Adobestock 108526980 (1) WEB

Kend din stemme – kend dig selv

Hvad er en god lederstemme? Er det en kraftfuld og myndig stemme, som virker troværdig og skaber respekt? Er det en indsmigrende og varm stemme, der fanger din interesse og gør dig interesseret i emnet? Eller er det en glad og optimistisk stemme, som inspirerer og motiverer dig?

Af Lisbeth Hultmann

Som leder er det af afgørende betydning, at din stemme matcher dit budskab, så du når dine tilhørere. Det betyder, at du skal kunne jonglere med alle de forskellige nuancer i din stemme, som den pågældende situation kræver. Du skal kunne nå dine medarbejdere, fordi du virker troværdig og har gennemslagskraft såvel som indføling og lytteevne. I den gode kommunikation har såvel afsender som modtager indføling og lytteevne.

Der er egentlig ikke tale om at bruge din stemme rigtigt eller forkert. Det drejer sig mere om, at blive bevidst om, hvad det er du gør, og hvordan du gør det.

Nogle mennesker taler i timevis og holder tilhørerne i ånde, andre taler som et vandfald og keder tilhørerne til døde. Nogle taler med en indre dynamik og nogle med en blidhed i stemmen, mens andre taler tonløst eller med melodi i stemmen. Alle påvirker de os på forskellig måde.

Stemmen er dit vigtigste kommunikationsmiddel, og du bruger den dagligt i arbejdslivet såvel som privat. Men kender du den også, når du står i en svær situation?

 • Hvis du bliver nervøs op til et oplæg foran en større forsamling, og du får en klump i halsen og oplever, at stemmen ikke lystrer.
 • Du skal have en svær samtale med en medarbejder og kommer til at lyde alt for skarp, da noget i situationen overrasker eller irriterer dig.
 • Du oplever et møde med andre ledere, hvor din stemme enten svigter og din gennemslagskraft ikke slår til, eller stemmen kommer til at virke anstrengt og kejtet. I begge tilfælde er resultatet ikke optimalt, da du ender med ikke at blive taget seriøst.

Eksempel: Når ord og stemmeføring er modsætningsfyldte

’Telefonsamtalen efterlod mig total forvirret. Jeg kunne høre på hans stemme, at der var noget helt galt. Han lød ked af det, faktisk helt ude af sig selv. Samtidig fortalte han mig, hvor godt

han havde det, og hvor glad han var for sit nye job. Jeg kunne mærke, at jeg stolede mere på hans stemme (stemning), end på det, han sagde med ord.’

Stemmen røber dig

Din stemme er altid et billede på din øjeblikkelige tilstand her og nu. Stemmen afspejler dit humør og din sindstilstand, din måde at reagere på over for indre og ydre påvirkninger. Er du for eksempel meget deprimeret og ked af det, som i ovenstående eksempel, kan det høres på din stemme, eller er du vred og irriteret, lyder du derefter. I andre situationer kan du måske opleve, at din stemme ændrer sig, eller endda helt forsvinder eller bliver meget lille, som i nedenstående eksempel, hvor en kvinde møder en bestemt kollega, som er meget dominerende.

Eksempel: Når stemmen forsvinder

’Jeg kunne pludselig høre min egen stemme. Over for min kollega forsvandt jeg nærmest, og min stemme ligeledes. Jeg blev lille og tiggende og havde svært ved at få ordene frem.’

Stemmen er ikke sådan at komme udenom, fordi den er nært forbundet med vores følelser, og derfor har den det med at afsløre os der, hvor vi kan være allermest sårbare.

At lytte opmærksomt

Vi påvirkes dagligt af alle slags lyde, som omgiver os, og lyd sætter spor i vores bevidsthed uanset, om vi er klar over det eller ej. Når vi lærer at skærpe vores lytteevne og blive mere opmærksomme på, hvad vi hører, og hvilken indflydelse lyd – og især andre menneskers stemmer – generelt har på os, kan vi lære en hel del om os selv og andre, og ikke mindst være i stand til at opfange de budskaber, som måske ligger allerdybest i mennesket.

For at kunne blive i stand til at opfange de mere subtile og skjulte budskaber hos andre, er vi nødt til at have modet til at være helt åbne og opmærksomme, når vi lytter til det, som bliver fortalt os. De skjulte budskaber kan have stor værdi for os i forståelsen af, hvad der virkelig er på færde, og hvad situationen egentlig handler om. Når vi lytter til stemmen bag ved ordene, frem for alene at stole på den umiddelbare oplevelse af det, vi hører, og bruge vores egen intuition, undgår vi den normale ydre bedømmelse, som risikerer at slå fejl og ende i misforståelse og konflikt.

Stemmen afspejler præcist, hvor vi er i nuet. Når vi afslører vores stemme, lægger vi vores visitkort.

At lede mennesker og mødes i en frugtbar kommunikation

Hvis du ønsker at møde et andet menneske i en kommunikation og opnå god kontakt, er det naturligt, at du lægger din stemme tæt op ad modpartens. Det betyder, at du anstrenger dig for at tale i samme niveau, fx samme lydstyrke, tempo, melodi og stemmeleje. Dermed kan du få skabt en fælles platform for en god kontakt, hvilket bevirker, at den person, du taler med, kan åbne sig tillidsfuldt.

Kontakten er afgørende for alle ting i livet. Man kan opnå næsten hvad som helst med andre, hvis man formår at få skabt en god kontakt.

Eksempel: At følge en anden med sin stemme.

’Du skrev et sted i din bog om: ’At følge en anden med sin stemme.’ Jeg har en glad stemme; min grundkerne er glad, og jeg forventer det bedste af andre og af livet, og sådan vil jeg også gerne helst selv mødes. Men jeg følger altid den anden i situationen ift. at lægge en dæmper på min stemme, hvis det er nødvendigt. Jeg har indtil nu gjort det helt intuitivt, men med den nye viden om stemmens magt, har jeg fået en helt anden bevidsthed, som jeg kan bruge i mit arbejde.’ – Ulla Meinecke-Søes, Head of HR Nordics hos Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)

Læg mærke til din egen reaktion

Det interessante, og mindst lige så vigtige, er, at gennem afkodning af andres stemmer og ved at kunne opfange følelserne i stemmen, kan vi opdage, hvordan vi selv responderer på den følelsesmæssige tone i andres stemmer. Det fortæller en hel del om os selv og vores egne følelser eller måske den manglende kontakt med samme.

Optimér din lytteevne – lær at lytte

Prøv at bruge din opmærksomhed i nedenstående stemmelytteliste og spørg dig selv, hvordan de forskellige måder at bruge stemmen på, påvirker dig.

 • Vælg et par personer fra din omgangskreds – eller find en optagelse med kendte personer.
 • Vær opmærksom på stemmens komplekse dynamik og variation hos hver person, du lytter til.
 • Prøv at lytte dig frem til det enkelte menneskes helt personlige og unikke måde at tale eller synge på.
 • Hvad hører du, og hvordan påvirker det dig?
 • Vær opmærksom på hver eneste lille ting, du bemærker – og prøv at beskrive det med dine egne ord.

Stemmelytteliste

 • Åndedrættet og åndedrættets rytme                  
 • Klarhed/hæshed/luft/tæthed
 • Kraftfuld/svag
 • Højde/dybde
 • Stød/glidende
 • Melodi/monotoni
 • Tempo – hurtigt/langsomt
 • Pauser/opbremsning/endeløs tale uden pauser
 • Følelsesmæssigt niveau

Specielle tegn i stemmen kan ofte høres som afslutning på en sætning – et udsagn – og det kan være ganske underholdende, når man først får øje på fænomenet. Grynt, rømmen, latter osv. kan forekomme som tegn, der bakker det sagte op, eller modsat falder helt uden for konteksten og dermed virker påfaldende.

Eksempel: Følelsen – det vigtige underliggende budskab

En mand havde en vane igennem flere år med at fuldende sine sætninger med at snuse kraftigt indad med en grimasse, som ville han understrege sit udsagns vigtighed. Jeg fik den tanke, at han pustede sig op, for at gøre sig større og mere betydningsfuld.

Har du stemmen i din magt, eller har stemmen magt over dig?

Følelser er noget, som kan gribe forstyrrende ind, og det høres på stemmen som for eksempel en pludselig vibrerende usikkerhed, så stemmen mister kraft eller knækker over og bliver skinger og skarp. Når vi kommer om bag ved ordene, har vi at gøre med et dybereliggende sprog: følelserne. Følelser og stemme kan ikke adskilles. Stemmen røber os altid på vores aktuelle følelsesmæssige tilstand, og følelser kan vi ikke styre, selvom vi på alle måder forsøger at kontrollere dem. Derfor har det at få magt over stemmen at gøre med et lidt dybere kig ind i os selv, og hvad det er, der foregår.

”Min øgede bevidsthed om stemmen, og hvad stemmen fortæller, har ændret min måde at lytte efter på, hvad personen over for mig siger. Jeg har sat en gul seddel i bogen ved de forskellige stemmetypers karakteristika, for det er ret interessant at referere til, fordi der i bogen også er bud på de bagvedliggende årsager:

 • ’Hvad er de dybere årsager til, at man lyder som man gør?’
 • ’Hvad har været medskaber til den måde, man taler på?’

Det er en utrolig interessant viden at have med i samtalen med andre. Jeg kommer ikke til at slippe denne bevidsthed om stemmens magt. Nu går jeg til ledermøde lige om lidt, så måske jeg skal arbejde på at lægge min stemme lidt dybere fremover.”

– Ulla Meinecke-Søes, Head of HR Nordics hos Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)

Her er fem gode råd, som du nemt kan tage i brug i enhver arbejdssituation i kontakt og kommunikation med dine medarbejdere.

5 gode råd

1. Brug dit åndedræt

Start stående med en hurtig og kraftig indånding og en langsom udånding. Gentag tre gange.

2. Kontakt

Vær opmærksom på stemmen. Både din egen og andres.

Hold pauser, træk vejret. Dvæl i kontakten med de mennesker, du er i dialog med.

3. Stemmen

Variér stemmen, tal højt, dybt, kraftigt, stille, langsomt, hurtigt, begejstret, indfølende, direkte, ansporende, støttende osv.

4. Kroppen

Vær risikovillig og bevæg dig i rummet, gestikulér og brug kroppen, mens du taler.

5. Indre opmærksomhed

Giv dig tid til at være opmærksom på dine følelser og kropssansninger.

 

Læs også:

Stemmens magt – hvad kan stemmen fortælle os?

Lisbeth Hultmann er operasanger, gestaltterapeut og forfatter til bogen Stemmen er en sladrehank – om stemmens psykologi, der er udgivet af Content Publishing.