Adobestock 272673350 (1) WEB

God arbejdslyst Indeks 2020: Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst

For sjette år i træk kortlægger Krifa danskernes arbejdslyst, og den nye rapport har i år et særligt fokus på kollegerne. De er en vigtig brik i vores arbejdslyst, og det mærker mange nok i særlig grad netop nu.

Rapporten kortlægger danskernes arbejdslyst, og i år viser den, at danskerne trives bedre i 2020, end de gjorde i 2019. Den generelle arbejdslyst er steget tre point og scorer 75 point på en skala fra 0 til 100. Samtidig viser undersøgelsen, at kollega-faktoren er rekordhøj i år med 77 point.

I rapporten ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst” kigger vi nærmere på, hvordan det står til med danskernes oplevelse af det kollegiale arbejdsfællesskab. Kollegerne er nemlig en vigtig brik i dit, mit og vores arbejdsliv. Det er i høj grad relationer, der er med til at definere os som mennesker, og det er blandt andet igennem vores relation til andre, at vi bliver dem, vi er. Det gælder også i arbejdslivet og i de arbejdsfællesskaber, som vi hver især indgår i. I rapporten får du blandt andet ny viden om, hvordan danskerne oplever sammenhængen mellem trivsel, arbejdslyst og det kollegiale arbejdsfællesskab.

Udvalgte resultater og temaer:

 • Danskernes generelle oplevelse af arbejdslyst og af det kollegiale fællesskab er bedre end tidligere

 • Vi præsenterer og undersøger tre vigtige ingredienser i det gode arbejdsfællesskab:
  • Tillid: Tillid øger vores oplevelse af at kunne mestre vores arbejde
  • Samarbejde: Samarbejdet med kollegerne er bedre end samarbejdet med lederen
  • Retfærdighed: Halvdelen af lønmodtagerne har en oplevelse af, at arbejdsopgaverne i høj eller meget høj grad bliver fordelt på en retfærdig måde på arbejdspladsen

 • Knap otte ud af ti vurderer, at kollegerne gør, at de er mere effektive og leverer bedre resultater på arbejdet, end de ellers ville have gjort

 • Hver sjette ville afskedige én eller flere af deres nærmeste kolleger, hvis de havde beføjelser til det

 • Den hyppigste årsag til, at danskerne vil skille sig af med én eller flere kolleger, er kollegaens eller kollegernes dovenskab

 • Halvdelen af de danske lønmodtagere mener, at det er arbejdspladsens ansvar at sikre, at de får bragt alle deres kompetencer i spil i jobbet

 • Fire ud af ti mener, at arbejdspladsen har pligt til at sikre, at de arbejder med det, de brænder for

 • Syv ud af ti mener, at man har krav på at trives på sin arbejdsplads

Hent rapporten her

 

Kilde:

Krifa, Videncenter for God Arbejdslyst