HR-chefen 1 - 2020

Tema: Human Relations

Har du talt med din medarbejder i dag?

Mange vil kunne huske det gamle pædagogopråb fra 70’erne med en opfordring til forældrene om at tale med deres barn. Opråbet er gennem årene gengivet i mange varianter, og nu får det også mig til at bruge det i en mere erhvervsrettet kontekst, for det at tale sammen er mere aktuelt end nogensinde før.

Vi er alle på chat, mødes online, ser indlæg via video og så videre, og selv om mange troede, at de elektroniske medier blev enden på al menneskelig kontakt, så er det ingenlunde det, der er sket. Vi nyder mere end nogensinde før at være en del af relevante fællesskaber, få feedback fra vores leder, indgå i spændende faglige relationer med vores kolleger, nyde gode kollegers selskab i sociale sammenhænge og lignende.

Det er ikke kun medarbejderne, der vægter de menneskelige relationer højt. Også virksomhederne har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at der er gode sociale relationer både mellem medarbejdere, medarbejdere og ledere og på tværs af organisationen.

Begrebet og teorien human relations tager sit udgangspunkt i de berømte Hawthorne-eksperimenter, som blev udført i Chicago fra 1927-1932. Eksperimenterne fastlagde, at der i virksomhederne udover det formelle system bestående af hierarki, arbejdsdeling m.v. eksisterer et uformelt socialt system bestående af sociale grupper, uformelle gruppeledere samt nogle sæt af interne sociale normer for ’god kollegial adfærd’.

Også i dag handler human relations om betydningen af den uformelle organisation på arbejdspladsen og de sociale relationer i virksomheden. Vi har dog med dette nummer af HR-chefen ført emnet up-to-date, og udover klassiske problemstillinger som kultur og tillid vil vi også bringe vinkler ind som relationer mellem mennesker og teknologi og data på engagement. Glæd dig til de mange spændende cases og faglige input.

God læselyst.


Hanne Blomstrøm // cand.pæd.psych, erhvervspsykolog, DANSK HR

Fra Human Relations til Social kapital

I denne artikel vil jeg forsøge med et meget bredt pennestrøg at beskrive udviklingen inden for det arbejds- og organisationspsykologiske fagområde inden for de sidste hundrede år.

Susanne Diekema // journalist

ANSATTE LØFTER HINANDEN OG FÅR STØRRE ARBEJDSGLÆDE

Her bliver de interne relationer dyrket og styrket i en sådan grad, at flere med stjerner i øjnene siger, de aldrig har oplevet et bedre fællesskab eller holdånd, hvor de både bliver udfordret og hver dag opgraderet i deres faglige kunnen. En arbejdsplads, der åbenbart er så god, at de fleste bliver hængende i årevis og siger nej til nye jobtilbud udefra. Kodeordet er relationer.

Christina Maren Nielsen & Pernille Østergaard Poulsen, specialister i forandringskommunikation og stiftere af Match and Catch

Skab nu de bedste forudsætninger

Vi møder ofte ledere, der har et ønske om at styrke samarbejdet internt om eksempelvis salg, opgaveløsning eller effektiv kommunikation. Det lyder måske ligetil, men hvis et samarbejde skal styrkes, og det samtidig skal sikres, at det er en vedvarende forandring, så er det nødvendigt at tage højde for 1) dem, der er i gruppen, og 2) deres indbyrdes relationer.

Sussie Hartelius, DANSK HR

Vær bedre til at give ros og positive tilbagemeldinger

Ros kan have mange positive effekter, som øger motivationen, giver mindre stress og færre helbredsmæssige problemer. Desværre er vi ikke bevidste nok om dette i hverdagen. De fleste arbejdspladser har meget at hente ved at sætte fokus på tilbagemeldingskulturen.

Mette Nørlem // cand.jur., DANSK HR

Hvor er det menneskelige i fremtidens teknologi?

Det er tydeligt for enhver, at teknologien vinder indpas alle steder. Flere ting bliver digitaliseret, og kunstig intelligens giver mulighed for, at maskiner overtager flere og nye typer af opgaver. Men hvordan skal forholdet mellem menneske og teknologi være i fremtiden?

Thomas Lockhart, Nodes

Høj medarbejdertilfreds skal sikre den fortsatte vækst

I jagten på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft tager tech-virksomheder nye metoder i brug. Hos det digitale konsulenthus Nodes erstattes traditionelle goder af bløde værdier, der stemmer overens med medarbejdernes ønsker om faglig udvikling, fællesskab og muligheder for udlandsophold.

Andreas Fricke Møller & Stephanie Semay Bäckström, LEAD – enter next level

HR’s fremtid er datainformeret og kan måle engagement i realtid


Catrine Eisenreich, Lindskov Communications

De højtråbende har ikke altid ret

Den uformelle organisation kan påvirke trivselsbilledet – og især under forandringer er det vigtigt at lytte på vandrørene og inddrage den uformelle organisation.

Tid til refleksion over… Human Relations

DANSK HR har i dette nummer sat fokus på temaet ”Human Relations”. Human relations handler om betydningen af den uformelle organisation på arbejdspladsen og de sociale relationer i virksomheden.

Hvordan kommer du i gang med HR-analyser?

De fleste, som starter HR-analyser, stiller sig selv spørgsmålet: Hvad skal vi måle og hvor ofte? Jeg ville ønske, at der var et enkelt og entydigt svar på dette, et resultat, som passer på alle organisationer, men det er der desværre ikke.

Karina Kaae // rådgiver, Sustainable Lead Aps

Velkommen til årtiet for det bæredygtige arbejdsliv – tre kulturopgør du bør tage


Jeanette Lemmergaard // institutleder, ph.d. ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

Derfor skal vi forbedre forholdene for ordblinde

Ledere skal aktivt tage ansvar for, at de ordblinde også trives på arbejdspladsen og kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er et spørgsmål om at få alle resurser i spil!

Nikolaj Henum, VirkKom

Toms: En stærk kultur med mange stærke brands

Toms Gruppen findes i dag i fire lande, nemlig i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen. Hvert land har sin historie, og det har gjort, at vi tidligere arbejdede meget opdelt. Og selv om det også fungerede, var det tydeligt, at vi kunne opnå rigtig meget ved at strømline en række processer og derved udvikle en mere fælles kultur – og herunder også måden, vi driver ledelse på.

Sofie Widahl Christensen // senior associate, PwC

Vi befinder os i overgangsperioden til den nye ferielov, hvor vi optjener ferie til indefrysning

Når indefrysningsperioden slutter 31. august 2020, overgår Danmark pr. 1. september 2020 til et nyt feriesystem med samtidighedsferie.

Nicoline Hermann Stilling // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Arbejdsgivers adgang til at modregne mistet sygedagpengerefusion i medarbejderens løn

En medarbejder (familiekonsulent), der var ansat i en Kommune, blev den 24. november 2015 sygemeldt på grund af stress og psykiske problemer. Medarbejderen havde ret til løn under sygdom. Kommunen var berettiget til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens bopælskommune.