Innovationen i danske virksomheder halter

Mange danske virksomheder har i dag fokus på det strategiske arbejde, men det samme gælder ikke innovationsevnen. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at det generelt halter med innovationen i erhvervslivet, mens produktiviteten derimod er et indsatsområde, der er ’top of mind’ på direktionsgangene lige nu. 

Nye forskningsresultater viser, at danske virksomheder i dag er meget optaget af strategiområdet og produktiviteten. Men samtidig har erhvervslivet generelt koncentreret sig væsentligt mindre om at være innovative, så innovationen sakker bagud i forhold til tidligere. 725 medarbejdere fra 140 virksomheder har deltaget i en undersøgelse af, hvordan danske virksomheder arbejder med strategi, som er foretaget af forskere på Aarhus Universitets institut i Herning – AU Herning.

Hvad angår strategisk fokus på nyudvikling af produkter og serviceydelser, er der en tendens til, at danske virksomheder har investeret i enkelte nye forretningsidéer, mens opsamling af nye idéer og måling af fremdriften i innovationsarbejdet ligger på et meget lavt niveau. Dette har medvirket til, at virksomhederne generelt ikke har været ret gode til at bringe nye forretningsidéer på markedet.

”Det er et problem for et land som Danmark, når vores innovationsevne går baglæns. Vi er et vidensamfund, og det er helt essentielt og afgørende, at vi fokuserer på innovationen, da det er et vigtigt grundlag for vores fremtidige arbejdsmarked og i forhold til den internationale konkurrence. Vi kan ikke konkurrere med produktionslande, så vi bliver nødt til at gå foran med noget andet – fx viden og innovation,” siger Jens Holmgren, en af forskerne fra AU Herning, der står bag undersøgelsen.

Medarbejderinvolvering er vigtig i det strategiske arbejde

Undersøgelsen peger på, at ledelsen i mange danske virksomheder arbejder seriøst med strategiområdet og løbende forsøger at justere deres strategi i forhold til kunderne og markedet. Det er dog samtidig værd at bemærke, at virksomhederne i undersøgelsen generelt har øget indtjeningen og forbedret deres image de seneste to år. Medarbejderne er dog ikke i særlig høj grad involveret i arbejdet.

”Involvering af medarbejderne i det strategiske arbejde kan have stor betydning for, hvor godt og hvor hurtigt en strategi bliver implementeret og dermed får den ønskede effekt for virksomhedens bundlinje. Hvis medarbejderne får lov at tage aktivt del i arbejdet med strategien, så skaber det grobund for øget motivation, engagement og arbejdsglæde, som er nøgleord, når vi taler om at øge produktiviteten. I det lange løb kan man ikke forvente, at indtjening og image bliver forbedret, uden at medarbejderne føler sig set og hørt,” siger Jens Holmgren.

Virksomhederne i undersøgelsen har haft stor fokus på produktiviteten den seneste tid, hvilket har ført til, at den er blevet væsentligt forbedret. Derimod er virksomhedernes kerneforretning ikke særlig godt beskyttet mod konkurrenter og andet, der kan have indflydelse på spillereglerne i branchen. Det gør både virksomhedernes sårbarhed og konkurrencesituation for stor.

Nye markeder ikke på virksomhedernes dagsorden

Etablering på nye markeder har ikke i så høj grad været på virksomhedernes dagsorden de seneste to år. I samme periode er deres markedsandele heller ikke steget markant. 

”En forklaring kan være, at der ikke i særlig høj grad anvendes markedsanalyser og kundeundersøgelser til at afdække kundernes fremtidige behov og forventninger. Det betyder, at indsigten i markedet og kundernes behov og efterspørgsel ikke er god nok. Hvis dette forarbejde ikke er på plads, er det svært for virksomhederne at være på forkant af udviklingen,” siger Ole Friis, en af forskerne fra AU Herning, der står bag undersøgelsen, og fortsætter:

”Det er positivt, at de danske virksomheder agerer strategisk, forbedrer produktiviteten og løbende justerer strategien i forhold til omgivelserne. Samtidig er det dog bekymrende, at der ikke er mere fokus på nyudvikling og etablering på nye markeder, da det er det, der på lang sigt skal sikre og udbygge dansk erhvervslivs fortsatte position på hjemmemarkedet og de udenlandske markeder.”

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen af strategiarbejdet i danske virksomheder er blevet gennemført af forskere på Aarhus Universitets institut i Herning – AU Herning. 725 topledere, mellemledere og medarbejdere fra 140 virksomheder har svaret på spørgsmål om det strategiske arbejde og indhold på deres arbejdsplads. De adspurgte virksomheder er fordelt på alle brancher, størrelser og aldre. Ca. 1/3 af besvarelserne er fra offentlige og selvejende institutioner.

Hent rapporten

 

Kilde: Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences