jumpstory-download20190703-135659_WEB.jpg

Medarbejdere: Vores job forsvinder om fem til 10 år, men…

Af Nikolaj Henum

Den teknologiske tidsalder kører i disse år på den helt store klinge, og et de store spørgsmål på de danske arbejdspladser lyder ”findes mit job i fremtiden – bliver det erstattet af en robot eller forsvinder det helt, fordi processerne og behovet ændres. Og hvor parat er den virksomhed, jeg arbejder i overhovedet til at implementere den fremtidige kunstige intelligens.

I kølvandet herpå følger spørgsmålet ”hvad skal jeg dygtiggøre mig inden for, og er jeg selv gearet til den forandring, som helt sikkert vil betyde en øget grad af digitalisering?

Randstad gennemfører fire gange årligt en undersøgelse, blandt lønmodtagere i 34 lande (Workmonitor). Her bliver medarbejdere typisk spurgt ind til forskellige arbejdsmarkedsrelaterede emner. Og denne gang er radaren rettet mod digitalisering.

Hovedkonklusionerne er som følge:

En fjerdedel af danskerne forventer deres job forsvinder

23 procent af de danske lønmodtagere forventer, at deres job er automatiseret i løbet af de kommende fem til 10 år. Selvom tallet er højt, er det intet i forhold til, hvad man forventer i andre lande. I de 34 lande hvor undersøgelsen er gennemført forventer 34 procent, at deres job er erstattet af teknologien i løbet af fem til 10 år.

Arbejdsgiverne skal investere mere i digitale kompetencer

56 procent af de danske lønmodtagere mener, at deres arbejdsgiver skal investere mere i digitale kompetencer. Det er dog væsentligt under gennemsnittet - 64 procent mener der bør investeres mere her i.

Vi er godt rustet til de digitale udfordringer

81 procent af de danske lønmodtagere føler sig godt rustet til at varetage de digitale udfordringer, som de møder i deres job. Og det er over gennemsnittet i de 34 lande, hvor kun 78 procent føler sig udrustet hertil.

Svært at finde talenterne

Næsten halvdelen (46 procent) mener, at deres arbejdsgiver har svært ved at finde talenterne i dag. Selv om tallet er forholdsvis højt, er det intet sammenlignet med hvor svært medarbejderne mener, det er i andre lande. Her mener 61 procent i gennemsnit, at det er vanskeligt for virksomhederne. Når spørgsmålet falder på om det i fremtiden vil være vanskeligt, er resultatet nogenlunde det samme 48 procent og 61 procent.

Bør vælge den naturvidenskabelig retning

Efter sommerferien starter mange op på et nyt studie, og når det er overstået om måske tre eller fem år, er det klart, at man tanken rammer - er der overhovedet er behov for de kompetencer? Hvis man spørger lønmodtagerne, er der ingen tvivl om, at de mener at de studerende burde søge i retning af de naturvidenskabelige fag, og det gælder både, hvis man spørger danskerne eller tager gennemsnittet af de 34 lande.