Fastholdelse af 55+ rykker frem på HR-dagsordenen

"I Greve Kommune er 29% af vores medarbejdere i aldersgruppen 55+. Derfor har vi sat turbo på at finde ud af, hvad der skal til, for at vores 55+ medarbejdere vil blive længere på deres arbejdsplads.

De første 35 medarbejdere og tilknyttede ledere har været igennem et effektivt kursusforløb, hvor alle blev klædt på til en målrettet dialog om ønsker og muligheder i arbejdslivet efter de 55 år.

Det føles som den mest naturlige ting, at vi nu med 55+ samtaler sætter i system, at ledere og medarbejdere åbent og fordomsfrit kan tale sammen om, hvordan det ideelle seniorjob ser ud, og hvordan de kan forberede den bløde overgang til at træde helt ud af arbejdsmarkedet. Medarbejderne har netop peget på behovet for dialog om seniorjobbet." HR-chef Birgitte Rømer, Greve Kommune

Denne rapport beskriver projektet ”55+ fastholdelse og udvikling”. Rapporten samler evalueringer, holdninger, videreudviklede og korrigerede fakta til projekt-grundbeskrivelsen.

Læs rapporten 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

Læs også artiklen om Greve Kommune og projektet som er publiceret i HR-chefen nr. 2 2013