nordiske del af BASF at designe deres egen hverdag.

Naima Robenhagen Burgdorf, Managing Consultant og specialist indenfor Resource Management og Workforce Planning i konsulentvirksomheden NorthHouse Partners

Er fastansættelsen død?

Der er meget, der peger i retning af et arbejdsmarked, hvor arbejdskraften bliver mere flydende, og hvor flere udskifter den traditionelle karrieresti med løsere ansættelser i projektform. Dette er accelereret under COVID, hvor stadig flere danske virksomheder er begyndt at orientere sig mod den flydende arbejdskraft, der lettere kan justeres.

Catrine Eisenreich, Kommunikationsrådgiver, Lindskov Communication

Det fleksible arbejdsmarked kræver mere strategisk organisationsplanlægning

Hos Orifarm påvirker det fleksible arbejdsmarkeds løse organisationsformer de traditionelle opgaver i HR-afdelingen, der i stigende omfang rådgiver og supporterer ledelsen, i forhold til hvordan interim ansættelser kan løfte en faglighed eller strategisk agenda.

Peter Svane Andreasen, Regional Manager for Danmark, Cornerstone OnDemand

AI i HR – mere end bare chatbot!

Det er ingen hemmelighed, at AI længe har været spået en stor fremtid inden for HR. Men alligevel har HR-branchen generelt været langsom til at opdage og implementere brugen af AI. Ifølge en undersøgelse fra Gartner benytter 17 % af de adspurgte virksomheder sig af AI-baserede løsninger, og yderligere 30 % har planer om at gøre det inden 2022.

Stephanie Semay Bäckström og Lærke Gelineck Berg, Ennova

Forbliv menneskelig i en teknologidrevet verden

I den seneste periode er det blevet tydeligt, at vi er mennesker med basale behov for at føle os forbundne med hinanden. Vi er blevet udfordret, hvorfor vi lægger os i slipstrømmen af andre fremtrædende tænkere og forudser en post-covid-19-tid med endnu større behov for dialog, feedback og ’human touch’.

Fire bogomtaler

Fire bogomtaler: Kontrol eller tillid?, Visionsledelse, Håndbog for mellemledere og Tilbage til arbejdet

Stephan Billinger og Stephen Rosenbaum, Institut for Marketing & Management, SDU

Ledere er nødvendige – men de skal holdes i kort snor

Det er langt fra altid, at medarbejderne – eller lederen selv for den sags skyld – kan pege præcist på, hvad det egentlig er, han eller hun udretter til gavn for virksomheden. Det kan også være ret svært at måle. Men vi har udført et eksperiment, som viser, at hierarkier i mange tilfælde er langt bedre end den flade organisation til at iværksætte effektive samarbejder. Der er dog også en grim ’dark side’ ved ledelse, som kom frem i lyset.

HR i Tal – New Normal, New Future

HR i Tal – New Normal, New Future

Tid til refleksion over… New Normal – New Future

DANSK HR vil i dette nummer forsøge at bane en vej ind i refleksionen over vores nye fælles arbejdsmarked. Der er selvfølgelig en del ændringer, vi kan tilskrive corona, men når vi igen har mulighed for at vælge til og fra i vores hverdag, bliver det først rigtig interessant. Hvad følger med, hvad vælger vi?

Nyhedsspots


Ricki Nielsen, Karrierespecialist

Skriv konkrete jobopslag!

De fleste ledere og rekrutteringsfolk, jeg taler med, får ikke nok kvalificerede ansøgere. På den anden side sidder de jobsøgende med arbejdspladsens jobopslag, som mangler prioritering af opgaver og kompetencer, ingen klare målsætninger, for mange ukonkrete beskrivelser og blandede oplevelser med at ringe på opslaget.

Nikolaj Henum

Er vokset med virksomheden

Det stod ikke lige i krystalkuglen, at Charlotte ville have ansvaret for en HR-afdeling med 20 medarbejdere til at servicere en virksomhed med næsten 2.000 medarbejdere i alt. Ja, faktisk lå det ikke engang i kortene, at hun skulle gøre karriere inden for HR.

Per Ørtoft Jensen, Partner, PwC

Kontorinventar til hjemmearbejdsplads – bruttolønsordning?

I denne artikel ser vi nærmere på skattereglerne vedrørende medarbejderfinansieret kontorinventar til hjemmearbejdsplads via såkaldt bruttolønsreduktionsordning, også kaldet lønomlægning, som dermed som udgangspunkt vil være omkostningsneutralt for arbejdsgiver.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert og Nicoline Stilling, advokat, Kromann Reumert

COVID-19 nyheder inden for ansættelsesretten

I denne artikel giver vi et overblik over nye COVID-19-regler inden for ansættelsesretten – herunder et overblik over de skærpede krav til COVID-19-test og isolation for tilrejsende arbejdskraft samt de nye regler om varsling af ferie i forbindelse med lønkompensation.