Birgitte Ladefoged.jpg

Det handler om mod, når virksomheder tager ansvar for medarbejderes trivsel

Af Birgitte Ladefoged // Vice President HR, Danfoss

Birgitte Ladefoged er Vice President HR og Segment Communication hos Danfoss. Hun har været med til at indføre tilbuddet fra FamilySupport hos Danfoss Drives i Gråsten. Det er et led i et større trivselsprojekt, der tager udgangspunkt i medarbejderen som ’det hele menneske’.

Vores moderne arbejdsmarked er under konstant forandring, og medarbejdere skal hver dag forholde sig til nye krav og udfordringer. Det kan skabe frustration og usikkerhed, og for at tage hånd om deres medarbejdere, har Danfoss Drives iværksat et større trivselsprojekt. Her arbejdes der holistisk med trivsel, og man ser sine medarbejdere som ’hele mennesker’. Problemer derhjemme påvirker også på jobbet og den anden vej rundt. Der er forskel på, hvem vi er i private, personlige og professionelle relationer, men vores trivsel afhænger af alle sfærer.

FamilySupport er et frivilligt tilbud til Danfoss Drives medarbejdere, hvor de anonymt kan få lavet et trivselscheck. Det kan både foregå på arbejdspladsen eller derhjemme – og der er plads til, at ægtefælle eller børn kan være med. Skoen kan trykke mange steder, og det er vigtigt, at man tager højde for alle de udfordringer, der kan skabe usikkerhed og stress. Er der behov for yderligere hjælp, tilbydes efterfølgende stressrådgivning, familieterapi eller andet, som medarbejderen har behov for, for at komme i trivsel igen.

Trivselsprojektet har været et pilotprojekt i Gråsten, og man er i Danfoss ved at overveje, om det skal udbredes til resten af koncernen. Mange af deltagerne giver positiv feedback og har blandt andet udtalt, at de har undgået en langtidssygemelding og stress. Derudover er der i ledergruppen stor tilfredshed med projektet, fordi det har skabt mere motiverede medarbejdere. For nogle ledere kan det være svært at tage de tunge samtaler med medarbejderne omkring private forhold, så det er en stor hjælp at kunne henvise til fagfolk, der kan hjælpe medarbejdere videre.

Birgitte Ladefoged fortæller, at det dybest set handler om, at man gennem projektet har sat fokus på medarbejdertrivsel. Og det er denne kulturændring, hvor det lige pludselig er OK at tale om stress og mistrivsel, der har skabt en stor ændring for arbejdspladsen Det at man som organisation aktivt griber ind overfor medarbejdernes trivsel og tør at tage ansvar, skaber et sundere arbejdsklima. Som leder skal man have modet til at skabe nogle rammer, hvor det er okay at tale om stress, usikkerhed og mistrivsel. Og det er det, der i sidste ende skaber en højere medarbejdertrivsel.

Hør Birgitte Ladefoged på HR Træfpunkt 2019

Birgitte Ladefoged kommer på HR Træfpunkt og holder et foredrag under titlen ’Det hele menneske på job’. Her vil hun tale om, hvordan man som et stort og konkurrencedygtigt firma skaber gode rammer for medarbejdere, så de trives og forbliver gode spillere i deres egen situation. Dette sikrer medarbejdertiltrækning til organisationen – og fastholdelse! Foredraget foregår onsdag den 3. oktober klokken 10:30-11:15.

Det hele menneske på job

Arbejdsmarkedet er under konstant forandring og et større antal opgaver kræver, at vi prioriterer vores tid og ressourcer – både på vores arbejdsplads og i vores privatliv. Dette påvirker os som mennesker i forskellig grad, og vi tackler disse udfordringer forskelligt. For nogen kan det være en spændende og overkommelig udfordring at få tingene til at gå op i en højere enhed. For andre kan de skabe en situation, der føles kaotisk, og de føler sig pressede og ude af stand til at håndtere det. Det er rammer, som er svære at ændre på, så i stedet må vi se på, hvordan vi bedst hjælper vores medarbejdere. Hvordan kan vi se medarbejderne som ”hele mennesker” og give dem konkrete og personlige værktøjer, de har brug for til at kunne håndtere deres udfordringer – arbejdsmæssigt som privat?

Hvad får du konkret med hjem?

Med hjem fra Birgittes oplæg får du en bred introduktion til det at arbejde langsigtet med medarbejdertrivsel med Danfoss Drives som gennemgående case. Med hjem får du blandt andet:

  • En gennemgang af casen og hvad der har virket i Danfoss Drives
  • En oversigt over trivselsprojektets elementer og værktøjer
  • En oversigt over hvad Family Support kan hjælpe med, og hvilken forskel de har gjort for Danfoss Drives medarbejdere