HR-chefen 2 - 2015

Tema: HR - afdelingens ABC

Rom blev ikke bygget på en dag

Vi kender alle ordsproget om, at Rom ikke blev bygget på en dag. Meningen er også klar, nemlig at ting tager tid, men samtidig ligger der også for mig i ordsproget en tilkendegivelse af, at vi er nødt til at starte et sted og bygge et fundament op, som vi så efterfølgende kan bygge videre på. Sådan er det også med en HR-funktion.

Selv om man i de fleste HR-funktioner gerne vil være udviklingsorienteret og strategisk, så har de fleste HR-afdelinger taget deres udgangspunkt i en række praktiske funktioner, som skulle på plads. Virksomheden havde nået en vis størrelse, eller man var blevet opmærksom på, at man i virksomheden havde brug for en funktion, der kunne tage sig af løn, ferie, kontrakter, personaleinformationer og meget andet.

Derfor er det helt naturligt, at HR-funktionen tager sit udspring i disse basale HR-administrative opgaver. Derfor er det også der, man typisk starter, hvis man står over for at skulle bygge en HR-afdeling op fra grunden.

I dette nummer af HR-chefen sætter vi fokus på disse basale HR-administrative discipliner såsom MUS, rekruttering, introduktion, registrering, personalepolitikker og uddannelsesplanlægning. Tanken med dette nummer er derfor at give inspiration til disse områder. Dels hvis du står og skal starte en ny afdeling op, dels – og måske ligeså interessant – hvis du i mange år har kørt de administrative funktioner på samme måde. Så er der måske behov for at kigge på dem igen og se, om der er processer eller procedurer, der med fordel kan moderniseres eller gøres bedre/smartere.

Jeg ønsker dig god arbejdslyst med dette arbejde, og husk, at et godt fundament er den væsentligste forudsætning for at bygge en stor og vedholdende HR-funktion.

God læselyst.


Af stifter og direktør Christian Sylvester, Pointshare Recruitment, Social Media HR-kursus og konsulentvirksomheden Sylvester & co og senest Makeover Services International

Rekruttering anno 2015

Internettet og online-jobportaler var disrupters i 00’ernes teknologiske verden, og i dag betragter vi sociale medier og HR Big Data på samme måde. De er nutidens disrupters. Nutidens nye vej til rekruttering.

Af journalist Dorthe La Cour

God introduktion er en del af vores DNA

Hos ROCKWOOL A/S gennemfører nyansatte medarbejdere et længere introduktionsprogram. Det skal sikre, at medarbejderen hurtigt indføres i sit nye job og samtidig føler sig velkommen på den nye arbejdsplads.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

Struktur på data skaber overblik og gennemslagskraft

Det kan være en udfordring at samle og strukturere data om medarbejderne. Ofte findes oplysningerne i en lang række forskellige systemer, eller de er slet ikke registreret. Dermed er det tungt at arbejde med data, og det kan være svært for HR-afdelingen at levere den viden, som direktion, mellemledere og medarbejdere efterspørger. EKF (Eksport Kredit Fonden), som førhen brugte Excel til at håndtere medarbejderdata, har nu fået en samlet HR-løsning, der ikke alene letter arbejdet for HR-afdelingen, men som også skaber værdi for resten af organisationen.

Chefkonsulent Christian Horn og chefkonsulent Olav Damholt, Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus.

Tre perspektiver på systematisk kompetenceudvikling

Det fremføres ofte, at medarbejdernes kompetencer er afgørende for konkurrenceevnen i vidensamfundet. Et centralt spørgsmål er derfor, hvordan virksomhedens HR-funktion kan servicere linjeledelsen med fremgangsmåder, der kan anvendes til systematisk at udvikle medarbejdernes kompetencer. I litteraturen og i praksis kan vi få øje på to hovedperspektiver, som vi benævner henholdsvis Den lineære model og Den refleksive model. Disse to perspektiver vil vi kort beskrive i denne artikel samt supplere med et tredje perspektiv inspireret af et udviklingsprojekt, vi selv deltager i. Dette perspektiv har vi valgt at kalde Den innovative model.

Nikolaj Henum, Virkkom

På Gentofte Hospital er man glade for MUS på gangene

I de senere år har MUS været det helt store diskussionsemne i såvel det offentlige som det private arbejdsmarked. Kritikere har kaldt det spild af tid og peget på, at det er en samtale, som foregår 100 procent på lederens præmisser. I grove træk har det måske også været sådan på Gentofte Hospital indtil sidste år, hvor man valgte at blande kortene på ny.

Mette Nørlem, DANSK HR

Værdier eller regler?

Personalepolitikker skal synliggøre virksomhedens regler og personalegoder, men en personalepolitik bør samtidig afspejle virksomhedens værdier og kultur, så det bør overvejes, hvad formålet med politikkerne skal være, og hvilket signaler de sender.

Erhvervspsykologisk konsulent Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk.dk

NI SKRIDT MOD BEDRE TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Med en række gode råd kan virksomhederne tage et væsentligt skridt hen mod forebyggelse i stedet for ildebrandsslukning i arbejdet med trivsel på arbejdspladsen.

Af Mette Rix

Positioner dig på arbejdspladsen og opnå det du vil have

”Jeg mangler gennemslagskraft på mit arbejde” sagde Kasper, da han kom til en kommunikationsrådgivning. ”Nej,” sagde jeg ”du mangler at positionere dig overfor din chef og dine kollegaer.” Vi tog en fælles dyb indånding og gik i gang med at finde de områder, hvor Kasper kunne positionere sig langt mere, end han gjorde.

Af Nikolaj Henum

Det cykler derudad


Af HR Director Signe Enemark Kildesgaard, GroupM

Talent – management eller fortælling?

Hvad kan HRM-feltet lære af narrativ terapi? Kan man overhovedet forene grundantagelser i den narrative terapi med forretningsorienteret HR-praksis? Hvordan kan vi se det, vi ikke så før? Eller hvad får man egentlig øje på i sin egen baghave, når man står ovre hos naboen?

Adam Rewucha Partner, PWC

Nye spilleregler for udstationerede medarbejdere

Fra 2016 kommer der helt nye spilleregler for, hvordan myndighederne kontrollerer virksomheders efterlevelse af reglerne for udstationerede medarbejdere. Nye EU-regler betyder, at myndighederne får bedre muligheder for at håndhæve og kontrollere virksomheders forpligtelser vedr. løn- og arbejdsvilkår for udenlandske medarbejdere. Danske virksomheder bør forberede sig nu.

Casper Lauritzen, advokat, Kromann Reumert & Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert

Forsker på barsel blev bortvist grundet mailkorrespon-dance med sin samlever

En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere bortvist som følge af en mailkorrespondance foretaget fra hendes arbejdscomputer mellem hende selv og hendes samlever. Højesteret fandt, at afskedigelsen ikke var begrundet i barslen, og at arbejdsgiveren ikke havde krænket medarbejderens privatliv ved at gennemlæse hendes mailkorrespondance. Medarbejderen blev derfor ikke tilkendt godtgørelse herfor. Til gengæld fandt Højesteret, at bortvisningen var uberettiget, og at medarbejderen derfor havde derfor ret til godtgørelse efter funktionærloven.

Katrine J. Rasmussen, DANSK HR

En kur mod sygefravær?

Mange virksomheder arbejder med sygefravær. En helt ny undersøgelse har en række bud på, hvad det er, der virker.