Adobestock 376245009 WEB

Sådan understøtter ledelsen motivationen i krisetider

Coronapandemien har haft stor indflydelse på mange danskeres hverdag, og det har ifølge krisepsykolog og chefpsykolog hos forsikringsselskabet Euro Accident, Kathrine Marie Elmer, fået mange medarbejdere til at miste motivationen på arbejdspladsen. Derfor kommer hun her med fem gode råd til, hvordan ledelsen understøtter medarbejdernes motivation i den svære tid.

Coronapandemien har vendt op og ned på vores arbejdsdag, og mange danskere er ved at være godt og grundige trætte af hjemmearbejde, Teams-møder og afstand fra kollegaerne. Coronatrætheden er nemlig udbredt, og senest kunne Verdenssundhedsorganisationen, WHO, melde, at apatien under Covid-19 er steget til over 60 procent i alle 27 EU lande.

Den udbredte apati har ifølge krisepsykolog og chefpsykolog hos forsikringsselskabet Euro Accident Kathrine Marie Elmer fået motivationen hos mange danskere til at falde drastisk, og det mærker man på landets arbejdspladser, hvor effektiviteten lige nu daler.  

Tages der ikke hånd om problematikken ude i virksomhederne, kan det ifølge hende ende ud i en decideret motivationskrise, og derfor kommer hun her med fem gode råd til, hvordan ledelsen ude i virksomhederne kan hjælpe deres medarbejdere med at bevare motivationen gennem coronapandemien.

Kathrine Marie Elmer, krisepsykolog og chefpsykolog hos forsikringsselskabet Euro Accident

1. Adskil arbejde og fritid

Ved hjemmearbejde er kontoret rykket meget tæt på, og det kan gøre det svært at skelne mellem arbejde og fritid. Derfor bør lederne ifølge Kathrine Marie Elmer opfordre medarbejderne til at indrette sig, så opdelingen bliver mere klar:

”Under transporten til og fra arbejde får vi mange sanseindtryk fra blandt andet naturen eller andre mennesker. Det er en god transition fra arbejdsmodus til fritidsmodus, som vi ikke får, når vi arbejder hjemme. Her kan ledelsen hjælpe ved eksempelvis at opfordre hjemmearbejdende til at starte og slutte dagen med en gåtur, så de stadig får det afbræk,” siger hun og tilføjer:

”Herudover kan man med fordel tilskynde medarbejderne til at lave en decideret arbejdsstation i hjemmet, som også vil gøre det nemmere at skelne.”

2. Sæt rammer for arbejdsdagen

Struktur og forudsigelighed er altafgørende for vores trivsel og motivation, fortæller Kathrine Marie Elmer. Mangel på samme kan skabe stor utryghed og få os til at miste vores motivation. Netop struktur er der stor mangel på i en hverdag fyldt med opdaterede smittetal, nye restriktioner og potentielle nedlukninger. Her kan virksomheden være med til at skabe tryghed ved at hjælpe med at sætte rammer for arbejdsdagen: 

”En måde at skabe struktur på kan være ved faste morgenmøder, hvor man vender den kommende arbejdsdag med medarbejderne. Gerne på et fast tidspunkt efter den førnævnte gåtur og inden hjemmearbejdet begynder.”

3. Anerkend, anerkend, anerkend

Man kan nemt blive sortseer, når motivationen mangler. Derfor er det ifølge Kathrine Marie Elmer vigtigt, at ledelsen arbejder aktivt med medarbejderens indstilling til de mange omvæltninger – og her er anerkendelse et vigtigt redskab:

”Det er enormt vigtigt, at lederen anerkender og imødekommer medarbejdernes frustrationer. På den måde skaber man en større accept af tingenes tilstand og sender et signal til medarbejderne om, at vi hjælpes ad i den her svære situation,” siger hun og fortsætter:

”Uden den accept kan medarbejderne hurtigt komme til at slå sig selv oveni hovedet, fordi de ikke synes, at de gør det godt nok. Det er noget man ude i virksomhederne er nødt til at have fokus på for at få motivationen og dermed effektiviteten op igen.”

4. Differentier mellem rutine og udvikling

Der er stor forskel på arbejdsopgaver, som ifølge Kathrine Marie Elmer grundlæggende kan deles op i to kategorier: rutineopgaver og udviklingsopgaver. Og særligt den sidstnævnte kan ledelsen med fordel have fokus på under coronakrisen:  

”Det kan være svært at tænke nyt og kreativt, når kollegial sparring og motivationen halter, og ledelsen bør derfor sikre forhold, hvor medarbejderen får den online-sparring, som der er behov for, og give medarbejderne bedre tid til at løse særligt udviklingsopgaver. Det kan eksempelvis være ved at opfordre til grundig forberedelse inden møder,” siger hun og understreger: 

”Selvom det tager mere tid ud af en i forvejen travl arbejdsdag, så vil det på sigt betale sig på motivationskontoen.”

5. Fremhæv virksomhedens purpose

Det kan være en god ide at fremhæve, hvad medarbejderne rent faktisk arbejder hen i mod – det vil sige virksomhedens purpose – når motivation daler, lyder det fra Kathrine Marie Elmer:

”Det er utroligt svært at flytte sig i noget, der er så begrænsende. Her kan lederen agere fyrtårn i coronatågen ved at skabe klarhed om virksomhedens purpose og på daglig basis fremhæve den enkelte medarbejders resultater,” siger hun og tilføjer, at de klassiske hv-ord kan være til stor hjælp:

”Ved hele tiden at italesætte, hvad medarbejderne skal gøre og hvorfor, sætter lederen struktur og rammer for medarbejdernes virke, og det skaber inspiration og motivation,” siger Kathrine Marie Elmer afslutningsvist.