Som medlem af DANSK HR kan du hvert år deltage i op til to kurser gratis

Dagskurser

DANSK HR tilbyder gode, relevante og praksisnære dagskurser til vores medlemmer og andre HR-ansvarlige. Hvert forår og hvert efterår udsender vi et kursusprogram for perioden. 

Vi udbyder løbende nye kurser, så hold godt øje med udbuddet her på hjemmesiden, i vores magasiner og nyhedsmail.

Du kan deltage i kurserne til en pris på 2.448 kr. / kursus.

 

Følgende dagskurser bliver afholdt i 2022:

  • Ledelseskommunikation – hvordan får du din ledelse med dig? (Februar)

  • Bæredygtighed - kræver store forandringer og handlinger – er du klar? (Marts/april)

  • D&I – har I styr på hvad medarbejdersammensætningen kan gøre for jeres innovation? (August)

  • Rekruttering – sikr jeres ressourcer ved at tænke nyt (November)

Du  kan læse mere og tilmelde dig kurserne i vores samlede kalenderoversigt her.

 

* Hvis du melder afbud efter tilmeldingsfristen, vil du blive opkrævet et ”No-show-fee” på 495 kr. ekskl. moms. Det samme er også tilfældet, hvis du uanset årsag helt udebliver fra kurset.