Undersøg den sociale kapital

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en guide, som giver et bud på, hvordan trivsel, produktivitet, kvalitet og innovation kan gå hånd i hånd. Guiden præsenterer dig for et redskab, som kan undersøge niveauet og udviklingen af den sociale kapital på arbejdspladsen

Guiden indeholder bl.a. et spørgeskema til undersøgelse af virksomhedens sociale kapital. Spørgeskemaet kan anvendes både i papirudgave eller som et elektronisk værktøj, hvor der kan sendes spørgeskemaer ud pr. mail – og hvor man modtager en rapport med undersøgelsens resultater.

Social kapital består af tre elementer: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Social kapital bidrager til at vise, hvordan I på arbejdspladsen er i stand til at samarbejde om den kerneopgave, I som arbejdsplads er sat i verden for at løse.

Social kapital har som udgangspunkt ikke noget med økonomi at gøre – og alligevel … Social kapital handler om relationerne og samarbejdet på en arbejdsplads. Netop de to elementer har i sidste ende betydning for, hvordan arbejdspladsen er i stand til at hænge økonomisk sammen. Gode relationer og et godt samarbejde sikrer, at arbejdspladsen kan løfte kerneopgaven – også i stormvejr. Hvis jeres arbejdsplads ønsker at sikre eller øge både trivslen og produktiviteten, er social kapital en væsentlig faktor. Social kapital hører til blandt de positive arbejdsmiljøfaktorer. Det er dem, der bidrager til medarbejdernes sundhed, trivsel og udvikling i arbejdssituationen og til arbejdspladsens resultater i form af bl.a. forebyggelse, fastholdelse, produktivitet og kvalitet.

I skal dog være opmærksomme på, at social kapital ikke løser alle problemer og udfordringer på arbejdspladsen.

Social kapital gør f.eks. ikke en farlig arbejdsplads mindre farlig. Det er stadig vigtigt, at have fokus på at sikre, at medarbejderne ikke kommer til skade eller bliver syge af at gå på arbejde. De elementer af arbejdsmiljøet må der tages hånd om på anden vis, fx gennem APV, den årlige arbejdsmiljø- drøftelse mv. En høj social kapital giver gode relationer og godt samarbejde, som igen skaber opmærksomhed på de traditionelle risikofaktorer i forhold til arbejdets indhold, udførelse og organisering. Skal et godt resultat nås, er det nødvendigt at sætte ind på flere fronter – hvor social kapital kan være en af dem.

Social kapital gør f.eks. ikke en farlig arbejdsplads mindre farlig. Det er stadig vigtigt, at have fokus på at sikre, at medarbejderne ikke kommer til skade eller bliver syge af at gå på arbejde. De elementer af arbejdsmiljøet må der tages hånd om på anden vis, fx gennem APV, den årlige arbejdsmiljø- drøftelse mv. En høj social kapital giver gode relationer og godt samarbejde, som igen skaber opmærksomhed på de traditionelle risikofaktorer i forhold til arbejdets indhold, udførelse og organisering. Skal et godt resultat nås, er det nødvendigt at sætte ind på flere fronter – hvor social kapital kan være en af dem.

Download guiden her

Få adgang til det elektroniske spørgeskema eller print spørgeskemaet

Kilde: Arbejdsmiljørådet