Adobestock 285187076 (1)

Danske lønmodtagere er ikke interesseret i arbejde med megen rejseaktivitet

Vi lever i en global verden, hvor særligt de digitale værktøjer giver os mulighed for at arbejde på tværs af landegrænser. Men det er ikke ensbetydende med, at danskerne står i kø efter arbejde, hvor der er meget rejseaktivitet.
Kun 37 procent af danskerne er interesseret i et job, der er forbundet med international rejseaktivitet viser Randstads Workmonitor.

Randstad gennemfører fire gange årligt en undersøgelse, blandt lønmodtagere i 34 lande (Workmonitor). Her bliver medarbejdere typisk spurgt om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede emner. Denne gang er fokus blandt andet rettet mod, hvorvidt vi har lyst til at arbejde udenfor landets grænser.

Hovedkonklusionerne er som følge:

Kun 37 procent af danskerne ønsker sig et job, der er forbundet med megen rejseaktivitet. Det lave tal overgås kun af hollænderne (31%). Tager man derimod gennemsnittet blandt de 34 lande ønsker 58 procent sig et job international rejseaktivitet.

I gennemsnit ville 64 procent af lønmodtagerne i de 34 lande overveje at flytte til et andet land, hvis det kunne forbedre deres karriere og work-life balance. Ser vi på Danmark isoleret, er der væsentligt færre, der vil overveje dette. Kun 52 procent af danskerne vil overveje at flytte til et andet land hvis det kunne styrke deres karriere og work-life balance.

59 procent ville være klar til at emigrere til et andet land, hvis de fik en højere løn. Tallet er ikke helt så højt blandt danskerne, her vil kun 49 procent emigrere hvis de havde udsigt til en højere løn.

Ser vi isoleret på karriere, vil 42 procent af danskerne gerne emigrere, hvis det kan forbedre deres karriere. Stadig er dette tal væsentligt under gennemsnittet i forhold til de øvrige 34 lande hvor 54 procent ville være villig til at emigrere, såfremt de fik et karriereboost.

Selv om Danmark er et ”cykelland” ønsker kun 50 procent af de danske lønmodtagere at arbejde et sted, hvor det er muligt at cykle på arbejde. Sammenligner vi os med gennemsnittet i de øvrige lande er tallet væsentlig højere (64 procent).

Kilde: Randstad