Rikke Østergaard Ap8a1250net WEB

Negativitet og stress smitter, men det gør motivation og optimisme også


Vidste du, at du ender med at blive ligesom dem, du tilbringer meget tid sammen med?


Af Rikke Østergaard, Erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder

Vi mennesker smitter hinanden hver dag med vores humør og adfærd, og efter kun kort tid vil du minde lidt om dem, du har tilbragt den seneste tid sammen med. Du vil være blevet påvirket af deres humør og deres måde at gøre tingene på. Derfor kan det lade sig gøre, at blot én meget negativ medarbejder kan ødelægge stemningen i en hel afdeling og skabe følelsesforurening, der spreder sig som ringe i vandet og langsomt forurener hele virksomheden, hvis den ikke bliver stoppet. Men det samme gør sig heldigvis også gældende den anden vej. Du har sikkert prøvet at være lidt lav på energi, men så kom din glade kollega og smittede dig med sin positivitet, og pludselig havde du glemt dine bekymringer, og dagen gik som smurt.

Fremtidens ledere og HR-afdelinger kan spare mange ressourcer, forebygge stress og skabe mentalt sunde arbejdspladser, hvis de sikrer, at arbejdspladsen ikke er følelsesforurenet. Det kræver, at der skabes rammer for en mentalt sund arbejdsplads, hvor alle løfter hinanden. Det lyder simpelt, og det er det faktisk også, når man forstår sociologien bag.

 

Har du en kollega med et smittende humør?

Stress, brok, utilfredshed og demotivation smitter, men heldigvis smitter motivation, glæde og optimisme også. Måske har du oplevet, at en medarbejder blev sygemeldt med stress, og pludselig kom der flere indenfor meget kort tid? Ja, for følelser smitter, og især stress smitter som en steppebrand. Hvis du tænker over det, så giver det meget god mening, at stress skal smitte, for stress er en overlevelsesmekanisme. Er der en i flokken, som er stresset, skal alle andre i flokken reagerer på faresignalerne for at sikre deres egen overlevelse. Det er egentlig meget smart, at man på den måde bliver smittet uden at tænke over det. Det er bare ikke så smart, når stressen egentlig ikke handler om overlevelse, men måske bare handler om, at man er bagud med nogle mails. Hvis en person bliver stresset over sine mails, smitter det nemt til de andre, og til sidst vil alle måske rende rundt og være stressede uden helt at vide hvorfor.

Når der opstår stress i en afdeling, bliver alles hjerne allarmeret, og stress og negativitet smitter desværre i langt højere grad end motivation og optimisme. Derfor er det så vigtigt, at vi får standset dårlig stemning og stress i tide og får vendt stemningen.

Den dårlig stemning smitter mere, fordi vores overlevelsesmekanisme altid vil overtage styringen i hjernen, hvis der er signaler om trusseler i farvandet. Derfor er det så enormt vigtigt, at vi er opmærksomme på den mentale sundhed på arbejdspladsen – så vi kan sikre, at arbejdsklimaet ikke resulterer i stress, opsigelser og sygemeldinger.

 

Hvis lederen ikke tager styringen på stemningen, overtager en medarbejder nemt den usynlige magt og styrer skibet i en helt forkert retning

Lederen er flokføreren og har en usynlig magt til at kunne styre flokken følelsesmæssigt. Sociologisk set vil medarbejderne altid kopiere lederens adfærd og blive påvirket af den stemning, som lederen træder ind i rummet med. Arbejdsmiljø er et fælles ansvar, dog kan vi ikke komme uden om, at lederen som flokfører har det største ansvar (og den største magt). Det er lederen der, selvfølgelig sammen med HR, bevidst eller ubevidst definerer, hvilken kultur der er på arbejdspladsen, hvordan stemningen er, og hvad der er acceptabel og ikke acceptabel adfærd. Hvis lederen ikke gør dette, vil en anden eller flere andre i gruppen overtage den usynlige magt og styre flokkens følelser og stemningen på arbejdspladsen.

 

 

Men hvad sker der, hvis ingen er modige nok til at stå frem og sige til, hvis skibet sejler i den forkerte retning? Scenariet er, at det kun bliver meget værre, og skibet vil fortsætte med at blive drevet af en negativ strøm. Det samme gælder følelsesmæssig forurening på arbejdspladsen. Hvis vi ikke gør noget ved følelsesmæssig forurening – så bliver det kun værre. HR-chefen er kaptajnen på skibet og har derfor ansvaret for at promovere fælles spilleregler for god opførsel. Vi har brug for de spilleregler, fordi de giver os tryghed. Det handler om forventningsafstemning og om at skabe et rum, hvor man kan sige fra over for følelsesmæssig forurening. Det er HR-chefens opgave at skabe et rum, hvor man giver medarbejderne mulighed for at være modige og turde at stille sig op og fortælle, hvis skibet sejler i en forkert retning, for kun på den måde kan en følelsesmæssig kæntring forhindres.

 

Din kollegas kones chef kan gøre dig i dårligt humør

Havard-professor Nicolas Christakis og professor fra University of California James Fowler har forsket i, hvordan følelser smitter mellem mennesker, og hvordan vi faktisk smitter hinanden i helt op til 3. led.

 

 

Det betyder, at din kollegas kones chef faktisk kan gøre dig i dårligt humør. Det er tankevækkende, hvordan mennesker, som du aldrig har mødt, kan påvirke dit humør og endda ende med at påvirke hele din dag, hvis de får lov. Du lader med andre ord en vildt fremmeds humør invadere din dag med følelsesforurening, men det behøver ikke at være sådan.

For mange er størstedelen af dagen beskæftiget med arbejdet, og der er derfor en stor risiko for følelsesforurening, da man her omgås med mange mennesker både online og fysisk. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på netop dette, og specielt nu, hvor mange møder foregår online og hjemmefra. Hvis du til et møde online oplever dårlig stemning, kan det potentielt ende med, at det ubevidst går udover hele din familie bagefter, og den dårlige stemning får lov at sprede sig i dit hjem og igen tilbage på arbejdspladsen som en negativ spiral. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt i kampen mod smitten af negative følelser og dårlig stemning.

 

Når kollegaen brokker sig over, at andre brokker sig

Der findes mange forskellige persontyper i en organisation, og derfor er det også ekstra nemt at misforstå hinanden, og der kan opstå følelsesforurening, når mennesker er forskellige. Nogle har en kollega, der er god til at smitte med motivation og glæde, en anden kollega kan være lyttende og støttende, når man er lidt nede, en tredje kan være til at stole på, og man føler sig tryg ved vedkommende, men mange oplever desværre også, at en kollega nogle gange kan hive dem ned. Det kan være kollegaen, der brokker sig over små ting og hele tiden klager over, at der er for travlt, at den eller den ikke har sat sin egen kop i opvaskemaskinen, at den eller den ikke hjælper med at svare telefonerne, eller den helt klassiske, at personen brokker sig over, at andre brokker sig. Det er ofte de små ting, der får lov til at fylde alt for meget, irritationen over, at der er en kollega, der altid kommer for sent, irritationen over, at der altid er en, som høster hele æren for det fælles arbejde, eller irritationen over, at personen ikke holder det, han eller hun havde lovet. Det kommer til at fylde alt for meget og skaber følelsesforurening. Faktisk behøver vedkommende ikke at sige noget for at sprede følelsesforurening. Vi mennesker kopierer hele tiden hinandens ansigtsudtryk ved hjælp af spejlneuroner, så hvis din gode kollega Anders ser sur, frustreret eller irritabel ud, vil du naturligt reagere og kopiere spejlneuronerne.

Den negative stemning får lov at manifestere sig og for at pointere, hvor slemt det kan blive, kan vi vende tilbage til skibsmetaforen. Fordi hvad sker der, hvis der er hul i olietanken, og olien bliver ved med at sive ud? Scenariet er, at situationen kun bliver meget værre, hvis vi lader, som om der ikke er hul i tankskibet.

 

Fremtidens HR har fokus på at stoppe følelsesmæssig forurening

Betyder det så, at vi alle sammen skal have en JA-hat på og bare være glade? Nej, absolut ikke. Falsk glæde skaber ikke en sund arbejdsplads, det skaber derimod utryghed. Det handler nærmere om en ærlighedshat, hvor alle i fællesskab er modige nok til at sige fra, sige til eller bare forholde sig til, når der er mange følelser i spil. Det handler om at skabe dialog og få gjort noget ved det. Det handler om ærlighed og tillid. Det er her, at HR-kaptajnen på skibet bærer det store ansvar. Når man beskæftiger sig med HR og ledelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at man er den, som har mulighed for at sætte rammerne for den sociale adfærd på arbejdspladsen.

Fremtidens HR er modige og anerkender, at vi er biologiske væsner, og at arbejdskulturen skal plejes og formes. HR er sammen med ledelsen dem, som skal sørge for at holde motivationen og positiviteten oppe – og den følelsesmæssige forurening nede.

 

Hvad kan du som HR-ansvarlig gøre?

  1. Få skabt et tillidsfuldt rum, hvor det er okay at tale om følelser, og hvor medarbejderne tør være ærlige om, hvordan de har det følelsesmæssigt på arbejdspladsen. Tør de ikke tale ærligt om det, vil det ofte blive arbejdsopgaverne, der får skylden for den daglige stress eller brok, og de undertrykte følelser af mistrivsel vil sprede sig som ringe i vandet.

  2. Stop al ligegyldig negativitet og brok, der ikke er konstruktiv, med det samme! Det er som et hul i et tankskib, der hurtigt kan forurene hele virksomheden. Italesæt det, og skab en kultur, hvor alle tager ansvar for den gode stemning og løfter hinanden.

  3. Giv medarbejderne lov til at tage en hjemmedag. Har en medarbejder sovet virkelig dårligt, er uvenner med konen eller bare er i rigtigt dårligt humør, så lad vedkommende arbejde hjemme og få styr på det følelsesmæssige uvejr, før han/hun møder ind på arbejde igen. Dette betyder ikke, at man ikke kan tage på arbejde, hvis man er ked af det, selvfølgelig kan man det, og måske kan det hjælpe til, at man kan komme i bedre humør, at blive mødt af søde kollegaer, uden at man læsser det hele af på dem.

 

Kilder:

”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben - En guide til, hvordan du standser følelsesmæssig forurening på jobbet”, af Rikke Østergaard, 2021. 

“Connected - the amazing power of social networks and how they shape our lives”, Nicholas Christakis & James Fowler, 2007. 

 

Træfpunkt HR 2021

Oplev Rikke Østergaard på Træfpunkt HR 2021 torsdag d. 23. september kl. 12.30 - 13.15 på Store Scene med indlægget Stop følelsesforurening og skab en mentalt sund arbejdsplads