Fotolia_207521627_Subscription_Monthly_XL (1).jpg

Fald i lønforskellen mellem kvinder og mænd

Forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitlige timeløn er skrumpet med op mod en fjerdedel i de seneste ti år. Det skyldes især, at kvinder har bevæget sig opad i stillingshierarkiet, fx ved at tage stillinger med ledelsesansvar. 

I det seneste årti er der sket et bemærkelsesværdigt fald i forskellen mellem kvinders og mænds timeløn. Det viser en ny analyse, som VIVE har udført for Beskæftigelsesministeriet. 

Hvor lønforskellen i 2007 var 19,5 pct., var den i 2016 faldet til 14,5 pct. Det svarer til, at næsten en fjerdedel af lønforskellen mellem kvinder og mænd er forsvundet i det seneste årti. 

Op i hierarkiet 

Faldet i lønforskellen skyldes flere faktorer, viser analysen. En væsentlig faktor er, at kvinder i stigende grad bevæger sig op i stillingshierarkiet, fx ved at have ledelsesansvar eller bestride stillinger, der kræver specialiseret viden på højt niveau.

Kvinder uddanner sig også gennemsnitligt mere end mænd, og det forspring er øget i de seneste ti år.

Den tilbageværende lønforskel - efter at der er taget højde for forskelle mellem kvinder og mænd, hvad angår fx uddannelse og placering på arbejdsmarkedet - er derimod den samme i 2007 og 2016, nemlig ca. 7 pct.

Lønforskellen er størst blandt de højtlønnede

Analysen viser også, at jo højere lønnen er, jo større er lønforskellen mellem kvinder og mænd. Blandt de lavest lønnede er forskellen 4 pct., mens den er 25 pct. blandt de højest lønnede.

Deltid giver typisk ikke lavere timeløn

Flere kvinder end mænd har deltidsarbejde, men det generelle billede er, at deltidsansatte ikke får lavere timeløn end fuldtidsansatte.

Nogle kvinder og mænd får dog en lavere timeløn, hvis de er på deltid, end hvis de har fuldtidsarbejde. Det gælder højtlønnede blandt fastansatte, der er på månedsløn, og lavtlønnede blandt ansatte, der aflønnes pr. arbejdstime.


Note: Bruttolønforskellen er opgjort som forskellen mellem mænds og kvinders gennemsnitlige timeløn divideret med den gennemsnitlige timeløn for alle.  
 


Hent rapporten her

Kilde: VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd