Danske studerende ligeglade med høj løn

I nedenstående rapport udarbejdet af DEA er hovedresultaterne fra en stor international undersøgelse af studerendes motivation på universitetet fremhævet.

Svarerne tyder på, at vi i Danmark i langt højere grad vælger uddannelse ud fra faglig interesse og lyst til at studere. Hvor store chancerne for et arbejde efterfølgende er, betyder altså langt mindre.

Svarene i undersøgelsen kan tolkes som, at mange unge danskere i høj grad ser uddannelse som en forbrugsmulighed og som en individuel og faglig tilfredsstillelse, snarere end som et konkurrenceparameter for at få et arbejde efter studiet.

Hvis ikke vi i Danmark lykkes med at skabe flere og bedre uddannede unge, risikerer vi, at den globale arbejdsdeling i fremtiden skubber den danske jobskabelse og dermed vores velfærdssamfund endnu længere bagud. Hvis det sker, kommer sulten og motivationen nok af sig selv. Spørgsmålet er, om det er den måde, vi ønsker at skabe motivation på

Læs hele rapporten her

Kilde: DEA