HR-chefen 1 - 2015

Tema: Fasthold medarbejderne efter krisen

Ifølge eksperterne fortsætter de positive økonomiske takter, som vi har oplevet i gang siden 2013. I 2014 har vi set, at beskæftigelsen yderligere er på vej op, og vi oplever også en – omend beskeden – økonomisk vækst og et stigende BNP. Stigende boligpriser giver også et indtryk af begyndende optimisme, så med andre ord ser det ud til, at der i 2015 vil blæse endnu mere positive vinde.

En god nyhed for alle – fordi der med mere gang i hjulene skabes vækst, nye jobs og i det hele taget økonomisk fremgang. Nye positive toner giver også genlyd på arbejdsmarkedet. Efter i en årrække at have valgt det sikre job fremfor spændingen ved et nyt vil det kunne forventes, at mange medarbejdere nu og i fremtiden i højere grad har lyst til og tør springe ud i et jobskifte.

Det giver jo mulighed for, at alle virksomheder kan få fat i nye og spændende kandidater, men det giver jo også stof til eftertanke, for det kan jo være, at det også betyder, at nogle af vores egne gode medarbejdere søger nye græsgange!

Måske ser vi dette som en god mulighed for udvikling, men det er vel også oplagt, at man tænker på, at de fleste virksomheder under krisen har brugt lang tid på at trimme organisationen, få sammensat det rigtige hold og skærpe alle processer, og det fundament kunne vel smuldre, hvis vi ikke er skarpe på at få taget hånd om dette og hindre, at medarbejderne forlader os.

Med årets første nummer af HR-chefen i 2015 på dit bord giver vi gode råd og input til fastholdelse. I magasinet har vi fundet en masse gode input til, hvordan man kan arbejde med fastholdelse, hvordan HR skal ændre sit mindset i forhold til fremtidens udfordringer, og hvordan man fastholder bestemte medarbejdertyper. Faktisk viste det sig, at være svært at finde cases, der havde arbejdet med fastholdelse, specielt set i forhold til at krisen nu snart ville være ovre. Derfor kunne det måske være endnu en begrundelse til at sætte emnet på dagsorden NU, for hvis man er først ude, kan det måske give en fordel, når jobmarkedet rigtigt for alvor rykker.

God læselyst – og god vind derude.


professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, CBS

Krigen er ved at være slut. Nu skal freden vindes

Det lysner – måske – i horisonten. Optimister tror i hvert fald på, at vi er på vej ud af krisen, at væksten lurer lige om hjørnet, og at der kommer mere medvind på HR-professionens cykelsti. Dermed er der både krav til og mulighed for at skabe et nyt paradigme inden for HRM. Artiklen identificerer 10 områder, hvor der er behov for et nyt mindset – ikke blot blandt HR-professionelle, men også hos medarbejdere, mellemledere og topledere.

Martin Ellermann, Jobindex

Tilfredse medarbejdere siger også op

Når krisen engang er ovre, vil flere medarbejdere vove sig ud på jobportalerne igen. Her vil de forsøge at finde og udleve de ambitioner, de gemte væk til fordel for det trygge job i de mørke år med høj arbejdsløshed. Virksomhedernes udfordring bliver her at fastholde de dygtige medarbejdere og tilbyde dem de udviklingsmuligheder, der ellers driver dem i armene på et andet firma.

fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria

Use ME or loose ME – rekruttering og fastholdelse efter krisen

Mange af de tendenser, der var på spil før krisen, vil sikkert vende tilbage med fuld kraft. Men med en ny bevidsthed om et flydende og usikkert arbejdsmarked vil fremtidens medarbejder kræve at kunne holde sig markedsklar.

Tiny Maerschalk, Head of International Community

10 gode råd til fastholdelse af internationale medarbejdere

Virksomheder i alle størrelser og brancher konkurrerer i dag globalt og har behov for internationale kompetencer til at sikre konkurrenceevnen. Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere og deres familier står derfor højt på dagsordenen. Men hvordan sikrer I, at de dygtige internationale medarbejdere trives?

Lars Stærbo, corporate communications consultant, journalist

Når HR skal sørge for UDVIKLING UNDER AFVIKLING

Skal man udvikle medarbejdere, samtidig med at de er under afvikling? Ja, i Finansiel Stabilitet var det helt nødvendigt for at fastholde medarbejderne, fortæller Karin Sass, HR-chef i Finansiel Stabilitet. Til og med ser hun udvikling under afvikling som et paradigmeskift, der vil ramme alle virksomheder, der ønsker at være forrest i konkurrencefeltet.

Line Eckermann, cand.soc. i sundhedsfremme og sundhedsstrategi samt arbejdslivsstudier.

GØR SUNDHED SIMPELT

Sundhed på arbejdspladsen er kommet for at blive! Arbejdsmarkedets konstante forandringer har skabt nye arbejdsmiljømæssige udfordringer, som i den grad stiller krav til vores fysiske og psykiske sundhed både privat og på jobbet. Men en sund arbejdsplads stiller også krav til ledelsen, for hvad er sundhed, og hvordan skaber vi en sund og bæredygtig arbejdsplads?

Nikolaj Henum

Detailhandlens ukronede mester


Personal & Lederskap #9 2014

Ny metode viser vejen til øget engagement

SWEREA metoden bruger 10 tema-tematiske områder, der anses for at have betydning for engagementet. Disse er •retning • tillid • aktiv ledelse • langsigtede perspektiver • plads til individet • teamwork • indflydelse • læring • og få andel i overskuddet.

Personal & Lederskap #11 2014

Bryd den onde cirkel


kommunikationsrådgiver Lars Lindskov, L!NDSKOV Communication

Outsourcing af regnskabsfunktionen var nemmere end at skifte telefonsystem

Udsigterne til investering i et nyt økonomisystem til op mod en halv million, behov for en ekstra medarbejder og varslet pensionering af en af virksomhedens nøglepersoner satte tankerne i gang. Efter grundige overvejelser valgte ledelsen at outsource virksomhedens løn- og regnskabsfunktion. Det var ikke kun økonomi, men også følelser for medarbejderne, der indgik i overvejelserne i den familieejede virksomhed

Benedicte Wiberg Partner, PWC

Nye og forbedrede muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Kort før jul vedtog Folketinget nye regler, som gør det nemmere at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft her til landet. Skatten er traditionelt en udfordring for udenlandske medarbejdere, der typisk er vant til et andet skatteniveau end det danske.

Tina Brøgger, partner, Kromann Reumert & Daniel Markussen, advokatfuldmægtig, Kromann Reumert

Vestre Landsret: Aldersgradueret pensionsordning ikke i strid med forbuddet mod aldersdiskri-mination

Vestre Landsret har i en konkret sag fastslået, at en aldersgradueret pensionsordning ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination, idet pensionsordningen havde et sagligt formål, og idet ordningen i øvrigt forfulgte disse formål på en konsekvent, systematisk og proportionel måde. Vestre Landsrets dom af 22. december 2014 i sag B–1481–10.

Bahare Haghshenas, Senior manager i Deloitte Sustainability Camilla Marie Thiele, Senior konsulent i Deloitte Sustainability Anne Mette Christiansen, Partner i Deloitte Sustainability

Værdiskabelse gennem samfundsansvar

Samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility (CSR) – er i stigende grad i fokus hos danske virksomheder. Og det gælder ikke kun for de store virksomheder. Flere og flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) begynder også at få øjnene op for værdien af at arbejde strategisk med CSR.