HR-chefen 2 - 2014

Tema: HR som business partner

Kom tæt på forretningen
En HR-afdeling skal i dag beherske mange discipliner – den skal være forretningsorienteret, kunne arbejde strategisk, løse HR-administrative opgaver og deltage i udviklingsorienterede projekter.
Om man kommer i mål med dette, afhænger af ressourcer og organisering, for mange af disse opgaver kræver jo en række forskelligartede kompetencer, og de forskellige opgaver løses bedst med forskellige placeringer i organisationen.
I dette nummer af HR-chefen kigger vi både på en rolle og en funktion – nemlig HR som business-partner. I ønsket om at komme tættere på forretningen har denne business-partner-rolle vundet indpas, og business-partner-”institutionen” handler om organisering, men den handler jo også om, hvilken rolle man indtager i forhold til linjeledere m.v.
Som business-partner kommer man tæt på forretningen, og i samarbejdet kommer det ikke så meget til at handle om HR og ledelse, men derimod om at nå de forretningsmæssige resultater. Og det er vel der, hvor HR skaber værdi?
Når man tænker business-partnerne tænker mange på, at det er noget, man har i de store virksomheder, men i dette nummer vil vi give inspiration til, hvordan små virksomheder også kan arbejde med konceptet og tankegangen. Faktisk har vi samlet en stor buket af spændende cases, hvor meget forskellige virksomheder og institutioner fortæller om, hvordan de arbejder med business-partnere. Vi giver også input til, hvad en business-partner skal kunne, og hvordan man i rollen som business-partner kan få en stor betydning i forhold til arbejde med udvikling og forandringer.
Glæd dig til et spændende blad med masser af god inspiration.


Torben Andersen, Campus- og Institutleder, ph.d., Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet, Slagelse og Jette Sønderskov, Partner og ledelseskonsulent, Exekver.

Business partner-rollen – hvad stiller det af krav til HR og til linjeorganisationen?

Alle HR-folk taler om det, og flere top- og linjeledere har fået øjnene op for det, men sker der reelt et kvalitativt skifte i den måde, hvorpå HR samarbejder med linjen, og hvad stiller det af krav til de to parter? Vi giver nedenfor et par bud på dette.

Gregers Terp, HR Busniess Partner, JELD-WEN, Northern Europe

HR ud i forretningen

Hos dørproducenten JELD-WEN har man HR business partnere. Læs hvordan organisationen arbejder med og bruger disse HR-partnere.

Jens Povelsen, freelance journalist

Her har BP’erne fået god luft under vingerne – og der skal mere til

Hos Københavns Lufthavne repræsenterer business partnerne først og fremmest et helhedssyn i forhold til den overordnede vækststrategi, ligesom de sikrer, at afdelingerne og projekterne fungerer i klar overensstemmelse med vores policy inden for HR, arbejdsmiljø og intern kommunikation, lyder meldingen fra HR-direktør Thomas Kolber.

André Barsøe Jensen, studieansvarlig, & Birger Søndergård, virksomhedskonsulent, Ledelsesakademiet Lillebælt

Business partneren som forandringsagent

De fleste af os vælger at antage, at forandringer kan styres, i hvert fald til en vis grad. Ellers ville man også kunne falde i en slags handlingslammelse, og det er ikke, hvad der efterspørges fra HR’s ansvarlige. Der kræves resultater. HR er gennem en årrække blevet langt mere strategisk, hvor HR deltager i de strategiske beslutningsprocesser, og det kræver HR-medarbejdere, der forstår forretningen.

Henning Seehausen, Partner og konsulent Sandwalk/Qant

HR business partneren - Den gyldne vej til en optimal forretningskontakt?

Få begreber er som ”HR (business) partner” (herefter HRBP) blevet synonym med HR-afdelingernes arbejde for at blive og bevise deres forretningsfokus. Forretningsfokus som er ét af de vigtigste kriterier for en succesfuld og anerkendt HR-afdeling - og for den sags skyld andre (stabs)afdelinger. Fra mine mange spændende år som HR-ansvarlig og nu konsulent har jeg mødt mange dygtige kolleger, organisationer og ambitiøse kunder, der erkender, at det ikke er nok at give personale/HR-konsulenten et nyt navn (HRBP). Det kræver en systematisk og vedholdende indsats.

VELUX

VELUX – Særlige muligheder og udfordringer i den store globale kontekst

Det handler grundlæggende om at vinde kundernes accept Faktaboks som i MS: Produktion og salg af bl.a. ovnlysvinduer, Director Niels Espersen ansvarlig for HR Business partner organisationen i VELUX. Koncernen dækker ca. 10.000 medarbejdere fordelt på 70 lande med ca 400 niveau 1 og 2 ledere støttet af fire HR BP-chefer med i alt 45 HRBP.

Alka

Alka – Forretning og HR er enige – ”Hvorfor har vi ikke gjort det altid”? (En fokuseret udvikling med tilpasninger)

Fakta: Forsikringsselskab med 488 medarbejdere fordelt på 2 store, og 5 mindre forretningsenheder. Støttet af 4 HRBP+HR chef samt HR koordinator og lønansvarlig.

MS/Mellemfolkeligt Samvirke

MS/Mellemfolkeligt Samvirke – En filosofi i en stærkt værdibaseret og dynamisk organisation

Fakta: NGO, stort globalt netværk med ca. 100 medarbejdere i DK, heraf 15 ledere. Mange unge mennesker, professionel, dynamisk ”aktivist” og voluntør præget kultur med stærke holdninger. Støttet af 3 HR personer + Head of HROD.

Lønstatistik for HR-ansvarlige i den private sektor

De privatansatte ledere i Danmark fik fra september 2012 til september 2013 en gennemsnitlig lønstigning på 1,7 procent. Det fremgår af lønstatistikken fra Lederne, som bygger på svar fra 19.513 privatansatte medlemmer af Lederne. Forbrugerpriserne er i samme periode vokset med 0,5 procent. Lederne fik dermed en stigning i reallønnen på 1,2 procent.

Lene Tanggaard, Professor, og Tue Juelsbo, forskningsassistent, Aalborg Universitet

Tre gode grunde til at arbejde med opfindsomhed i HR-regi

Opfindsomhed er for alle. Ifølge en nylig artikel fra Ugebrevet A4 er Danmark det mest innovative land i Europa målt på flere parametre. Det er godt gået! Skal vi så bare blive ved med at gøre dét, der tilsyneladende virker? Nej, hvis vi vil beholde førertrøjen og avancere yderligere, så har vi brug for at arbejde med innovation i hverdagen og fra et praktisk perspektiv – med vores opfindsomhed.

Nikolaj Henum, VirkKom

Fokus skal rettes mod specialisterne

Det er ikke et ukendt fænomen, at verden – og ikke mindst Danmark – står over for store demografiske arbejdsmarkedsudfordringer, og at ikke mindst virksomhedernes efterspørgsel på specialister vil stige markant i de kommende år.

Nikolaj Henum, VirkKom

Fra produkt- til kundefokus

Mange virksomheder – særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen – har haft nogle hårde år som følge af den økonomiske krise, og konsekvensen har ofte været en reduktion af medarbejderstaben. Det gælder dog ikke Skandia, der har oplevet vækst i forretningen under krisen og inden for de seneste tre år har udvidet staben fra 160 til i dag 238 medarbejdere. En vækst, der har stillet særlige krav til HR og blandt andet betød, at virksomheden i september 2013 implementerede en ny strategi i organisationen med ’kundefokus’ som det bærende tema. »Det har været utrolig spændende at være med til denne proces, hvor HR og ledelsens fornemste opgave har været, at få alle medarbejdere til at være mere kundefokuserede frem for produktfokuserede,« siger Anne Lund, HR chef i Skandia, og forklarer samtidig, hvorfor det har været så vigtigt for Skandia at gennemgå denne proces:

Coaching i syv trin

Alle har hørt om coaching, men hvad er det egentligt? I denne artikel præsenteres en metode fra bogen Coaching, som er skrevet af Morten Emil Berg, adjunkt ved Handelshøjskolen BI, og coach Ellen Ribe.

Global Human Resource Manager Charlotte Reersted, VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Få HR ”ud på gulvet”

I dette års klumme har vi inviteret de fem nyudnævnte lokal-repræsentanter til at få ordet. I klummen er ordet frit, så den enkelte skribent har mulighed for at fortælle om et spændende projekt, give bud på kommende udfordring, ytre en mening eller noget helt andet.

Lone Bak, Senior Manager hos PwC

Er bruttolønsordninger stadig relevante - særligt for MBA og mini MBA-uddannelser?

Efter en årrække med lovændringer, hvorefter det ene skattefri gode efter det andet er blevet afskaffet – blandt andet multimedier, sundhedsordninger og medarbejderaktier – har mange fået den opfattelse, at bruttolønsordninger en-ten er fortid eller måske ovenikøbet blevet forbudt.

SØREN MØLLER RASMUSSEN ADVOKAT / ATTORNEY TINA BRØGGER SØRENSEN ADVOKAT/PARTNER

200.000 kr. i bod for ikke at sende medarbejdere på efteruddannelse (Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014)

Når en overenskomst fastslår en ret til efter- og videreuddannelse for medarbejdere, er virksomheden forpligtet til at tage stilling til og imødekomme medarbejdernes reelle kursusønsker i forhold til efter- og videreuddannelse. Dette fastlår Arbejdsretten i en ny dom.

Jakob Rom Johansen, kommunikationsmedarbejder, Cabi

Hold fast på erfarne medarbejdere for at fremtidssikre virksomheden