Fotolia_44423450_XXL-2-696x423_web.jpg

Doktordisputats: Strategi handler ikke om bundlinje

Af Matilde Hørmand-Pallesen, CBS Communications

Foto: Kia Hartelius

Professor Robin Holt, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS giver i denne artikel et indblik i sin doktorafhandling om strategi, hvor han giver sine bedste bud på, hvordan ledere og medarbejdere skal arbejde med strategi.

Hvad er dit største bidrag til strategifeltet?

”Strategi handler om, hvordan organisationen opbygger sin karakter. To ting skal tages seriøst, når man beskæftiger sig med karakter (hvad de gamle grækere kaldte etos). Den første er at blive etisk opmærksom på ens handlinger, så disse er konsekvente og konsistente over for andre. Den anden er udviklingen af en æstetisk sensitivitet for organisationsformer, hvorigennem førnævnte opmærksomhed kan opstå. Meningen med en strategi er, hvad organisationen giver til verden og ikke til bundlinjen. Mange strategiteoretikere anser bundlinjen som hellig; strategisk set anser jeg det som en distraktion.”

Hvad er den største misforståelse om strategi?

”Strategi skal forholde sig til de små udfordringer. Store udfordringer er af natur for abstrakte, fjerne og letløbende – og uden for organisatoriske strukturers rækkevidde. Det er indbildning at tro, at du kan imødekomme dem som om, de er kalkulerbare og kontrollerbare objekter. Strategi skal fokusere på det, som er håndterbart, umiddelbart og almindeligt. For eksempel burde IKEA overveje deres blå poser, som uden tvivl har en brugsværdi og typisk bliver brugt til at transportere produkter frem for at være et produkt i sig selv. Hvordan bidrager de blå poser til virksomhedens etos? Ikke desto mindre er den slags overvejelser i strid med den traditionelle forståelse for strategi, som ofte fokuserer på hele organisationen og mere generelt på at ’tænke stort’. Denne afhandling er et forsøg på at tillægge strategi et fokus på at ’tænke småt’. Det leder til nye, interessante måder at håndtere ting på.”

Du har fundet inspiration i humaniora – filosofi, kunst og litteratur – til at redefinere strategisk tænkning. Hvad er det mest interessante bidrag fra humaniora?

”Jeg forstår strategi som tilblivelsen af en organisatorisk form. Vi skal se det som at frembringe en skulptur. Der er en sammenlægning af materialer (aktiver, arkitektoniske områder, maskineri), af orden (hierarkier, afdelinger, enheder, kommunikationskanaler, netværker), af formål (værdier, mål) og designere (strateger, rådgivere).

Denne sammenlægning har typisk været meget rigid og stringent – ligesom de gamle statuer, der pryder indgangen til Frederiksberg Have. En større end livet, mandlig figur støbt i holdbare, stærke materialer og designet til at ’kigge ned’ på beskueren. Skulpturen erklærer: Her er jeg, bemærk min imponerende fremtræden, bemærk mine storslåede bedrifter. Jeg er betydningsfuld.

Vi opfordrer stadig studerende og ledere til denne form for strategisk tænkning: Hvad gør dig speciel, større end livet selv, imponerende, robust og til en urokkelig kerne mod den store, forandrende verden?

Skulptur og kunst har generelt bevæget sig væk fra disse overlegne, indbildske og ofte massive objekter. Strategi ser dog ud til at være fanget i den tilgang.

Skulptører er interesseret i rytme, i hvordan materialer forstærker og spiller op mod hinanden, hvordan formerne går i et med et større landskab, hvordan alle vores sanser aktiveres og ikke kun øjnene, hvordan en simpel gestus kan antyde en komplet skikkelse – og i, hvordan vi kan lære af dem, der har været før os. Skulptører har udvist ydmyghed ved at gå tilbage i tiden, anerkende tidligere kunstners talent og bifalde den abstrakte intensitet i ikke-europæiske skulpturer eller de fælles værker produceret af flere kunstnere som for eksempel stenene i de gotiske katedraler. Strategerne kunne lære meget af dette.”

Du anbefaler, at strategier skal praktiseres mere som ’wayfinding’ (at finde vej). Kan du uddybe dette?

”Strategi er funderet i en bevidsthed om tid og rum: En strateg ved, hvor organisationen har været, hvor den er, og hvor den måske er på vej hen. I traditionel strategisk tænkning er denne forståelse for tid og rum gengivet i navigatoriske spørgsmål: ’Hvad er vores destination?’; ’Hvor lang er turen?’; ’Hvilke ressourcer skal vi bruge?’ og ’Hvilket terræn og udfordringer skal vi overvinde?’ Alligevel står verden ofte i vejen for vores forsøg på kyndigt at kortlægge og lede den, hvorfor strategi bliver en forstillelse: Vi siger, at vi kan navigere, men virkeligheden er en anden.

’At finde vej’ fremkalder en anden oplevelse af at bevæge sig igennem tid og rum: Det er at erfare hen ad vejen i stedet for at lære ved at se alting oppefra. Andy Warhol sagde, at vi bruger for meget af vores liv på at se og for lidt på at observere. ’At finde vej’ er denne observation. At være til stede i nuancerne og mulighederne i en given situation befriet for snæversynede, forudindtagede forestillinger om, hvad vi forlanger af den.

Strategi er det generelles kunst. Det generelle overblik realiseres ved ikke at hænge fast i specifikke aftaler, rutiner eller viden: Det er en vilje til at være åben”.

Hvad er dit bedste råd til nutidens ledere og deres strategiprocesser?

”Modstå trangen til at igangsætte spektakulære interventioner. Modstå råd om at blive større, stærkere og bedre end andre, som om verden ikke er andet end en konkurrence mellem mulige vindere og tabere. Skab i stedet organisatoriske former, hvor forskelle ikke blot tolereres, men hvor der opfordres til forskellighed som en kilde til provokation og dermed læring”.

Hvad er dit bedste råd til nutidens medarbejdere og deres forhold til strategi i deres daglige arbejde?

”Strateger er ikke tilsynsførende. Forlad dig ikke på, at strateger tænker og handler for dig. Det er dit ansvar. Vi er alle strateger”.